Citace pro vybraný okres
Formulář obsahuje citace pro vybraný okres. Do seznamu jsou zahrnuty citace přiřazené k veškerým územně správním lokalitám okresu(okres až katastr) a k překrývajícím lokalitán typu NP,CHKO,PřP,MZCHU,PO,EVL, VKP a Stromy. Pomocí filtrů lze vybírat dle zobrazených kritérií. Maximální počet vybraných citací při jednom nastavení filtru je nastaven na 1000. Kliknutím na písmeno D (detail) se zobrazí v novém okně podrobné informace k citaci. Pokud je PDF modře podbarvené, je k citaci připojen souhrn nebo celý článek. Zdena Vacíková, mail: vacikova@tkv.cz
1234567
LokalitaTypYearAuthorQuotationObsaženo v (In:)Typ pub.Typ cit.Vodní tok.DPDF.
Bílý Potok / JEKatastr 2011Lomozník A. Zajíc v honitbě MS Bílý Potok. Myslivost 2011( 2) : 17 -19. strana MyslivostČasopisOdborná práce DPDF
Bílý Potok / JEKatastr 2013Bílek P. O. Rychlebská setkávání. Myslivost 2013( 2) : 100 -102. strana MyslivostČasopisOstatní texty DPDF
Bílý Potok / JEKatastr 2000Plášek V., Roháček J. & Beneš B. Biologické hodnocení území dotčeného stavbou silnice I/60 Javorník – obchvat. Katastrální území Bílý potok, Javorník-město, Javorník-Ves, Dolní Fořt, Uhelná. : 25 stran   Výzkumná zpráva DPDF
Borek u DomašovaPR 1982Jedlička J. Státní přírodní rezervace Bořek u Domášova - inventarizační průzkum geologický. : 1 stran,1 mapka.   Inventarizační zpráva DPDF
Černá Voda / JEKatastr 2010  Proslulé černovodské rybníky prošly díky Lesům ČR obnovou. IZ LČR - celostátní vydání 2010-09-14 : 1 . strana IZ LČR - celostátní vydáníInternetový časopisInformační článek DPDF
Černá Voda / JEKatastr 2010Komárková H. Černovodské rybníky zdobí krajinu už stovky let Lesu zdar 2010( 7-8) : 13 -14. strana Lesu zdarČasopisPopulárně naučná DPDF
Černé jezeroPP 2013Hruška J., Oulehle F., Chuman T., Kopáček J., Vrba J., Čtvrtlíková M. & Majer V. 30 let výzkumu šumavských jezer. Regenerace z okyselení a vliv gradace lýkožrouta. 30 Years of Šumava Lakes Investigation – Recovery from Acidification and the Influence of Spruce Bark Beetle Infestation. Živa 61(5) : 224 -229. strana ŽivaČasopisOdborná práce DPDF
Černé jezeroPP 2009Lukavský J. Algae, Cyanobacteria and Chytridiales of Černé Lake in the Bohemian Forest (Šumava, Czech Republic). Silva Gabreta 15(1) : 1 -48. strana Silva GabretaČasopis recenzovaný, neimpakt.Odborná práce DPDF
Dolní Fořt / JEKatastr 2000Plášek V., Roháček J. & Beneš B. Biologické hodnocení území dotčeného stavbou silnice I/60 Javorník – obchvat. Katastrální území Bílý potok, Javorník-město, Javorník-Ves, Dolní Fořt, Uhelná. : 25 stran   Výzkumná zpráva DPDF
Horní Údolí / JEKatastr 2011Kašák J., Mazalová M., Holec V. & Kuras T. Jak se žije motýlům v CHKO Jeseníky aneb seznam padlých a přeživších. Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů : 101 . strana Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktůSborník z konference-abstraktAbstrakt přednášky DPDF
