Citace pro vybraný okres
Formulář obsahuje citace pro vybraný okres. Do seznamu jsou zahrnuty citace přiřazené k veškerým územně správním lokalitám okresu(okres až katastr) a k překrývajícím lokalitán typu NP,CHKO,PřP,MZCHU,PO,EVL, VKP a Stromy. Pomocí filtrů lze vybírat dle zobrazených kritérií. Maximální počet vybraných citací při jednom nastavení filtru je nastaven na 1000. Kliknutím na písmeno D (detail) se zobrazí v novém okně podrobné informace k citaci. Pokud je PDF modře podbarvené, je k citaci připojen souhrn nebo celý článek. Zdena Vacíková, mail: vacikova@tkv.cz
123456
LokalitaTypYearAuthorQuotationObsaženo v (In:)Typ pub.Typ cit.Vodní tok.DPDF.
Adamov / BKKatastr 2000Hlásek J. Pozor na krušinu. Think of Alder Buckthorn! Ochrana přírody 55( 2) : 35 -37. strana Ochrana přírodyČasopisOdborná práce DPDF
Babí lomPR 1986Culek M. Chráněný přírodní výtvor Babí lom. Památky a příroda 11( 7) : 437 -440. strana,8 foto,1 obr. Památky a přírodaČasopis  DPDF
Babí lomPR 1986Kirchner K. Chráněný přírodní výtvor Babí lom. Veronica 0(1) : 9 . strana VeronicaČasopis  DPDF
Babí lomPR 1980Ducháčková L. Rekreace a ochrana krajiny v klidově oblasti Babí lom. : 55 stran,26 foto,3 mapy,lit.   Diplomová práce DPDF
Babí lomPR 1982Rubín J., Maršáková M. a kol. Nová chráněná území přírody v ČSSR. Lidé a země 1982( 3) : 112 -119. strana,2 foto,3 mapky,1 tab. Lidé a zeměČasopisOdborná práce DPDF
Babí lomPR 1996Saul J. Současný stav vegetace chráněných území na Kuřimsku. Veronica 10(4) : 55 -56. strana VeronicaČasopisOdborná práce DPDF
Babí lomPR 1980Anonym Usnesení rady ONV Brno-venkov o zřízení chráněněho přírodního výtvoru Babí lom ze dne 11. prosince 1980. : 0   Směrnice, pokyn DPDF
Babí lomPR 1979Olejníček M. Babí lom. Turista na cestu 1979(2) : 49 . strana,1 obr. Turista na cestuČasopisOdborná práce DPDF
Babí lomPR 1975Dvořák J., Karásek J. & Netopil R. Soliflukční kamenné proudy na Babím lomu u Brna. Čas. Minerál Geol, 20(3) : 303 -306. strana,1 obr.,lit. Čas. Minerál Geol, ČasopisOdborná práce DPDF
BačovPP 1987Marečková M. & Rubín J. Nová chráněná území přírody v ČSSR za rok 1986 (část 1). Památky a příroda 12( 6) : 369 -375. strana,6 foto Památky a přírodaČasopis  DPDF
BačovPP 1960Matuška J. Několik poznámek z okolí Svitávky. Zprávy ČSOS 5 : 35 -36. strana Zprávy ČSOSČasopisPozorování, nálezy DPDF
BayerovaPR 1985Štefka L. Státní přírodní rezervace Bayerová. : 40 stran, 2 grafy, 2 mapy, 3 foto   Inventarizační zpráva DPDF
BlanskoOkres 1985Saul J. Významná lokalita Daetylorhiza majalis na Blanensku. Roezliana 17 : 25 . strana RoezlianaČasopisOdborná práce DPDF
BlanskoOkres 1988Smejkalová E. Chráněná území na okrese Blansko. Veronica 2(2) : 18 . strana VeronicaČasopisOdborná práce DPDF
BlanskoOkres 2008Zelený J. Lesní zkoušky malých plemen v honitbě Holštejn - Bílá Voda. Myslivost - příloha Lovecký pes 2008/5 : 3 . strana Myslivost - příloha Lovecký pesČasopisOdborná práce DPDF
BlanskoOkres 1997Kolářová Z. Posouzení programů odpadového hospodářství na okrese Blansko. : 48 stran   Diplomová práce DPDF
BlanskoOkres 2006Kala F. Neznámé stromy okresu Blansko. Ochrana přírody 61(10) : 308 -309. strana Ochrana přírodyČasopisPopulárně naučná DPDF
