Citace pro vybraný okres
Formulář obsahuje citace pro vybraný okres. Do seznamu jsou zahrnuty citace přiřazené k veškerým územně správním lokalitám okresu(okres až katastr) a k překrývajícím lokalitán typu NP,CHKO,PřP,MZCHU,PO,EVL, VKP a Stromy. Pomocí filtrů lze vybírat dle zobrazených kritérií. Maximální počet vybraných citací při jednom nastavení filtru je nastaven na 1000. Kliknutím na písmeno D (detail) se zobrazí v novém okně podrobné informace k citaci. Pokud je PDF modře podbarvené, je k citaci připojen souhrn nebo celý článek. Zdena Vacíková, mail: vacikova@tkv.cz
1234567
LokalitaTypYearAuthorQuotationObsaženo v (In:)Typ pub.Typ cit.Vodní tok.DPDF.
Barchov u Pardubic / PAKatastr 1936Musílek J. Chaluha malá (Stercorarius longicaudus Vieill.). Sylvia 1(3) : 45 . strana SylviaČasopisPozorování, nálezy DPDF
BarochPR 2011Jelínek M. Projekt CES v ČR v roce 2010. Kroužkovatel 11 : 2 -5. strana KroužkovatelČasopisOdborná práce DPDF
BarochPR 2005Cepák J. & Škopek J. Projekt CES v České republice 2004. CES project in the Czech Republic in 2004. Zprávy ČSO 60 : 62 -65. strana Zprávy ČSOČasopisOdborná práce DPDF
BarochPR 2013Jelínek M. Projekt CES v ČR v roce 2012. Kroužkovatel 15 : 2 -4. strana KroužkovatelČasopisOdborná práce DPDF
BarochPR 1996Lemberk V. & Česák J. Rybník Baroch - nové hnízdiště bukače velkého (Bolaurus síellaris) na Pardubicku. Baroch fishpond – new nesting place of Bittern (Botaurus stellaris) in Pardubice district (East Bohemia). Vč. sb, přír. - Práce a studie, Pardubice 4 : 175 -176. strana Vč. sb, přír. - Práce a studie, PardubiceČasopis recenzovaný, neimpakt.Odborná práce DPDF
BarochPR 1996Potůček J., Tábořík P. Husa velká hnízdí na Pardubicku. Živa 44(4) : 180 . strana ŽivaČasopisOdborná práce DPDF
BarochPR 2012Jelínek M. Projekt CES v ČR v roce 2011. Kroužkovatel 13 : 2 -4. strana KroužkovatelČasopisOdborná práce DPDF
Bažantnice v UherskuPR 1981Procházka F. Příspěvek ke květeně severovýchodních Čech II. Ein Beitrag zur Flora des Nordostböhmens. II. Acta Mus. Reginaehradec. ser. A XVI : 125 -153. strana Acta Mus. Reginaehradec. ser. AČasopis recenzovaný, neimpakt.Odborná práce DPDF
Bělečko / PAKatastr 1940Musílek J. O rozšíření a tahu lindušky úhorní velké (Anthus c. campestris /L./) u nás. Über Verbreitung und Zug des Brachpiepers (Anthus c. campestris /L./) in Böhmen und Mähren. Sylvia 5(2-3) : 26 -30. strana SylviaČasopisOdborná práce DPDF
Benešovice u Přelouče / PAKatastr 2001Zámečník J. & Mikát M. Expanze žluťáska Colias erate (ESPER, 1805) (Lepidoptera, Pieridae) ve východním Polabí v roce 2000. Expansion of Cloudet Yellow Colias erate (ESPER, 1805) (Lepidoptera, Pieridae) in East Elbian Basin (Bohemia, Czech Republic) in the year 2000. Acta Mus. Reginaehradec. ser. A 28 : 207 -213. strana Acta Mus. Reginaehradec. ser. AČasopis recenzovaný, neimpakt.Odborná práce DPDF
Bezděkov / PAKatastr 2001Zámečník J. & Mikát M. Expanze žluťáska Colias erate (ESPER, 1805) (Lepidoptera, Pieridae) ve východním Polabí v roce 2000. Expansion of Cloudet Yellow Colias erate (ESPER, 1805) (Lepidoptera, Pieridae) in East Elbian Basin (Bohemia, Czech Republic) in the year 2000. Acta Mus. Reginaehradec. ser. A 28 : 207 -213. strana Acta Mus. Reginaehradec. ser. AČasopis recenzovaný, neimpakt.Odborná práce DPDF
Bohdanečský rybníkNPR 2008Prausová R. Průzkum flóry a vegetace v NPR Bohdanečský rybník. Výzkum v ochraně přírody, Sb. abst. z konf. 9.-12.září 2008 v Olomouci : 27 . strana Výzkum v ochraně přírody, Sb. abst. z konf. 9.-12.září 2008 v OlomouciSborník z konference-abstraktAbstrakt přednášky DPDF
