Citace pro vybraný okres
Formulář obsahuje citace pro vybraný okres. Do seznamu jsou zahrnuty citace přiřazené k veškerým územně správním lokalitám okresu(okres až katastr) a k překrývajícím lokalitán typu NP,CHKO,PřP,MZCHU,PO,EVL, VKP a Stromy. Pomocí filtrů lze vybírat dle zobrazených kritérií. Maximální počet vybraných citací při jednom nastavení filtru je nastaven na 1000. Kliknutím na písmeno D (detail) se zobrazí v novém okně podrobné informace k citaci. Pokud je PDF modře podbarvené, je k citaci připojen souhrn nebo celý článek. Zdena Vacíková, mail: vacikova@tkv.cz
123456789
LokalitaTypYearAuthorQuotationObsaženo v (In:)Typ pub.Typ cit.Vodní tok.DPDF.
Albrechtice nad Orlicí / RKKatastr 1940Musílek J. O rozšíření a tahu lindušky úhorní velké (Anthus c. campestris /L./) u nás. Über Verbreitung und Zug des Brachpiepers (Anthus c. campestris /L./) in Böhmen und Mähren. Sylvia 5(2-3) : 26 -30. strana SylviaČasopisOdborná práce DPDF
Albrechtice nad Orlicí / RKKatastr 2001Kopecký T. & Prouza J. Střevlíkovití brouci (Coleoptetra: Carabidae) Dolního Poorličí. Ground beetles (Coleoptera: Carabidae) of the Low Stream Orlice River (Eastern Bohemia, Czech Republic). Acta Mus. Reginaehradec. ser. A 28 : 143 -188. strana Acta Mus. Reginaehradec. ser. AČasopis recenzovaný, neimpakt.Odborná práce DPDF
Alej od státního statku Rokytnice v Orl. horách k Novému dvoruPS 2010Kyzlík P. Bříza. Bříza - dřevina roku 2010. Sb. ref. : 24 -26. strana Bříza - dřevina roku 2010. Sb. ref.Sborník z konference-referátyPřednáška, referát DPDF
Bartošovice v Orlických horách / RKKatastr 1950Palas J. Dne 2. února. Stráž myslivosti 28( 6) : 83 . strana Stráž myslivostiČasopisKrátká zpráva DPDF
Bartošovice v Orlických horách / RKKatastr 1997Volf Z. Černí čápi u Bartošovic v Orlických horách. Panorama 5 : 0 PanoramaSborník vlastivědnýOdborná práce DPDF
Bartošovice v Orlických horách / RKKatastr 2001Volf Z. Pozorování sokola stěhovavého v Bartošovicích v Orlických horách. Panorama 9 : 0 PanoramaSborník vlastivědnýOdborná práce DPDF
BedřichovkaPR 2009Beran L. Příspěvek k poznání vodních měkkýšů severní části CHKO Orlické hory. A contribution to the knowledge of aquatic molluscs of the northern part of the Orlické Hory Protected Landscape Area (Czech Republic). Malacologica Bohemoslovaca 8 : 9 -13. strana Malacologica BohemoslovacaInternetový časopisOdborná práce DPDF
BedřichovkaPR 1984Uhlíř P. Chráněné přírodní výtvory vyhlášené na území CHKO Orlické hory. Památky a příroda 9(10) : 634 -635. strana,6 foto Památky a přírodaČasopisInventarizační zpráva DPDF
BedřichovkaPR 1977Rybář P. Zpráva o zool. inventarizačním průzkumu v chráněném nalezišti Bedřichovka. : 0   Inventarizační zpráva DPDF
BedřichovkaPR 1977Rybář P. Inventarizační zpráva navrženého chráněného území Bedřichovka - ptáci. : 6 stran   Inventarizační zpráva DPDF