BlanskoOkres 2006Buček A. Zlatá srnčí trofej v Lysicích. Myslivost 2006( 7) : 68 . strana MyslivostČasopisPopulárně naučná DPDF
BlanskoOkres 1999Vermouzek Z. Nová mokřadní lokalita. The new wetland site. Crex 14 : 62 -63. strana CrexČasopisKrátká zpráva DPDF
BlanskoOkres 1985Mlejnek J. & Svoboda J. Černá zvěř na Blanensku. Myslivost 1985( 4) : 83 . strana MyslivostČasopisOdborná práce DPDF
BlanskoOkres 1979Svoboda J. Přehlídky trofejí a chov srnčí zvěře v okrese Blansko. Myslivost 1979( 3) : 62 . strana MyslivostČasopisOdborná práce DPDF
BlanskoOkres 2004Hertl I. Čáp bílý (Ciconia ciconia) na Blanensku a Brněnsku v letech 2001-2003. White Stork (Ciconia ciconia) in Blansko and Brno regions in 2001-2003. Crex 22 : 121 -122. strana CrexČasopisOdborná práce DPDF
BlanskoOkres 1980Mlateček F. Maloplošná chráněná území okresu Blansko. Sb. Okr. muz. v Blansku 1979(11) : 54 -58. strana Sb. Okr. muz. v BlanskuČasopis  DPDF
BlanskoOkres 1997Brandl P. & Šimek J. (eds.) Faunistická pozorování v České republice v roce 1996. Rare and uncommon records of birds in the Czech Republic in 1996. Zprávy ČSO 44 : 53 -65. strana Zprávy ČSOČasopisPozorování, nálezy DPDF
BlanskoOkres 1996Šimek J. & Brandl P. Faunistická pozorování v České republice v roce 1995. Zprávy ČSO 42 : 46 -56. strana Zprávy ČSOČasopisPozorování, nálezy DPDF
BlanskoOkres 2008Reitoral A. Stavby protipovodňové ochrany LČR, s. p. na Blanensku. Lesu zdar 2008( 1) : 25 . strana Lesu zdarČasopisPopulárně naučná DPDF
BlanskoOkres 1973Šenk B. Geologické mapování a charakteristika hornin brněnského masivu v okolí Blanska. : 31 stran,příl.   Diplomová práce DPDF
Blansko / BKKatastr 1998Klvač R. Vliv plynofikace na imisní zátěž Blanska. : 58 stran   Diplomová práce DPDF
Blansko / BKKatastr 2000-a- Poštolky všudypřítomné. Myslivost 2000( 7) : 23 . strana MyslivostČasopisKrátká zpráva DPDF
Blansko / BKKatastr 2011Navrátilová S. Zhodnocení současného stavu protierozních opatření na zemědělské půdě v katastrálním území Blansko. Assess the current state of erosion control measures on agricultural land in the cadastral Blansko. : 0   Diplomová práce DPDF
Blansko / BKKatastr 2013Beneš J., Spitzer L., Kepka P., Konvička M. Co přinesl transektový monitoring denních motýlů v České republice. Zoologické dny Brno 2013, Sb. abstraktů : 31 -32. strana Zoologické dny Brno 2013, Sb. abstraktůSborník z konference-abstraktAbstrakt posteru DPDF
Blansko / BKKatastr 2013Berková H., Pokorný M. & Zukal J. Populační ekologie netopýra velkého v reprodukčním a postreprodukčním období. Zoologické dny Brno 2013, Sb. abstraktů : 34 . strana Zoologické dny Brno 2013, Sb. abstraktůSborník z konference-abstraktPřednáška, referát DPDF
Blansko / BKKatastr 2010Navrátilová E. Zhodnocení současného stavu protierozních opatření na zemědělské půdě v katastrálním území Blansko. Assess the current state of erosion control measures on agricultural land in the cadastral Blansko. : 0   Bakalářská práce DPDF
Blansko / BKKatastr 1973Slezák L Moravský kras a Blansko. : 35 stran   Odborná práce DPDF
