Citace pro zvolený okres
  Seznamu obsahuje citace přiřazené k územně správním lokalitám okresu (okres až katastr) a k překrývajícím lokalitám typu NP,CHKO,PřP,MZCHU,PO,EVL a VKP.
           Vybrané indexy ze všech čísel:
12345678910...
 RokAutorNázev publikaceTyp pub.DetailPDF
 2019Nusek J. 700 let Vlašimi na výstavě v Muzeu Podblanicka – II. část. – Pod Blaníkem 23(45) č.1: 28 -32. Časopis D PDF
 2019Špačková J. Hasičstvu zdar, požáru zmar! aneb Založení a činnost Sboru dobrovolných hasičů Ješetice. – Pod Blaníkem 23(45) č.1: 22 -25. Časopis D PDF
 2019Pašek O. Jedinečný ochranářský projekt pomůže motýlům i roháčům. – Pod Blaníkem 23(45) č.1: 2 -5. Časopis D PDF
 2019Holubovský A. Kaplířova lípa. – Pod Blaníkem 23(45) č.1: 12. Časopis D PDF
 2019Pavlíčková J. Komorní sdružení a mistr Josef Suk. – Pod Blaníkem 23(45) č.1: 26 -27. Časopis D PDF
 2019Pavelka J. Osobnosti města Vlašimi. – Pod Blaníkem 23(45) č.1: příloha: IV. Časopis D PDF
 2019Redakce Proslov mistra Josefa Suka. Pronesený na večeru Komorního sdružení dne 8. prosince 1933. – Pod Blaníkem 23(45) č.1: příloha: III.-IV. Časopis D PDF
 2019Štědra M. Rozhledny Podblanicka IX. Dvě rozhledny v okolí města Sázavy. – Pod Blaníkem 23(45) č.1: 20 -21. Časopis D PDF
 2019Hanel L. Tajemné mihule žijí i na Podblanicku. – Pod Blaníkem 23(45) č.1: 9 -11. Časopis D PDF
 2019Cáder R. Vlašimský uličník. – Pod Blaníkem 23(45) č.1: příloha: V. Časopis D PDF
 2019Štědra M. Významní legionáři se vztahem k Sázavě. – Pod Blaníkem 23(45) č.1: 13 -15. Časopis D PDF
 2019Štědra M. Zalesňování kaňonu řeky Sázavy na počátku 20. století. – Pod Blaníkem 23(45) č.1: 6 -8. Časopis D PDF
 2018Preislerová I. „Ve jménu šťastných zítřků“ – Kolektivizace na Voticku. – Pod Blaníkem 22(44) č.4: příloha: V. Časopis D PDF
 2018Pešout P. 200 kilometrů obnovených alejí na Podblanicku. – Pod Blaníkem 22(44) č.4: 2 -5. Časopis D PDF
 2018Nusek J. 700 let Vlašimi na výstavě v Muzeu Podblanicka I. – Pod Blaníkem 22(44) č.4: 12 -16. Časopis D PDF
 2018Pavlíčková J. Jak vzniklo a pracovalo Komorní sdružení v Benešově. – Pod Blaníkem 22(44) č.4: 21 -23. Časopis D PDF
 2018Špačková J. Léta Páně v Heřmaničkách a okolí. – Pod Blaníkem 22(44) č.4: příloha: VI. Časopis D PDF
 2018Hanel L. Nález dalšího druhu vážky v kraji pod Blaníkem. – Pod Blaníkem 22(44) č.4: 8 -9. Časopis D PDF
 2018Příhoda S. Ohlédnutí za rokem 2018. – Pod Blaníkem 22(44) č.4: příloha: X.-XII. Časopis D PDF
 2018Kovařík V. Opomíjená pozoruhodnost v konopišťském parku. – Pod Blaníkem 22(44) č.4: 10 -11. Časopis D PDF
 2018Špačková J. Po kolejích projel T. G. Masaryk. – Pod Blaníkem 22(44) č.4: příloha: XIII. Časopis D PDF
 2018Preislerová I. Počátky republiky ve Vlašimi. – Pod Blaníkem 22(44) č.4: 17 -20. Časopis D PDF
 2018Špačková J. & Šustr V. Pomníková historie nejen o vděčnosti padlým ve Velké válce. – Pod Blaníkem 22(44) č.4: 24 -27. Časopis D PDF
 2018Nusek J. Rozhledny Podblanicka VIII. Zámecká věž ve Vlašimi a příběhy jejích podlaží II. – Pod Blaníkem 22(44) č.4: 28 -29. Časopis D PDF