Běstviny / RKKatastr 2002Zárubová-Prausová R. & Baťová L. Botanicky zajímavé lokality Podorličí. Východočeský botanický zpravodaj 2002/1 : 2 -5. strana Východočeský botanický zpravodajČasopisPozorování, nálezy DPDF
Borohrádek / RKKatastr 1981Uhlíř L. Bažantnice Králka. Myslivost 1981( 9) : 201 . strana MyslivostČasopisOdborná práce DPDF
Borohrádek / RKKatastr 2011Herold J. Zajíc a péče o zvěř v honitbě MS Orlice Borohrádek. Myslivost 2011(10) : 14 -15. strana MyslivostČasopisOdborná práce DPDF
Borohrádek / RKKatastr 2006Novák P. Nález plavuňky zaplavované Lycopodiella inundata (L.) u Borohrádku. Locality of the species Lycopodiella inundata near Borohrádek. Vč. sb, přír. - Práce a studie, Pardubice 13 : 257 -258. strana Vč. sb, přír. - Práce a studie, PardubiceČasopis recenzovaný, neimpakt.Odborná práce DPDF
Borohrádek / RKKatastr 1996Dragoun B. Nález středověké sekery v Borohrádku. Panorama 4 : 0 PanoramaSborník vlastivědnýOdborná práce DPDF
Borohrádek / RKKatastr 1974Knížetová L. Botanická inventarizace Vodní tůň u Borohrádky. : 7 stran,2 mapy,lit.   Inventarizační zpráva DPDF
Borohrádek / RKKatastr 2009Riegerová J. Koncepce systému veřejných prostranství města Borohrádek. Development strategy of the system of public spaces in Borohradek municipality. : 0   Diplomová práce DPDF
Broumarské slatinyPP 1986Marečková M. & Rubín J. Nová chráněná území přírody v ČSSR za rok 1985. Památky a příroda 11( 4) : 233 -238. strana,8 foto Památky a přírodaČasopis  DPDF
Bříza v JedlovéPS 2010Kyzlík P. Bříza. Bříza - dřevina roku 2010. Sb. ref. : 24 -26. strana Bříza - dřevina roku 2010. Sb. ref.Sborník z konference-referátyPřednáška, referát DPDF
BukačkaNPR 1973Rybář P. Inventarizační průzkum obratlovců v státní přírodní rezervaci Bukačka. KSSPPOP Pardubice : 0 KSSPPOP PardubiceČasopis  DPDF
BukačkaNPR 1998Gaisler J. Taxocenóza drobných zemních savců NPR Bukačka a ovlivnění vzorku vnějšími faktory. Zoologické dny, sb. abstraktů : 14 . strana Zoologické dny, sb. abstraktůSborník z konference-abstraktAbstrakt přednášky DPDF
BukačkaNPR 1980Belicová J. Inventarizace současného stavu vybraných rezervací. Součást rezort. úkolu Nár. muz. č. R 21/73. : 61 stran,8 map,11 foto   Inventarizační zpráva DPDF
BukačkaNPR 2013Gaisler J., Schenková J. Diverzita drobných savců v horské rekreační chatě během 40 let. Zoologické dny Brno 2013, Sb. abstraktů : 67 -68. strana Zoologické dny Brno 2013, Sb. abstraktůSborník z konference-abstraktPřednáška, referát DPDF
BukačkaNPR 1981Výskot M. a kol. Československé pralesy. : 272 stran   Populárně naučná DPDF
BukačkaNPR 1996Kučera J. Hodnocení botanické sezóny 1995. Zprav. ORCHIS 15( 2) : 21 . strana Zprav. ORCHISČasopisOdborná práce DPDF
BukačkaNPR 1996Podrázský V. & Vacek S. Dynamika poškození smrkových a bukových porostů v chráněné krajinné oblast Orlické hory. IV. Stav půd v přírodních rezervacích. Damage dynamics in Spruce and Beech stands of the Protected Landscape Area of the Orlické hory Mts., N Bohemia. IV. Soil status in the Nature Reserves. Příroda, Praha 5 : 125 -138. strana,9 tab. Příroda, PrahaČasopis recenzovaný, neimpakt.Odborná práce DPDF