Boskovice / BKKatastr 2009Láníková D., Láník B. Překvapení v opuštěném lomu – nová lokalita přesličky různobarvé v České republice. Živa 57(6) : 254 -255. strana ŽivaČasopisOdborná práce DPDF
Boskovice / BKKatastr 2005Novosad P. Využití informačních systémů v oblasti odpadového hospodářství města Boskovic. : 85 stran   Diplomová práce DPDF
Boskovice / BKKatastr 2005Spurný P., Heimlich R. Stav rybího společenstva řeky Svitavy na Boskovicku. Sb. ref. České ichtylgické konf. 8. konference : 168 -174. strana Sb. ref. České ichtylgické konf.Sborník z konference-referátyOdborná práceSvitava-SvratkaDPDF
Boskovice / BKKatastr 1952Krkavec F. Několik nálezů. Trichopter z okolí Boskovic. Přírodovědný sborník Ostrava. 13 : 232 -236. strana Přírodovědný sborník Ostrava.Časopis  DPDF
Boskovice / BKKatastr 2012Koudelka O. Kovářova kobyla chodí bosa. Myslivost - příloha Myslyvecké zábavy 2012/1 : 24 -26. strana Myslivost - příloha Myslyvecké zábavyČasopisOdborná práce DPDF
Boskovice / BKKatastr 2012Šindelka L. Za černou zvěří v okolí Boskovic. Myslivost 2012( 9) : 83 . strana MyslivostČasopisOstatní texty DPDF
Bukovinka / BKKatastr 1959Fuchsig Srnec z Bukovinky. Myslivost 1959 : 29 . strana MyslivostČasopisKrátká zpráva DPDF
Býčí skálaNPR 1983Glozar P. Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace Býčí skála. : 23 stran,39 foto,4 map. pří1ohy   Inventarizační zpráva DPDF
Býčí skálaNPR 1985Matoušek V. Wankelův nález v Býčí skále ve světle nejnovějších výzkumů. Okresní muzeum Blansko 1985. 85 stran, 22 foto a 5 kreslených tabulek. Český kras XI : 93 -95. strana Český krasČasopis recenzovaný, neimpakt.Recenze DPDF
Býčí skálaNPR 1988Bauerová Z. & Zima J. Výzkum netopýrů v jeskyni Býčí skála v letech 1977-1986. Čsl. kras 39 : 51 -59. strana Čsl. krasČasopisOdborná práce DPDF
Býčí skálaNPR 1987Kučera B. Jeskyně Býčí skála. Věda techn. ml. 60( 7) : 27 -28. strana,1 foto Věda techn. ml.Časopis  DPDF
Býčí skálaNPR 1996Květ R. Křižovatka starých stezek a kultovní místo Býčí skála. Veronica 10(2) : 40 -41. strana VeronicaČasopisInformační článek DPDF
Býčí skálaNPR 1976Znojemský K. Vztahy geobiocenóz k expozici a reliefu terénu v rezervaci Býčí skála a v oddělení G.F. Morozova v rezervaci Josefské údolí na ŠLP VŠZ v Brně /srovnávací studie/. : 112 stran,11 obr.,3 mapy,tav. v textu,list.   Studie, koncepce DPDF
Crhov - RozsíčkaEVL 1990Andreska J. Cyrilov. Nika 11(3) : 42 . strana NikaČasopisInformační článek DPDF
Crhov - RozsíčkaEVL s.a.Andreska J. Chráněný přírodní výtvor Cyrilov. : 2 strany   Inventarizační zpráva DPDF
Crhov u Olešnice / BKKatastr 1960Řehůřek J. Hnízdění ořešníka kropenatého (Nucifraga caryocatactes L.) na Českomoravské vysočině. Zprávy ČSOS 5 : 12 -13. strana Zprávy ČSOSČasopisOdborná práce DPDF
Cukl a Rozsečské rašeliništěPP 1987Marečková M. & Rubín J. Nová chráněná území přírody v ČSSR za rok 1986 (část 1). Památky a příroda 12( 6) : 369 -375. strana,6 foto Památky a přírodaČasopis  DPDF
Čepičkův vrch a údolí HodonínkyPR 1980Buček A. a kol. Krajina Svratecké hornatiny a její ochrana Geogr. ú. ČSAV Brno. Dílčí výstup úkolu SPZV II-5-l/13-b Systém komplexní ochrany krajiny Českomoravské vrchoviny. : 89 stran,10 tab.,16. graf., příl.   Výzkumná zpráva DPDF