 2018Klaudys M. Skřípina kořenující na Podblanicku. – Pod Blaníkem 22(44) č.4: 6 -8. Časopis D PDF
 2018Špačková J. V bývalém klášteře ve Voticích bylo otevřeno unikátní muzeum kolektivizace. – Pod Blaníkem 22(44) č.4: příloha: VIII.-X. Časopis D PDF
 2018Dušek R. V Zdislavské kostnici. (Pod Blaníkem, ročník XXI., číslo 4) – Pod Blaníkem 22(44) č.4: příloha: I.-II. Časopis D PDF
 2018Otradovec Z. Vlastní životopis Marie Kráčmerové rozené Neradové. – Pod Blaníkem 22(44) č.4: příloha: II.-V. Časopis D PDF
 2018Povolný M. & Hostek J. Vlašim oslavila 700. výročí města. – Pod Blaníkem 22(44) č.4: 30 -32. Časopis D PDF
 2018Moran P. & Křížová I. Výstava hub v Domě přírody Blaníku opět přivítala své návštěvníky. – Pod Blaníkem 22(44) č.4: příloha: VII.-VIII. Časopis D PDF
 2018Jakubův M. Zprávy ze Záchranné stanice pro živočichy ČSOP Vlašim. – Pod Blaníkem 22(44) č.4: příloha: XIV.-XVI. Časopis D PDF
 2017Hanel L., Klaudys M. & Křížová I. Činnost Správy Chráněné krajinné oblasti Blaník v roce 2016. – Pod Blaníkem 21(43) č.1: 99 příloha: II.-VI. Časopis D PDF
 2017Otradovec Z. Dějiny kostela Nanebevzetí Panny Marie v Louňovicích pod Blaníkem. – Pod Blaníkem 21(43) č.1: 6 -8. Časopis D PDF
 2017Preislerová I. Domašínské zemědělské družstvo v šedesátých letech. – Pod Blaníkem 21(43) č.1: 16 -19. Časopis D PDF
 2017Kypta J. Kostel v Neustupově ve středověku a raném novověku. – Pod Blaníkem 21(43) č.1: 4 -6. Časopis D PDF
 2017Štědra M. Lípa V Lázních. – Pod Blaníkem 21(43) č.1: 2. Časopis D PDF
 2017Štědra M. Lípy na Kácku. – Pod Blaníkem 21(43) č.2: 3 -4. Časopis D PDF
 2017Kypta J. O trojím obležení hradu Zbořeného Kostelce v letech 1449, 1450 a 1467. – Pod Blaníkem 21(43) č.2: 10 -13. Časopis D PDF
 2017Rýdlová S. Ochotnické divadlo na Podblanicku LII. Z historie ochotnického divadla ve Vlašimi (1882 – 1912). – Pod Blaníkem 21(43) č.1: 23 -24. Časopis D PDF
 2017Rýdlová S. Ochotnické divadlo na Podblanicku LII. Z historie ochotnického divadla ve Vlašimi (1912 – 1945). – Pod Blaníkem 21(43) č.2: 25 -28. Časopis D PDF
 2017Kohout J. & Kohout L. Parní lokomotivy pod Blaníkem I. – Pod Blaníkem 21(43) č.1: 19 -22. Časopis D PDF
 2017Kohout J. & Kohout L. Parní lokomotivy pod Blaníkem II. Řada 423.0 – Pod Blaníkem 21(43) č.2: 19 -21. Časopis D PDF
 2017Moudrý J. Plastiky osobností v reliéfech na vlašimské škole. – Pod Blaníkem 21(43) č.1: 8 -10. Časopis D PDF
 2017Špačková J. Rodák z Pinglu Jiří Karabel vypráví svůj příběh. – Pod Blaníkem 21(43) č.2: 13 -15. Časopis D PDF
 2017Špačková J. Rozhledny Podblanicka II. Z Václavky uvidíte i Cukrák. – Pod Blaníkem 21(43) č.1: 3. Časopis D PDF
 2017Špačková J. S návštěvou vyhlídky nad Miličínem neotálejte. – Pod Blaníkem 21(43) č.2: 7 -9. Časopis D PDF
 2017Švecová M. Stálá expozice „Okénko do života našich předků“. – Pod Blaníkem 21(43) č.2: 4 -7. Časopis D PDF
 2017Pešoutová P. Tři výročí Rehabilitačního ústavu Kladruby I. – Pod Blaníkem 21(43) č.1: 10 -15. Časopis D PDF
 2017Pešoutová P. Tři výročí Rehabilitačního ústavu Kladruby II. – Pod Blaníkem 21(43) č.2: 15 -19. Časopis D PDF
 2017Pohůnek P. Vlak smrti. – Pod Blaníkem 21(43) č.1: 15. Časopis D PDF