BukačkaNPR 2009Čejková A., Remeš R. & Rešl D. Chráněná krajinná oblast Orlické hory The Orlické hory/Eagle Mts. Protected Landscape Area Ochrana přírody 64(5) : 2 -6. strana Ochrana přírodyČasopisOdborná práceZdobnice-Divoká OrliceDPDF
BukačkaNPR 1976Rybář P. & Gaisler J. Přehled obratlovců státní přírodní rezervace Bukačka se zvláštním zřetelem k drobným savcům. Čsl. ochrana prírody 16 : 199 -217. strana,5 obr.,3 tab.,lit. Čsl. ochrana prírodyČasopisOdborná práce DPDF
BukačkaNPR 2010Kučera J. Volně vložená příloha: Národní přírodní rezervace Bukačka. Veronica 24(4) : 99 příloha 8 stran VeronicaČasopisPopulárně naučná DPDF
BukačkaNPR 1973Rybář P. Závěrečná zpráva o zoologickém inventarizačním průzkumu státní přírodní rezervace Bukačka. : 37 stran,grafy,tab.,foto,lit.   Inventarizační zpráva DPDF
BukačkaNPR 1997Vacek S., Podrázský V. & Souček J. Dynamika poškození smrkových a bukových porostů v chráněné krajinné oblasti Orlické hory VII. Analýza změn v národní přírodní rezervaci Bukačka a národní přírodní rezervaci Trčkov.. Dědině dynamics in spruce and beech stands of the Protected Landscape Area of the Orlické hory VIL Anály sis ofchange in the National Nature Reserve Bukačka and Trčkov. Příroda, Praha 11 : 183 -199. strana,6 fíg.,3 tab. Příroda, PrahaČasopis recenzovaný, neimpakt.Odborná práce DPDF
Častolovice / RKKatastr 2002Hotař B. VlIl. letní setkání chovatelů velššpringršpanělů. Myslivost - příloha Lovecký pes 2002/6 : 3 . strana Myslivost - příloha Lovecký pesČasopisKrátká zpráva DPDF
Častolovice / RKKatastr 2005Uhlíř L. Slídiči nejen slídili. Myslivost - příloha Lovecký pes 2005/6 : 7 . strana Myslivost - příloha Lovecký pesČasopisKrátká zpráva DPDF
Častolovice / RKKatastr 1932Vanický J. Do nového honebního období. Stráž myslivosti 10( 8) : 120 . strana Stráž myslivostiČasopisOdborná práce DPDF
Častolovice / RKKatastr 1937Vidlák L. Kachní hony v Častolovické oboře. Stráž myslivosti 15 : 449 -453. strana Stráž myslivostiČasopisOdborná práce DPDF
Častolovice / RKKatastr 1938Vidlák L. Ještě častolovické kachny. Stráž myslivosti 16( 3) : 74 . strana Stráž myslivostiČasopisOdborná práce DPDF
Černíkovice / RKKatastr 1939Duchoň E., Hořice A., Novotný J. & Frič J. Vzácné úlovky a pozorování. Sylvia 4(4) : 73 -74. strana SylviaČasopisPozorování, nálezy DPDF
Černíkovice / RKKatastr 2008Rejl J. & Hanzal V. Na černíkovický zámek za netopýry. Panorama 16 : 0 PanoramaSborník vlastivědnýOdborná práce DPDF
Černý důlPR 1996Podrázský V. & Vacek S. Dynamika poškození smrkových a bukových porostů v chráněné krajinné oblast Orlické hory. IV. Stav půd v přírodních rezervacích. Damage dynamics in Spruce and Beech stands of the Protected Landscape Area of the Orlické hory Mts., N Bohemia. IV. Soil status in the Nature Reserves. Příroda, Praha 5 : 125 -138. strana,9 tab. Příroda, PrahaČasopis recenzovaný, neimpakt.Odborná práce DPDF