Černá Hora / BKKatastr 1935Procházka E. Zajímavé úlovky. Stráž myslivosti 13(18) : 510 . strana Stráž myslivostiČasopisOdborná práce DPDF
Černá Hora / BKKatastr 1935Pozorovatel Také myslivost. Stráž myslivosti 13(18) : 512 . strana Stráž myslivostiČasopisKrátká zpráva DPDF
Černá Hora / BKKatastr 2009Zelený J. Barvářské zkoušky u MS Lhotky Černá Hora. Myslivost - příloha Lovecký pes 2009/1 : 11 . strana Myslivost - příloha Lovecký pesČasopisOdborná práce DPDF
Drahanská vrchovinaOblast 2013Homolka M., Heroldová M., Kamler J., Zejda J. Potravní chování hrabošů na pasekách v kontextu globálních změn klimatu. Zoologické dny Brno 2013, Sb. abstraktů : 82 . strana Zoologické dny Brno 2013, Sb. abstraktůSborník z konference-abstraktAbstrakt posteru DPDF
Drahanská vrchovinaOblast 2011Navrátil P., Krylová A. & Zeman M. Přehled o výskytu jilmu v České republice. Jilm dřevina roku 2011, Sb. referátů : 11 -15. strana Jilm dřevina roku 2011, Sb. referátůSborník z konference-referátyPřednáška, referát DPDF
Drahanská vrchovinaOblast 1998Kubešová V. Z dopisů čtenářů. Ptačí svět 5(2) : 5 . strana Ptačí světČasopisPozorování, nálezy DPDF
Drahanská vrchovinaOblast 1985Zouharová D., Dvořák F. & Tlusták V. Příspěvek ke květeně vrcholové části Drahanské vrchoviny. Zpr. Kraj. vlastivěd. muzea v Olomouci 233 : 11 -31. strana Zpr. Kraj. vlastivěd. muzea v OlomouciČasopisOdborná práce DPDF
Drahanská vrchovinaOblast 1987Lang V. & Pek I. Nové nálezy ichnofosílií v kulmských sedimentech jihovýchodní části Drahanské vrchoviny. Zpr. Kraj. vlastivěd. muzea v Olomouci 249 : 13 -17. strana Zpr. Kraj. vlastivěd. muzea v OlomouciČasopisPozorování, nálezy DPDF
Drahanská vrchovinaOblast 2011Kamler J. & Homolka M. Needles in faeces: an index of quality of wild ungulate winter diet. Folia Zoologica 60(1) : 63 -69. strana Folia ZoologicaČasopis impaktovanýPůvodní vědecká práce DPDF
Drahanská vrchovina PLO2014Čížková P., Lencová K. & Hubený P. Nové lokality sklenobýlu bezlistého v Krkonoších – dárek k 50. výročí existence KRNAP? New Localities of Ghost Orchid in the Krkonoše Mountains. Živa 62(3) : 106 -108. strana ŽivaČasopisOdborná práce DPDF
Drahanská vrchovina PLO2010Navrátil P., Zeman M. & Krylová A. Zastoupení břízy v našich lesích. Bříza - dřevina roku 2010. Sb. ref. : 16 -20. strana Bříza - dřevina roku 2010. Sb. ref.Sborník z konference-referátyPřednáška, referát DPDF
Drahanská vrchovina PLO2008Buriánek V. Expanze jasanu, šlechtění a provenienční výzkum. Jasan, dřevina roku 2008. Zpevňující dřeviny a jejich místo ve schválených LPH a LHO. Sb. referátů : 12 -19. strana Jasan, dřevina roku 2008. Zpevňující dřeviny a jejich místo ve schválených LPH a LHO. Sb. referátůSborník z konference-referátyPřednáška, referát DPDF
Drahanská vrchovina PLO2008Navrátil P., Zeman M. & Pikula T. Zastoupení jasanu v našich lesích. Jasan, dřevina roku 2008. Zpevňující dřeviny a jejich místo ve schválených LPH a LHO. Sb. referátů : 6 -11. strana Jasan, dřevina roku 2008. Zpevňující dřeviny a jejich místo ve schválených LPH a LHO. Sb. referátůSborník z konference-referátyPřednáška, referát DPDF
Drnovice / BKKatastr 2005Štěpánek V. Drnovice – Příroda. Historie. Současnost. Veronica 19(1) : 26 . strana VeronicaČasopisRecenze DPDF