 2017Holubovský A. Vlastivědný klub ve Voticích slaví 35. výroční své činnosti. – Pod Blaníkem 21(43) č.1: 99 příloha: VI.-IX. Časopis D PDF
 2017Barcháněk V. Zkoumání psářova tvrziště u vsi Psáře na Vlašimsku. (Pod Blaníkem ročník XII. 1932 – 33) – Pod Blaníkem 21(43) č.2: příloha: I.-III. Časopis D PDF
 2017Jakubův M. Zprávy ze Záchranné stanice pro živočichy ČSOP Vlašim. – Pod Blaníkem 21(43) č.1: 99 příloha: XI.-XIV. Časopis D PDF
 2017Jakubův M. Zprávy ze Záchranné stanice pro živočichy ČSOP Vlašim. – Pod Blaníkem 21(43) č.2: příloha: X.-XI. Časopis D PDF
 2016Nusek J. „Benešovský“ osvícenec Franz Xaver Huber. – Pod Blaníkem 20(42) č.3: 7 -9. Časopis D PDF
 2016Lukeš Z. Architekt velkorysých gest. – Pod Blaníkem 20(42) č.4: 19 -23. Časopis D PDF
 2016Ryšková M. Beseda s pamětnicí druhé světové války v ZŠ Načeradec. – Pod Blaníkem 20(42) č.2: 99 příloha: IV.-V. Časopis D PDF
 2016Křížová I. Blaničtí cyklorytíři úspěšně dojeli do cíle. – Pod Blaníkem 20(42) č.2: 99 příloha: III.-IV. Časopis D PDF
 2016Štědra M. Buky na Bílém kameni. O sázavských památných stromech. – Pod Blaníkem 20(42) č.4: 6 -7. Časopis D PDF
 2016Pešout A. & Pešout P. Česnek podivný – nový zavlečenec na Podblanicku. – Pod Blaníkem 20(42) č.2: 8 -10. Časopis D PDF
 2016Hanel L., Klaudys M. & Křížová I. Činnost Správy CHKO Blaník v roce 2015. – Pod Blaníkem 20(42) č.1: 99 příloha: VI.-IX. Časopis D PDF
 2016Cáder R. Divišov od nejstarších dob do současnosti. – Pod Blaníkem 20(42) č.1: 99 příloha: V. Časopis D PDF
 2016Preislerová I. Domašínský rodák JUDr. Antonín Zrno. – Pod Blaníkem 20(42) č.2: 17 -18. Časopis D PDF
 2016Novotný P. Hlevík rolní – nenápadný obyvatel strnišť. – Pod Blaníkem 20(42) č.3: 3 -4. Časopis D PDF
 2016Urban J. Husité na Voticku. – Pod Blaníkem 20(42) č.1: 99 příloha: VI. Časopis D PDF
 2016Heřman J. Ideální rekonstrukce dvorce Divišov. – Pod Blaníkem 20(42) č.1: 13 -17. Časopis D PDF
 2016Moudrý J. Jan Vondráček – duše vlašimských spolků v druhé polovině 19. století. – Pod Blaníkem 20(42) č.1: 22 -25. Časopis D PDF
 2016Mareš V. K problematice rukopisu notáře Antonína Pinkase uloženého v Muzeu Podblanicka (1918 – 1992). – Pod Blaníkem 20(42) č.3: 9 -13. Časopis D PDF
 2016Nusek J. K pruské okupaci Vlašimi roku 1866. – Pod Blaníkem 20(42) č.2: 14 -17. Časopis D PDF
 2016Rauvolf A. K výročí Čechovy smrti. – Pod Blaníkem 20(42) č.1: 99 příloha: I.-II. Časopis D PDF
 2016Špačková J. Každá válka jest zlá aneb Osud ješetického vojáka za 1. světové války. – Pod Blaníkem 20(42) č.4: 99 příloha: II.-IV. Časopis D PDF
 2016Pavelka J. Klášter sv. Františka z Assisi. – Pod Blaníkem 20(42) č.3: 88 příloha: VI. Časopis D PDF
 2016Vaněček E. Krajinská výstava Podblanicka. (Pod Blaníkem, ročník XV., 1935–36) – Pod Blaníkem 20(42) č.2: 99 příloha: I.-II. Časopis D PDF
 2016Cáder R. Loretánská kaple Panny Marie u Vlašimi. – Pod Blaníkem 20(42) č.3: 13 -15. Časopis D PDF
 2016Nusek J. Muzejní výstava „V chalupách pod Blaníkem“. – Pod Blaníkem 20(42) č.4: 99 příloha: VI.-IX. Časopis D PDF