Hrubý Jeseník PLO2008Navrátil P., Zeman M. & Pikula T. Zastoupení jasanu v našich lesích. Jasan, dřevina roku 2008. Zpevňující dřeviny a jejich místo ve schválených LPH a LHO. Sb. referátů : 6 -11. strana Jasan, dřevina roku 2008. Zpevňující dřeviny a jejich místo ve schválených LPH a LHO. Sb. referátůSborník z konference-referátyPřednáška, referát DPDF
Hrubý Jeseník PLO2006Šindelář J. & Frýdl J. Význam modřínu opadavého (Larix decidua Mill ) pro lesní hospodářství ČR. Modřin opadavý, původní dřevina Jeseníků. Sb. ze semináře : 4 -14. strana Modřin opadavý, původní dřevina Jeseníků. Sb. ze seminářeSborník z konference-referátyPřednáška, referát DPDF
Hrubý Jeseník PLO2010Navrátil P., Zeman M. & Krylová A. Zastoupení břízy v našich lesích. Bříza - dřevina roku 2010. Sb. ref. : 16 -20. strana Bříza - dřevina roku 2010. Sb. ref.Sborník z konference-referátyPřednáška, referát DPDF
Javorník-město / JEKatastr 1937May Snadný tetřev. Stráž myslivosti 15 : 515 . strana Stráž myslivostiČasopisKrátká zpráva DPDF
Javorník-město / JEKatastr 2000Plášek V., Roháček J. & Beneš B. Biologické hodnocení území dotčeného stavbou silnice I/60 Javorník – obchvat. Katastrální území Bílý potok, Javorník-město, Javorník-Ves, Dolní Fořt, Uhelná. : 25 stran   Výzkumná zpráva DPDF
Javorník-ves / JEKatastr 2000Plášek V., Roháček J. & Beneš B. Biologické hodnocení území dotčeného stavbou silnice I/60 Javorník – obchvat. Katastrální území Bílý potok, Javorník-město, Javorník-Ves, Dolní Fořt, Uhelná. : 25 stran   Výzkumná zpráva DPDF
JeseníkOkres 2006Latner J. Soubor loveckých trubačů LČR – LS Jeseník. Myslivost 2006( 6) : 69 . strana MyslivostČasopisPopulárně naučná DPDF
JeseníkOkres 2008Řeha M. Přehlídka trofejí spárkaté zvěře z okresu Jeseník. Svět myslivosti 9( 7) : 40 . strana Svět myslivostiČasopisPopulárně naučná DPDF
JeseníkOkres 2000Poprach K. Ochrana a podpora sovy pálené (Tyto alba guttata) na Moravě a ve Slezsku. Protection of the Barn Owl (Tyto alba guttata) gene pool in Moravia and Silesia. Ochrana přírody 55( 2) : 38 -44. strana Ochrana přírodyČasopisOdborná práce DPDF
JeseníkOkres 1996Pojer F. Program barevného kroužkování čápů černých (Ciconia nigra). The colour ringing programme of the Black Stork (Ciconia nigra). Zprávy ČSO 43 : 13 -16. strana Zprávy ČSOČasopisOdborná práce DPDF
JeseníkOkres 2000Poprach K. Nebezpečné nádrže na zemědělských farmách. Ptačí svět 7(2) : 5 . strana Ptačí světČasopisInformační článek DPDF
JeseníkOkres 2014Cepák J. & Klvaňa P. Zpráva Kroužkovací stanice Národního muzea za rok 2013. Report on Czech Bird Ringing for 2013. Kroužkovatel 18 : 24 stran KroužkovatelČasopisPřehled DPDF
JeseníkOkres 1996Koubek P. Objektivní fakta o rysovi. Veronica 10(3) : 36 . strana VeronicaČasopisOdborná práce DPDF
JeseníkOkres 2008Pňáček J. Obnovení odpočívadla „U HŘIBU“ na LS Jeseník. Lesu zdar 2008( 6) : 22 . strana Lesu zdarČasopisPopulárně naučná DPDF
JeseníkOkres 1979Gába Z. & Dudziak J. Souvkové analýzy ledovcových uloženin z Jesenicka (ČSSR) a z oblasti Tarnowa (PLR). Čas. slez. Muz. (A) 28 : 179 -185. strana,2 obr.,tab.,lit. Čas. slez. Muz. (A)ČasopisOdborná práce DPDF