Habrůvecká bučinaNPR 1985Horňanský J. Státní přírodní rezervace Habrůvecká bučina. : 18 stran, 4 mapy   Inventarizační zpráva DPDF
Holešín / BKKatastr 1983Musil J. Pseudokrasová jeskyně v granitu u Holešína (okr. Blansko). Český kras VIII : 73 -75. strana Český krasČasopis recenzovaný, neimpakt.Informační článek DPDF
Jedovnice / BKKatastr 1961Himmel J. Zooplankton Olšovce a Budkovanu u Jedovnic na Moravě. : 0   Diplomová práce DPDF
Jedovnice / BKKatastr 1939Koláček K. Ornitologické zajímavosti z Moravy. Ornithologisches aus Mähren. Sylvia 4(2) : 24 -25. strana SylviaČasopisPozorování, nálezy DPDF
Jestřebí / BKKatastr 1984Musil J. Nekrasové a umělé podzemní prostory v okolí Rájec-Jestřebí. Čsl. kras 34 : 61 -66. strana. Čsl. krasČasopisInventarizační zpráva DPDF
Jestřebí / BKKatastr 1987Studnička M. Nejnovější ůdaje o záchraně tučnice české v kultuře a v přírodě. Severočeskou přírodou 20 : 95 -99. strana Severočeskou přírodouČasopis recenzovaný, neimpakt.  DPDF
Jilm horský ve Skočově LhotěPS 2011Kyzlík P. Jilmy památné a významné. Jilm dřevina roku 2011, Sb. referátů : 53 -55. strana Jilm dřevina roku 2011, Sb. referátůSborník z konference-referátyPřednáška, referát DPDF
Jilm horský ve Skočově LhotěPS 2006Kyzlík P. Ohrožené druhy jako památné stromy. Vzácné a ohrožené druhy lesních dřevin. Sb. ze semináře : 40 -44. strana Vzácné a ohrožené druhy lesních dřevin. Sb. ze seminářeSborník z konference-referátyPřednáška, referát DPDF
KačinyPP 2010Štefánek M. & Karlík P. Flóra a náčrt vegetace navržené evropsky významné lokality Kačina. Flora and vegetation outline of the proposed Site of Community Importance Kačina. Bohemia centralis 30 : 175 -192. strana Bohemia centralisČasopisPůvodní vědecká práce DPDF
Klepačov / BKKatastr 1977Balatka B. & Sládek J. Pod Čertovou stěnou.. Lidé a země 1977( 8) : 337 -339. strana,3 foto,1 mapka Lidé a zeměČasopisOdborná práce DPDF
Knínice u Boskovic / BKKatastr 1981Pernica A. Parukář z honitby MS Knínice. Myslivost 1981( 9) : 208 . strana MyslivostČasopisOdborná práce DPDF
Křtiny / BKKatastr 2008Hebelka J. Jeskyně Výpustek - historie a současnost. Ochrana přírody 63( 2) : 28 . strana Ochrana přírodyČasopisOdborná práce DPDF
Křtiny / BKKatastr 2005Křížek P. Soulad hospodaření Školního lesního podniku Křtiny a českých standardů Forest Stewardship Council. : 86 stran   Bakalářská práce DPDF
Křtiny / BKKatastr 2005Opravil T. Studie cyklostezky Hády na území ŠLP Masarykův les Křtiny (úsek č.2). : 42 stran   Diplomová práce DPDF
Křtiny / BKKatastr 2005Vítková L. Možnosti využití druhu Cryptomeria japonica D. Don na příkladu ŠLP Křtiny. : 76 stran   Diplomová práce DPDF
Křtiny / BKKatastr 2005Dejmal P. Studie cyklostezky Hády na území ŠLP Masarykův les Křtiny. : 51 stran   Diplomová práce DPDF
Křtiny / BKKatastr 2004Brůžičková S. Projektová studie rekonstrukce hájovny na území Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny. : 69 stran   Diplomová práce DPDF
Křtiny / BKKatastr 2004Jiroušek R. Problematika hipoturistiky na ŠLP Masarykův les Křtiny a návrh strategie řešení. : 1 svazek   Diplomová práce DPDF