Černý důlPR 2006Beran L. Přírodní podmínky Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko. Natural conditions of Kokořínsko Protected Landscape Area. Bohemia centralis 27 : 11 -18. strana Bohemia centralisČasopisPůvodní vědecká práce DPDF
Černý důlPR 1984Vacek S. Státní přírodní rezervace Černý důl. Orlické hory 84(podzim-zima) : 15 -17. strana Orlické horyČasopisInventarizační zpráva DPDF
Černý důlPR 2009Čejková A., Remeš R. & Rešl D. Chráněná krajinná oblast Orlické hory The Orlické hory/Eagle Mts. Protected Landscape Area Ochrana přírody 64(5) : 2 -6. strana Ochrana přírodyČasopisOdborná práce DPDF
Černý důlPR 1975Wagnerová Z. Inventarizační průzkum vegetačního krytu státní přírodní rezervace Černý důl v letech 1974-1975. : 28 stran,4 mapy,5 foto   Inventarizační zpráva DPDF
Černý důlPR 1975Rybář P. Státní přírodní rezervace Černý důl - závěrečné zpráva o zoologickém inventarizačním průzkumu. : 23 stran,mapky,lit.   Inventarizační zpráva DPDF
Černý důlPR 1976Wagnerová Z. Inventarizační průzkum flóry a vegetace státní přírodní rezervace Černý důl v Orlických horách. Práce a studie - přír. 8 : 93 -108. strana Práce a studie - přír.ČasopisOdborná práce DPDF
Deštné v Orlických horách / RKKatastr 1979Ulrych J. & Langrová A. IImenit z gabra ze Špičáku u Deštné (Orlické hory). Čas. Minerál Geol, 24( 2) : 201 -205. strana Čas. Minerál Geol, ČasopisOdborná práce DPDF
Divoká OrliceEVL 1993Lohniský K. Koljuška tříostná, Gasterosteus aculeatus Linnaeus, 1758, v povodí Divoké Orlice u Kostelce n. O. Fund des Dreistachligen Stichlings, Gasterosteus aculeatus Linnaeus, 1758, im Einzugsgebiet des Flusses Divoká Orlice, Elbebecken,Nordostböhmen. Acta Mus. Reginaehradec. ser. A XXIII : 65 -68. strana Acta Mus. Reginaehradec. ser. AČasopis recenzovaný, neimpakt.Odborná práce DPDF
Divoká OrliceEVL 1978Valečka J. Die Kreideablagerungen im Divoká Orlice-Plusstal im Gebirge Orlické hory. Cretaceous sediments in the Divoká Orlice river valley /Orlické hory Mts./. Věst. ÚÚG, Praha, 53( 6) : 367 -372. strana,3 obr. v textu,lit. Věst. ÚÚG, Praha,ČasopisOdborná práce DPDF
Divoká OrliceEVL 2008Kratochvíl V. Jezerní pole v Kladsku. Putování za pramenem Divoké Orlice. Panorama 16 : 0 PanoramaSborník vlastivědnýOdborná práce DPDF
Divoká OrliceEVL 2000Šůla J. Počátky osídlení horního toku Divoké Orlice. Část 1. Panorama 8 : 0 PanoramaSborník vlastivědnýOdborná práce DPDF
Divoká OrliceEVL 2005Šůla J. Počátky osídlení horního toku Divoké Orlice. Část 6. Náboženský život. Panorama 13 : 0 PanoramaSborník vlastivědnýOdborná práce DPDF
Divoká OrliceEVL 2004Šůla J. Počátky osídlení horního toku Divoké Orlice. Část 5. Právní poměry. Panorama 12 : 0 PanoramaSborník vlastivědnýOdborná práce DPDF
Divoká OrliceEVL 2002Šůla J. Počátky osídlení horního toku Divoké Orlice. Část 3. Panorama 10 : 0 PanoramaSborník vlastivědnýOdborná práce DPDF