JeseníkOkres 2009Křídlo L. Přeměny porostů náhradních dřevin na revíru Petrovice. Reconstruction of preparatory stands at the forest district Petrovice. : 0   Diplomová práce DPDF
JeseníkOkres 2010Pakandl M. Faunistická pozorování členů SVOB za rok 2009. Vanellus 5 : 22 -28. strana VanellusČasopisPozorování, nálezy DPDF
Jeseník / JEKatastr 1990Hajný L. Moderní architektura a mortalita ptáků. Modeme Architektur und das Eingehen der Vögel. Pěvci 1988. Sborník z ornitologické konference : 37 -39. strana Pěvci 1988. Sborník z ornitologické konferenceSborník z konference-referátyOdborná práce DPDF
Jeseník / JEKatastr 2002Hudeček J. J., Hanák F. & Lemon F. Ptáci a další obratlovci ve sbírkách Vlastivědného muzea Jesenicka v Jeseníku. Birds and other vertebrates in Natural History Museum of Jeseník region in Jeseník. Zprávy MOS 60 : 135 -153. strana Zprávy MOSČasopisInformační článek DPDF
Jeseník / JEKatastr 1952Teyrovský V. Vodní ploštice stojatých vod v obvodu Jeseníku-města. (Přispěvky k obrazu fauny vodních ploštic Slezska 2.) Přírodovědný sborník Ostrava. 13 : 52 stran Přírodovědný sborník Ostrava.Časopis  DPDF
Jeseník / JEKatastr 1992  Přehled stanic a zařízení k záchraně poškozených živočichů. Sosna 1992 : 14 -17. strana SosnaČasopisOdborná práce DPDF
Jeseník / JEKatastr 1978Vavroušek J. Tesaříkovití v oblasti Jeseník - Písečná - Mikulovice (Coleoptera, Cerambycidae). Bockkäfer des Gebietes Jeseník - Písečná - Mikulovice (Coleoptera, Cerambycidae). Zpr. Čs. spol. entomol. při ČSAV 14(1) : 25 -29. strana,1 map Zpr. Čs. spol. entomol. při ČSAVČasopisOdborná práce DPDF
Jeseník / JEKatastr 1996Plášek V. Bryofloristický výzkum území ležícího severně od města Jeseníku. : 71 stran   Diplomová práce DPDF
Jeseník / JEKatastr 2008Pňáček J. Obnovení altánu u Slovanského pramene na LS Jeseník. Lesu zdar 2008( 7-8) : 25 . strana Lesu zdarČasopisPopulárně naučná DPDF
JeseníkyCHKO 2008Banaš M. & Zeidler M. Vliv výsadeb kleče (Pinus mugo) na alpinskou vegetaci na příkladu CHKO Jeseníky. Výzkum v ochraně přírody, Sb. abst. z konf. 9.-12.září 2008 v Olomouci : 24 . strana Výzkum v ochraně přírody, Sb. abst. z konf. 9.-12.září 2008 v OlomouciSborník z konference-abstraktAbstrakt přednášky DPDF
JeseníkyCHKO 2005Starý J. Contribution to the knowledge of oribatid mites (Acari: Oribatida) from the Malá Kotlina Hrubý Jeseník Mts, Czech Republic. Příspěvek k poznání fauny pancířníků (Acari: Oribatida) Malé Kotliny, Hrubý Jeseník, Česká republika. Čas. Slez. Muz. Opava (A) 54(2) : 121 -130. strana Čas. Slez. Muz. Opava (A)ČasopisOdborná práce DPDF
JeseníkyCHKO 2005Starý J. Pancířníci (Acari: Oribatida) přírodní reservace Jelení Bučina, Hrubý Jeseník, Česká republika. Oribatid mites (Acari: Oribatida) of the Náture Reservě Jelení bučina, Hrubý Jeseník Mts, Czech Republic. Čas. Slez. Muz. Opava (A) 54(2) : 131 -140. strana Čas. Slez. Muz. Opava (A)ČasopisOdborná práce DPDF