Křtiny / BKKatastr 2004Vičánek M. Studie cyklostezky Hády na území ŠLP ML Křtiny. : 43 stran   Diplomová práce DPDF
Křtiny / BKKatastr 2005Mareš O. Návrh optimalizace lesní dopravní sítě v gravitačním území Křtinského potoka na území ŠLP Masarykův les Křtiny. : 83 stran   Diplomová práce DPDF
Křtiny / BKKatastr 2004Kotoulová P. Řešení malé vodní nádrže a mokřadu Ušakov na ŠLP ML Křtiny. : 50 stran   Diplomová práce DPDF
Křtiny / BKKatastr 1996Maděra P. Dny otevřených dveří v arboretu Křtiny. Veronica 10(2) : 47 . strana VeronicaČasopisInformační článek DPDF
Křtiny / BKKatastr 2005Klouda I. Memoriál Miloše Doubka IV.ročník. Myslivost - příloha Lovecký pes 2005/1 : 11 . strana Myslivost - příloha Lovecký pesČasopisKrátká zpráva DPDF
Křtiny / BKKatastr 1969Balcar V. Drobní zemní savci v lesích v okolí Křtin. : 0   Diplomová práce DPDF
Křtiny / BKKatastr 2013Feuereisel J. Co lze udělat pro propagaci myslivosti aneb Myslivecká osvěta na Školním lesním podniku Křtiny. Myslivost 2013( 5) : 94 -95. strana MyslivostČasopisOdborná práce DPDF
Křtiny / BKKatastr 2013Koudelka O. Devadesátiny Školního lesního podniku Masarykův les. Myslivost 2013( 5) : 92 -93. strana MyslivostČasopisOdborná práce DPDF
Křtiny / BKKatastr 2013Levý E. 18. Národní soutěž mysliveckých trubačů. Myslivost 2013( 7) : 72 -73. strana MyslivostČasopisOdborná práce DPDF
Křtiny / BKKatastr 2011Duda P. & Levý E. Křtinské vytrubování. Myslivost 2011( 7) : 86 . strana MyslivostČasopisOdborná práce DPDF
Křtiny / BKKatastr 2009Koudelka O. Univerzitní kongresové centrum školního lesního podniku. Myslivost 2009( 2) : 51 . strana MyslivostČasopisKrátká zpráva DPDF
Křtiny / BKKatastr 2013Berková H., Pokorný M. & Zukal J. Populační ekologie netopýra velkého v reprodukčním a postreprodukčním období. Zoologické dny Brno 2013, Sb. abstraktů : 34 . strana Zoologické dny Brno 2013, Sb. abstraktůSborník z konference-abstraktPřednáška, referát DPDF
Křtiny / BKKatastr 2008Svátek M. Hodnocení stavu a managementu maloplošných zvláště chráněných území v ČR. Výzkum v ochraně přírody, Sb. abst. z konf. 9.-12.září 2008 v Olomouci : 88 . strana Výzkum v ochraně přírody, Sb. abst. z konf. 9.-12.září 2008 v OlomouciSborník z konference-abstraktAbstrakt posteru DPDF
Křtiny / BKKatastr 2002Úradníček L. Cryptomeria japonica D. Don v Arboretu Křtiny Cryptomeria japonica D. Don at the Křtiny Arboretum. Floras, Distribution Atlases and Vegetation Surveys in Central Europe. Abstracts from the IXth Congress of the Czech Botanical Society : 111 -112. strana Floras, Distribution Atlases and Vegetation Surveys in Central Europe. Abstracts from the IXth Congress of the Czech Botanical SocietySborník z konference-abstraktAbstrakt posteru DPDF
Křtiny / BKKatastr 1998Urban J. K hynutí mladých borovic na ŠLP Křtiny. On young pine trees dieback at SFE Krtiny. Les. práce 77(11) : 416 -418. strana a 440. strana Les. práceČasopisOdborná práce DPDF
Křtiny / BKKatastr 1997Úradníček L. Arboretum Křtiny - významný pedagogický objekt. Zprav. botanických zahrad 47 : 52 -56. strana Zprav. botanických zahradČasopisOdborná práce DPDF
123456
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2019      ISSN 1804-3348