Divoká OrliceEVL 2003Šůla J. Počátky osídlení horního toku Divoké Orlice. Část 4. Panorama 11 : 0 PanoramaSborník vlastivědnýOdborná práce DPDF
Divoká OrliceEVL 2001Šůla J. Počátky osídlení horního toku Divoké Orlice. Část 2. Panorama 9 : 0 PanoramaSborník vlastivědnýOdborná práce DPDF
Dlouhá Ves u Rychnova nad Kněžnou / RKKatastr 1959D. V. Třetí parůžek. Myslivost 1959 : 45 . strana MyslivostČasopisOdborná práce DPDF
Dlouhá Ves u Rychnova nad Kněžnou / RKKatastr 2010Prknová A. Studie protierozních opatření v katastrálním území Rychnov nad Kněžnou a Dlouhá Ves. Analysis of soil protection measures in the Rychnov nad Kneznou and Dlouha Ves areas. : 0   Diplomová práce DPDF
Dobré / RKKatastr 2003Matouš V. Pamětní kniha fary v Dobrém z let 1839-1989. Panorama 11 : 0 PanoramaSborník vlastivědnýOdborná práce DPDF
Dobruška / RKKatastr 1979Uhlíř L. Líhňařské středisko MS Dobruška. Myslivost 1979( 5) : 112 . strana MyslivostČasopisPopulárně naučná DPDF
Dobruška / RKKatastr 1984Jirkovský V. Kooperační líhňařské středisko pro odchov bažantů v Dobrušce. Myslivost 1984( 4) : 79 . strana MyslivostČasopisOdborná práce DPDF
Dobruška / RKKatastr 2004Volf V. Hnízdění motáka lužního (Circus pygargus) v okolí Dobrušky. Breeding of the Montagu's Harrier (Circus pygargus) near Dobruška town. Panurus 14 : 119 -120. strana PanurusČasopisOdborná práce DPDF
Dobruška / RKKatastr 2000Volf V. Hnízdění albína lysky černé (Fulica atra) u Dobrušky. Breeding of an Albinotic Coot (Fulica atra) Near Dobruška (Eastern Bohemia). Panurus 10 : 113 -115. strana PanurusČasopisOdborná práce DPDF
Dobruška / RKKatastr 2002Volf V. K výskytu bernešky bělolící (Branta leucopsis) na rybníku Drňák u Dobrušky. Occurrence of the Barnacle Goose on the Drňák pond near Dobruška. Panurus 12 : 79 -81. strana PanurusČasopisOdborná práce DPDF
Dobruška / RKKatastr 2002Zárubová-Prausová R. & Baťová L. Botanicky zajímavé lokality Podorličí. Východočeský botanický zpravodaj 2002/1 : 2 -5. strana Východočeský botanický zpravodajČasopisPozorování, nálezy DPDF
Dobruška / RKKatastr 2012Švorc A. Protipovodňová ochrana obce Chábory, okres Rychnov nad Kněžnou. Flood protection community Chábory, District of Rychnov nad Kněžnou. : 0   Diplomová práceDědina-OrliceDPDF
Dobruška / RKKatastr 2014Valeš Z. Co přinesl 6. rok projektu RAS. Zpr. RAS 6 : 1 -5. strana Zpr. RASInternetový časopisOdborná práce DPDF
Dobruška / RKKatastr 2013Valeš Z. Další rekordní rok pro RAS. Kroužkovatel 15 : 4 -5. strana KroužkovatelČasopisOdborná práce DPDF
Dobruška / RKKatastr 2008Volf V. Ornitologický výzkum a kroužkování vlaštovek obecných (Hirundo Rustica) v letech 2003-2006 v Dobrušce a okolí. Ornitological Investigation and Bird-Ringing of Swallows (Hirundo rustica) in the Town Dobruška and Surroundings in the Period 2003-2006. Acta Mus. Neos.Bohem. 2008/1 : 69 -78.strana, tab IV příloha Acta Mus. Neos.Bohem.Sborník vlastivědnýOdborná práce DPDF