JeseníkyCHKO 2004Chlapek J. Program péče o krajinu v CHKO Jeseníky. Ochrana přírody 59( 4) : 123 -124. strana Ochrana přírodyČasopisOdborná práce DPDF
JeseníkyCHKO 2008Andreska J. Dělostřelecká cvičení v Jeseníkách. K diskusi o využívání našich hor. Vesmír 88 : 522 -525. strana VesmírČasopisOdborná práce DPDF
JeseníkyCHKO 1994Háněl L. Volně říjící hlístnice /Nematoda/ v státní přírodní rezervaci Velká Kotlina a některých dalších stanovištích v Jeseníkách. Čas. Slez. Muz. Opava (A) 43(3) : 211 -217. strana, 2 tab. Čas. Slez. Muz. Opava (A)ČasopisOdborná práce DPDF
JeseníkyCHKO 1994Procházková D. Eartheuees in the Jeseníky Mts in 1986. Čas. Slez. Muz. Opava (A) 43(3) : 225 -235. strana6 obr., 2 tab. Čas. Slez. Muz. Opava (A)ČasopisOdborná práce DPDF
JeseníkyCHKO 1994Balík V. Krytenky (Rhizopoda, protozooa) oblast Velké kotliny (Jeseníky ČR). Čas. Slez. Muz. Opava (A) 43(3) : 237 -252. strana16 obr., 3 tab. Čas. Slez. Muz. Opava (A)ČasopisOdborná práce DPDF
JeseníkyCHKO 1993Zmrhalová M. Historie výzkumu mechové flóry Hrubého Jeseníku. Severní Morava 66 : 39 -41. strana Severní MoravaSborník vlastivědnýOdborná práce DPDF
JeseníkyCHKO 1991Soldán Z. Rozšíření mechů Brachydontium trichdes (Web.) Milde a Campylostelium saxicola (Web. et Mohr) B. S. G. v Československu. Zprávy Čsl. bot spol. při ČSAV 26(1) : 69 -76. strana Zprávy Čsl. bot spol. při ČSAVČasopisOdborná práce DPDF
JeseníkyCHKO 1994Anonym Chráněná krajinná oblast Jeseníky. Zprav. aktivu CHKO Jeseníky : 34 . strana tab.,mapka v testu Zprav. aktivu CHKO JeseníkyČasopisInformační článek DPDF
JeseníkyCHKO 1995ČIŽP Komplexní prověrka stavu životního prostředí v CHKO Jeseníky. Planeta 3( 4) : 26 -27. strana, 1 foto PlanetaČasopisInformační článek DPDF
JeseníkyCHKO 1994Anonym Chráněná krajinná oblast Jeseníky. Zprav. aktivu CHKO Jeseníky : 17 . strana 2 tab.,4 mapky Zprav. aktivu CHKO JeseníkyČasopisInformační článek DPDF
JeseníkyCHKO 2008Vítek J. Ovčí skála na Kamenné hoře. Ochrana přírody 63( 5) : 34 . strana Ochrana přírodyČasopisInformační článek DPDF
JeseníkyCHKO 1994Kavalcová V. Chráněná území Chráněné krajinné oblasti Jesníky. Veronica 8(4) : 99 příloha: 9-14. strana VeronicaČasopisInformační článek DPDF
JeseníkyCHKO 1993Redakce Zpravodaj dobrovolného aktivu CHKO Jeseníky. Kamzíci v Jeseníkách. 2 : 20 stran, 9 tab. Kamzíci v Jeseníkách.ČasopisInformační článek DPDF
JeseníkyCHKO 1994Duhonoský D. Stromy a zeleň Chráněné krajinné oblasti Jeseníky. Veronica 8(4) : 99 příloha: 15-16. strana VeronicaČasopisInformační článek DPDF
JeseníkyCHKO 1994Vítek J. Po "kamenech" Jeseníků. Nika 15( 1) : 14 . strana, 2 foto NikaČasopisPopulárně naučná DPDF
JeseníkyCHKO 1994Makásek I. Bůh nestvořil Jeseníky pro lyžaře. Nika 15( 2) : 48 -49. strana 1 mapa, 1 foto NikaČasopisPopulárně naučná DPDF
JeseníkyCHKO 1994Zmrhalová M., Pospíšilová L. & Pospíšil V. Příspěvek k mechové floře Hrubého a Nízkého Jeseníku. Beitrag zur Laubmoosflora der Bergen Hrubý a Nízký Jeseník (Tschechien). Zprávy Čsl. bot spol. při ČSAV 28 : 69 -76. strana Zprávy Čsl. bot spol. při ČSAVČasopisPřehled DPDF