 2016Dufalová J. Nové regionální produkty Kraje blanických rytířů. – Pod Blaníkem 20(42) č.1: 99 příloha: IX.-X. Časopis D PDF
 2016Jindráková S. & Špačková J. O přednášky s vlastivědnou tematikou je ve Voticích zájem. – Pod Blaníkem 20(42) č.4: 99 příloha: V.-VI. Časopis D PDF
 2016Rýdlová V. Ochotnické divadlo na Podblanicku L. Z historie ochotnického divadla v Benešově (2). – Pod Blaníkem 20(42) č.2: 19 -20. Časopis D PDF
 2016Rýdlová S. Ochotnické divadlo na Podblanicku LII. Z historie ochotnického divadla ve Vlašimi (1850 – 1882). – Pod Blaníkem 20(42) č.4: 23 -24. Časopis D PDF
 2016Tywoniaková J. Ochotnické divadlo na Podblanicku XLIX. Z historie ochotnického divadla v Benešově. – Pod Blaníkem 20(42) č.1: 24 -29. Časopis D PDF
 2016Čihák J. Osamělý kostel u vodní nádrže (2). Působení Pátera Josefa Toufara v Zahrádce. – Pod Blaníkem 20(42) č.1: 10 -13. Časopis D PDF
 2016Štědra M. Památné stromy svatoprokopské. – Pod Blaníkem 20(42) č.1: 9 -10. Časopis D PDF
 2016Cáder R. Pouť mého života. – Pod Blaníkem 20(42) č.2: 99 příloha: III. Časopis D PDF
 2016Nusek J. Poznámka k otázce románského kostela a dvorce v Divišově. – Pod Blaníkem 20(42) č.1: 17. Časopis D PDF
 2016Klaudys M. Průzkum mechorostů a lišejníků na lokalitách Pozemkového spolku. – Pod Blaníkem 20(42) č.2: 4 -8. Časopis D PDF
 2016Pohorecký V. Rozhledny Podblanicka I. Rozhledna Špulka na vrchu Březák. – Pod Blaníkem 20(42) č.4: 11 -13. Časopis D PDF
 2016Preislerová I. Sbor dobrovolných hasičů v Domašíně. – Pod Blaníkem 20(42) č.1: 18 -22. Časopis D PDF
 2016Kovařík V. Stromy jako krajinotvorný prvek. – Pod Blaníkem 20(42) č.3: 4 -5. Časopis D PDF
 2016Hanel L. Svižníci. – Pod Blaníkem 20(42) č.1: 7 -9. Časopis D PDF
 2016Cáder R. Tomáš Zouzal, 2016: Zabráno pro SS. Vydalo nakladatelství Naše vojsko. – Pod Blaníkem 20(42) č.4: 99 příloha: IV. Časopis D PDF
 2016Ptáčková T. Vodní dům otevřen veřejnosti. – Pod Blaníkem 20(42) č.1: 5 -7. Časopis D PDF
 2016Křížová I. Výstava hub blanických lesů 2016. – Pod Blaníkem 20(42) č.3: 94 příloha: IX.-XI. Časopis D PDF
 2016Moudrý J. Významný vlašimský rodák Ferdinand Heller a beseda – zapomenutý tanec. – Pod Blaníkem 20(42) č.2: 12 -14. Časopis D PDF
 2016Moudrý J. Vzpomínka na autora Dějin města Vlašimě. – Pod Blaníkem 20(42) č.4: 15 -16. Časopis D PDF
 2016Mikolášková J. Vzpomínka na paní Terezii Zrnovou. – Pod Blaníkem 20(42) č.1: 99 příloha: III.-IV. Časopis D PDF
 2016Špačková J. Z ostudy města významným turistickým cílem – votický klášter se představuje. – Pod Blaníkem 20(42) č.3: 18 -21. Časopis D PDF
 2016Preislerová I. Začátek protektorátu v Domašíně. – Pod Blaníkem 20(42) č.3: 15 -18. Časopis D PDF
 2016Preislerová I. Založení Jednotného zemědělského družstva Domašín. – Pod Blaníkem 20(42) č.4: 16 -19. Časopis D PDF
 2016Syslová J. Zprávy ze Záchranné stanice pro živočichy ČSOP Vlašim. – Pod Blaníkem 20(42) č.4: 99 příloha: X.-XI. Časopis D PDF
 2016Syslová J. Zprávy ze Záchranné stanice pro živočichy ČSOP Vlašim. – Pod Blaníkem 20(42) č.1: 99 příloha: X.-XII. Časopis D PDF
12345678910...
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348