Dobruška / RKKatastr 2009Flégl J. Archeologické ohlédnutí za obdobím 2007 a 2008 ve vlastivědném muzeu v Dobrušce. Panorama 17 : 0 PanoramaSborník vlastivědnýOdborná práce DPDF
Dobruška / RKKatastr 2008Volf V. O hnízdění motáka lužního (Circus pygargus) na Dobrušsku. Panorama 16 : 0 PanoramaSborník vlastivědnýOdborná práce DPDF
Dobruška / RKKatastr 1996Mach J. Stavební vývoj a památky Dobrušky. Panorama 4 : 0 PanoramaSborník vlastivědnýOdborná práce DPDF
Dobruška / RKKatastr 1999Matouš V. Nové regionální publikace Jiřího Macha v Městském muzeu v Dobrušce. Panorama 7 : 0 PanoramaSborník vlastivědnýOdborná práce DPDF
Dobruška / RKKatastr 1997Matouš V. Jak se kdysi na Dobrušsku léčívalo. Panorama 5 : 0 PanoramaSborník vlastivědnýOdborná práce DPDF
Dobruška / RKKatastr 1998Hadač E. Čím se kdysi léčívala v Dobrušce cholera? Panorama 6 : 0 PanoramaSborník vlastivědnýOdborná práce DPDF
Dobruška / RKKatastr 1997Hynková H. Několik poznámek k přadláctví a tkalcovství na Dobrušsku. Panorama 5 : 0 PanoramaSborník vlastivědnýOdborná práce DPDF
Dobruška / RKKatastr 1998Mach J. Nová publikace z dějin Dobrušky. Panorama 6 : 0 PanoramaSborník vlastivědnýOdborná práce DPDF
Dobruška / RKKatastr 1999Matouš V. 5. říjen 1918 – den vyhlášení samostatnosti v Dobrušce. Panorama 7 : 0 PanoramaSborník vlastivědnýOdborná práce DPDF
Dobruška / RKKatastr 2005Volf V. Výskyt kolih velkých (Numerius arquata) u Dobrušky. Panorama 13 : 0 PanoramaSborník vlastivědnýOdborná práce DPDF
Dobruška / RKKatastr 2006Volf V. Ptactvo dobrušského parku a blízkého okolí. Panorama 14 : 0 PanoramaSborník vlastivědnýOdborná práce DPDF
Dobruška / RKKatastr 2005Hladký L. K výrobní struktuře Nového Města nad Metují a Dobrušky po třicetileté válce. Panorama 13 : 0 PanoramaSborník vlastivědnýOdborná práce DPDF
Dobruška / RKKatastr 2003Volf V. Husa nilská – vzácný host na Drňáku u Dobrušky. Panorama 11 : 0 PanoramaSborník vlastivědnýOdborná práce DPDF
Dobruška / RKKatastr 1975Martinek V. Nálezy zajímavějších druhů dvoukřídlých (Diptera) v okolí Dobrušky a v pásmu Orlických hor. : 0   Pozorování, nálezy DPDF
Dobruška / RKKatastr 2011Valeš Z. Projekt RAS v roce 2010. Kroužkovatel 11 : 5 -6. strana KroužkovatelČasopisOdborná práce DPDF
Dobruška / RKKatastr 2010Uhlíř L. Ohaři maturovali u Dobrušky. Myslivost - příloha Lovecký pes 2010/6 : 15 . strana Myslivost - příloha Lovecký pesČasopisOdborná práce DPDF
Dobruška / RKKatastr 2012Valeš Z. Další rok projektu RAS. Zpr. RAS 4 : 1 -6. strana Zpr. RASInternetový časopisOdborná práce DPDF
Doudleby nad Orlicí / RKKatastr 1980Koďousek V. Doudleby nad Orlicí. Část "Orlice a rybářství 1874". Sb. 100 let ČRS MO Kostelec n. Orlicí : 68 -69. strana Sb. 100 let ČRS MO Kostelec n. Orlicí Sborník tematických článkůPopulárně naučná DPDF
Doudleby nad Orlicí / RKKatastr 2001Uhlíř L. Jarní svod psů z Rychnovska. Myslivost - příloha Lovecký pes 2001/4 : 4 . strana Myslivost - příloha Lovecký pesČasopisKrátká zpráva DPDF