JeseníkyCHKO 1993Klimešová J. Rostlinná společenstva alpinského stupně se smilkou tuhou v Hrubém Jeseníku. II. Vztah mezi smilkovými porosty a sněhovou pokrývkou. Alpine plant communities with Nardus stricta in the Hrubý Jeseník Mts. (The Sudeten Mts., Czech Republic) II. Relations between Nardus stricta communities and snow-cover. Preslia 65(1) : 63 -75. strana PresliaČasopisPůvodní vědecká práce DPDF
JeseníkyCHKO 1994Kříž J. Vodopády severní Moravy a Slezska. Čas. Slez. Muz. Opava (A) 43(1) : 35 -44. strana, 8 foto, 2 tab., 6 obr. Čas. Slez. Muz. Opava (A)ČasopisOdborná práceBílá Opava-Střední OpavaDPDF
JeseníkyCHKO 1958Spalovská V. Krytenky Rhizopoda, Testacea rašelinišť Hrubého Jeseníku. : 0   Diplomová práce DPDF
JeseníkyCHKO 1994Simon J. Obnova lesa v extrémní imisní oblasti Hrubého Jeseníku. Les. práce 73(12) : 25 . strana Les. práceČasopisOdborná práce DPDF
JeseníkyCHKO 1994Matuš J. Stav lesa v Chráněné krajinné oblasti Jeseníky. Veronica 8(4) : 99 příloha: 8-11. strana VeronicaČasopisPopulárně naučná DPDF
JeseníkyCHKO 1958Jurík M. Ektoparazity (Anoplura a Aphaniptera) drobných cicaveov Jeseníkov. Přírodovědný sborník Ostrava. 18 : 112 -125. strana Přírodovědný sborník Ostrava.Časopis  DPDF
JeseníkyCHKO 2004Kovář A. Vliv výstavby silnice I/44 Šumperk-Mikulovice v chráněné krajinné oblasti Jeseníky. : 67 stran   Bakalářská práce DPDF
JeseníkyCHKO 2000Homolka M. & Heroldová M. Velcí býložravci v lesích Jeseníků. Large Herbivores in Forests of the Jeseníky Mts. Živa 48(6) : 278 . strana ŽivaČasopisOdborná práce DPDF
JeseníkyCHKO 1970Souček J. Netopýři (Microchiroptera) Chráněné krajinné oblasti Jeseníky (CHKO). Campanula 1 : 29 -47. strana CampanulaČasopisOdborná práce DPDF
JeseníkyCHKO 1979Hošek E. Neuskutečněné pokusy vysadit novou zvěř v Jeseníkách. Památky a příroda 4( 4) : 251 -252. strana Památky a přírodaČasopisOdborná práce DPDF
JeseníkyCHKO 2005Kuras T., Tuf I.H. Vliv borovice kleče na bezobratlé Hrubého Jeseníku. Influence of Mugo Pine on Invertebrates in the Hrubý Jeseník Mts.. Živa 53(6) : 268 . strana ŽivaČasopisOdborná práce DPDF
JeseníkyCHKO 2005Schmidtová B. Obnovitelné zdroje energie na území chráněné krajinné oblasti Jeseníky. : 62 stran   Diplomová práce DPDF
JeseníkyCHKO 2004Theimerová L. Ochrana přírody a krajiny v oblasti Jeseníků ve vztahu k povodním. : 68 stran   Diplomová práce DPDF
JeseníkyCHKO 2004Kovalčíková J. Krajinný ráz v oblasti Zlatohorska v chráněné krajinné oblasti Jeseníky. : 94 stran   Diplomová práce DPDF
JeseníkyCHKO 1998Harazim M. Geomorfologie Velké kotliny u Hrubého Jeseníku. : 66 stran   Diplomová práce DPDF
JeseníkyCHKO 2000Brázdilová M. Vlivy výstavby a provozu vodního díla Dlouhé stráně na životní prostředí. : 42 stran   Diplomová práce DPDF
JeseníkyCHKO 1997Krejčí M. Specifika řešení pozemkových úprav v chráněné krajinné oblasti Jeseníky. : 44 stran   Diplomová práce DPDF
JeseníkyCHKO 2006Vítek J. Volyň na Moravě. Ochrana přírody 61( 7) : 213 . strana Ochrana přírodyČasopisKrátká zpráva DPDF
JeseníkyCHKO 1999Homolka M. & Matouš J. Density and distribution of red deer and chamois in subalpine meadow habitats in the Jeseníky Mountains (Czech Republic). Folia Zoologica 48(1) : 1 -10. strana Folia ZoologicaČasopis impaktovanýPůvodní vědecká práce DPDF
JeseníkyCHKO 1958Tenora F. K helmintofauně drobných zemních savců Jeseníků Přírodovědný sborník Ostravského kraje. 19 (3) : 343 -359. strana Přírodovědný sborník Ostravského kraje.Časopis  DPDF
JeseníkyCHKO 1957Zapletal M. Příspěvek k poznání roztočů drobných ssvců „Velkého Kotle“ a jeho blízkého okolí v Jesenících. Přírodovědný sborník Ostravského kraje. 18 : 422 -426. strana Přírodovědný sborník Ostravského kraje.Časopis  DPDF
JeseníkyCHKO 1994Baláž P. & Hajný L. Program IBA v Chráněné krajinné oblasti Jeseníky. Vesmír 73 : 17 -18. strana VesmírČasopis  DPDF
JeseníkyCHKO 1949Kratochvíl J., Grulich I. Příspěvek k poznání ssavčí zvířeny Jeseníků I. Přírodovědný sborník Ostravského kraje. 10 : 177 -195. strana Přírodovědný sborník Ostravského kraje.Časopis  DPDF
JeseníkyCHKO 1950Kratochvíl J., Grulich I. Příspěvek k poznání ssavčí zvířeny Jeseníků II. Přírodovědný sborník Ostravského kraje. 1 : 202 -243. strana Přírodovědný sborník Ostravského kraje.Časopis  DPDF
JeseníkyCHKO 1967Bauer Z. Ptáci jako složka některých geobiocenóz v podhůří Hrubého Jeseníku. : 0   Kandidátská práce (CSc.) DPDF
JeseníkyCHKO 2008Chlapek J. Nová přírodní rezervace v Jeseníkách. Ochrana přírody 63( 5) : 35 . strana Ochrana přírodyČasopisOdborná práce DPDF
JeseníkyCHKO 1947Rosický B. Příspěvek k poznání blech (Aphaniptera) Jeseníků. Entomologické listy 10 : 30 -32. strana Entomologické listyČasopisOdborná práce DPDF
JeseníkyCHKO 1947Rosický B., Hanzák J. Příspěvek k poznání drobných savců Jeseníků. Entomologické listy 10 : 81 -85. strana Entomologické listyČasopisOdborná práce DPDF
JeseníkyCHKO 1947Rosický B. Příspěvek k poznání blech (Aphaniptera) Jeseníků. Entomologické listy 10 : 30 -32. strana Entomologické listyČasopisOdborná práce DPDF
JeseníkyCHKO 1979Weber H. Akce Balt v chráněné krajinné oblasti Jeseníky. Akce Balt - studie č. 3, sekce ČSSR. Zprávy MOS 37 : 99 -113. strana Zprávy MOSČasopisOdborná práce DPDF
JeseníkyCHKO 1947Rosický B., Hanzák J. Příspěvek k poznání drobných savců Jeseníků. Entomologické listy 10 : 81 -85. strana Entomologické listyČasopisOdborná práce DPDF
JeseníkyCHKO 2008Hajný L. Sokoli v Jeseníkách. Ochrana přírody 63( 6) : 36 . strana Ochrana přírodyČasopisOdborná práce DPDF
JeseníkyCHKO 1957Havlín J., Lelek A. Příspěvek k poznání příčin kvalitativního i kvantitativního rozšíření ptactva v Jeseníkách. Přírodovědná edice SSÚ Opava 4 : 1 -54. strana Přírodovědná edice SSÚ OpavaČasopisOdborná práce DPDF
JeseníkyCHKO 1955Zavřel H. Minující hmyz přírodních reservací v Jesenících. Ochrana přírody do r. 1992 10 : 301 -303. strana Ochrana přírody do r. 1992ČasopisOdborná práce DPDF