HalínEVL 2007Laštovic F., Valentová E. Vzácné a ohrožené rostliny nalezené v Halíně v letech 2006-2007. Rare and endangered plants found in locality Halín in years 2006 and 2007. Acta Mus. Neos.Bohem. 2007/1 : 41 -44.strana, tab I a II příloha Acta Mus. Neos.Bohem.Sborník vlastivědnýOdborná práce DPDF
HalínEVL 2007Laštovic F., Friede J. Nález kruštíku polabského (Epipactis albensis) v Halíně. Discovery of Helleborine - Epipactis albensis in locality Halín. Acta Mus. Neos.Bohem. 2007/1 : 45 -46.strana, tab V příloha Acta Mus. Neos.Bohem.Sborník vlastivědnýOdborná práce DPDF
HalínEVL 2007Volf V. Ornitologický výzkum Halína v letech 2006-2007. Ornitological Investigation in the Woods Halín in the Period 2006 -2007. Acta Mus. Neos.Bohem. 2007/1 : 5 -40.strana, tab VI a VII příloha Acta Mus. Neos.Bohem.Sborník vlastivědnýOdborná práce DPDF
Hláska / RKKatastr 2000Hynková H. Z kroniky Špaňhelovy rodiny v Hlásce. Panorama 8 : 0 PanoramaSborník vlastivědnýOdborná práce DPDF
Hraniční loukaPR 2010Čejková A. Přírodní rezervace Hraniční louka tak trochu zapomenutá rezervace v bludném koutě Orlických hor. Orlické hory - Zprav. správy CHKO Orlické hory 6(1) : 2 -4. strana Orlické hory - Zprav. správy CHKO Orlické horyČasopisOdborná práce DPDF
Hraniční loukaPR 1986Faltysová H. Chráněný přírodní výtvor Hraniční louka. : 7 stran,1 mapa   Inventarizační zpráva DPDF
Hraniční loukaPR 1984Uhlíř P. Chráněné přírodní výtvory vyhlášené na území CHKO Orlické hory. Památky a příroda 9(10) : 634 -635. strana,6 foto Památky a přírodaČasopisInventarizační zpráva DPDF
Hraniční loukaPR 1983Rubín J. a kol. Nová chráněná území přírody v ČSSR. Lidé a země 1983( 2) : 102 -111. strana,1 tab. Lidé a zeměČasopisOdborná práce DPDF
Hraniční loukaPR 2015Just P. Pozoruhodné námluvy našich slíďáků rodu Alopecosa. Remarkable Courtship Behaviour in the Representatives of the Genus Alopecosa. Živa 63(2) : 75 -77. strana ŽivaČasopisOdborná práce DPDF
Chropotínský hájPR 1981Rybář F. Závérečná zpráva zoologickém inventarizačním průzkumu státní přírodní rezervace Chropotínský háj. : 14 stran,6 foto,2 mapy,lit.   Inventarizační zpráva DPDF
Chropotínský hájPR 1981Výskot M. a kol. Československé pralesy. : 272 stran   Populárně naučná DPDF
Chropotínský hájPR 1985Vacek S., Mareš V. Státní přírodní rezervace Chropotínský háj. Orlické hory 1985/podzim-zima : 13 -16. strana, 1 foto Orlické horyČasopis  DPDF
Jámy u Rychnova nad Kněžnou / RKKatastr 2007Málková J. Geobotanické zhodnocení lokalit Ve Spále, Jámy a Bezděkov u Rychnova nad Kněžnou. Geobotanical evaluation of the following localities: Ve Spále, Jámy and Bezděkov u Rychnova nad Kněžnou. Vč. sb, přír. - Práce a studie, Pardubice 14 : 85 -120. strana Vč. sb, přír. - Práce a studie, PardubiceČasopis recenzovaný, neimpakt.Odborná práce DPDF
123456789
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2019      ISSN 1804-3348