JeseníkyCHKO 1998Honza M. & Čapek M. Avifauna v oblasti budované přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé Stráně, Jeseníky. Bird communities in the area of the Dlouhé Stráně Hydroelec Power Station complex Jeseniky Mts. Czech Republic.. Čas. Slez. Muz. Opava (A) 47(3) : 205 -212. strana Čas. Slez. Muz. Opava (A)ČasopisOdborná práce DPDF
JeseníkyCHKO 2003Kočvara R. Zajímavá pozorování ptáků z oblasti Jeseníků v letech 1999-2001. Interesting observation of birds from Jeseníky Mountains in 1999-2001. Acrocephalus (Ostrava) 19 : 22 -25. strana Acrocephalus (Ostrava)ČasopisPozorování, nálezy DPDF
JeseníkyCHKO 1996Ježek J. Nové faunistické nálezy koutulovitých (Diptera) z ČR. Čas. Nár. muzea, Řada přír. 165(1-4) : 113 -120. strana Čas. Nár. muzea, Řada přír.ČasopisPozorování, nálezy DPDF
JeseníkyCHKO 1984Weber H. & Gollová M. Akce Balt v Jeseníkách. Das Vorhaben Balt in Jeseníky. Zprávy MOS 42 : 77 -80. strana Zprávy MOSČasopisPřednáška, referát DPDF
JeseníkyCHKO 2000Bureš S., Baláž P. & Hajný L. Aktuální problémy ochrany ptáků a jejich prostředí. Jeseníky. Sb. z konf. Limnology and Waterfowl 2000 36(1) : 31 -34. strana Sb. z konf. Limnology and Waterfowl 2000Sborník z konference-referátyPřednáška, referát DPDF
JeseníkyCHKO 1954Flasar I. Návrh na ochranu ptactva Hrubého Jeseníku. : 33 stran   Výzkumná zpráva DPDF
JeseníkyCHKO 2008Černá K. & Kuras T. Co se děje s naší tundrou z pohledu entomologa? Výzkum v ochraně přírody, Sb. abst. z konf. 9.-12.září 2008 v Olomouci : 29 . strana Výzkum v ochraně přírody, Sb. abst. z konf. 9.-12.září 2008 v OlomouciSborník z konference-abstraktAbstrakt přednášky DPDF
JeseníkyCHKO 2008Černá K. & Kuras T. Diverzita motýlů alpínských bezlesí Vysokých Sudet: vliv plochy a míry izolovanosti. Zoologické dny České Budějovice 2008, Sb. abstraktů : 36 -37. strana Zoologické dny České Budějovice 2008, Sb. abstraktůSborník z konference-abstraktAbstrakt přednášky DPDF
JeseníkyCHKO 1988Zejda J. K výskytu rysa v Jeseníkách. Myslivost 1988( 5) : 104 . strana MyslivostČasopisOdborná práce DPDF
JeseníkyCHKO 2004Čelechovský A. Reliktní výskyt píďalek Entephria infidaria (La Harpe, 1853) a Perizoma taeniatum (Stephens, 1831) na území severní Moravy (Lepidoptera: Geometridae). Relict occurrence of the geometrid species Entephria infidaria (La Harpe, 1853) and Perizoma taeniatum Stephens, 1831) in Northem Morava (Lepidoptera: Geometridae). Čas. Slez. Muz. Opava (A) 53(2) : 179 -181. strana Čas. Slez. Muz. Opava (A)ČasopisOdborná práce DPDF
JeseníkyCHKO 1976Stalmach J. Potápka rudokrká v Jeseníkách. Zprávy MOS 34 : 129 -130. strana Zprávy MOSČasopisOdborná práce DPDF
JeseníkyCHKO 1952Stehlík J. L. Fauna Heteropter Hrubého Jeseníku. The fauna of Heteroptera of the mountain High Jeseník. Acta Musei moraviae. Scientiae naturales (Brno) 37 : 132 -248. strana Acta Musei moraviae. Scientiae naturales (Brno)ČasopisOdborná práce DPDF
1234567
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2019      ISSN 1804-3348