Bohdanečský rybníkNPR 2000Zárubová-Prausová R. Průzkum vegetace a studium jejích změn v souvislosti s řízenými zásahy v národní přírodní rezervaci Bohdanečský rybník a rybník Matka. Research of vegetation and the study of its changes connected with the management in the nature reserve “Bohdanečský rybník a rybník Matka” (Eastern Bohemia). Vč. sb, přír. - Práce a studie, Pardubice 8 : 159 -182. strana Vč. sb, přír. - Práce a studie, PardubiceČasopis recenzovaný, neimpakt.Odborná práce DPDF
Bohdanečský rybníkNPR 2006Bárta F., Veselý J. & Krausová H. Výsledky letních odchytů ptáků v národní přírodní rezrvaci Bohdanečský rybník a rybník Matka v letech 1999 až 2003. Results of summer catching of birds in Nature Preserve Bohdaneč and Matka ponds during 1999 – 2003. Panurus 15 : 41 -45. strana PanurusČasopisOdborná práce DPDF
Bohdanečský rybníkNPR 2000Kopecká L. & Zárubová-Prausová R. Floristický průzkum cévnatých rostlin národní přírodní rezervace Bohdanečský rybník a rybník Matka u Lázní Bohdaneč (východní Čechy). Floristic research of vascular plants in the nature reserve “Bohdanečský rybník a rybník Matka” near the town Lázně Bohdaneč (Eastern Bohemia). Vč. sb, přír. - Práce a studie, Pardubice 8 : 129 -157. strana Vč. sb, přír. - Práce a studie, PardubiceČasopis recenzovaný, neimpakt.Odborná práce DPDF
Bohdanečský rybníkNPR 1994Hain M. Kdyby .... Nika 15( 4) : 122 . strana, 1 foto NikaČasopisPopulárně naučná DPDF
Bohdanečský rybníkNPR 1995Hemerka A. Mykologický inventarizační prúzkum národní přírodní rezervace Bohdanečský rybník a rybník Matka. : 18 stran, 4 mapy   Výzkumná zpráva DPDF
Bohdanečský rybníkNPR 2001Lemberk V. Avifauna národní přírodní rezervace Bohdanečský rybník a rybník Matka - srovnání po 20 letech. Birds of Bohdanečský and Matka fishponds National Nature Reserve -comparison after twenty years. Vč. sb, přír. - Práce a studie, Pardubice 9 : 159 -166. strana Vč. sb, přír. - Práce a studie, PardubiceČasopis recenzovaný, neimpakt.Odborná práce DPDF
Bohdanečský rybníkNPR 2004Beran L. Vývoj a změny malakocenóz rybníků Bohdaneč, Matka a Baroch u Pardubic. Evolution and changes of molluscan communities of ponds Bohdaneč, Matka and Baroch near Pardubice (Eastern Bohemia, Czech Republic). Vč. sb, přír. - Práce a studie, Pardubice 11 : 111 -116. strana Vč. sb, přír. - Práce a studie, PardubiceČasopis recenzovaný, neimpakt.Odborná práce DPDF
Bohdanečský rybníkNPR 2006Krčilová J. Ekologické problémy při managementu v národní přírodní rezervaci Bohdanečský rybník a rybník Matka se zaměřením na rákos obecný (Phragmites australis). : 40 stran   Diplomová práce DPDF
Bohdanečský rybníkNPR 2001Čeřovská L. Fytocenologické hodnocení lesních porostů v národní přírodní rezervace Bohdanečský rybník a rybník Matka. : 83 stran   Diplomová práce DPDF
Bohdanečský rybníkNPR 1987Štancl L. & Štanclová H. Ptactvo Pardubicka a Bohdanečska. Pardubice : 172 stran PardubiceČasopisOdborná práce DPDF
Bohdanečský rybníkNPR 1973Štancl L. Ptactvo státní přírodní rezervace Bohdanečský rybník a rybník Matka. Die Vögel des staatlichen Naturschutzgebietes der “Teiche Bohdaneč und Matka" bei Pardubice (Ostböhmen). Acta Mus. Reginaehradec. ser. A XIV : 129 -163. strana Acta Mus. Reginaehradec. ser. AČasopis recenzovaný, neimpakt.Odborná práce DPDF
Bohdanečský rybníkNPR 1982Sklenář J. Obratlovci Státní přírodní rezervace Bohdanečský rybník a rybník Matka. Wirbeltierfauna der Naturschutzgebieten “Bohdanečský rybník" und “Matka" (der Teichen Bohdanečský und Matka, Kreis Pardubice, Ostböhmen). Acta Mus. Reginaehradec. ser. A XVII : 217 -259. strana Acta Mus. Reginaehradec. ser. AČasopis recenzovaný, neimpakt.Odborná práce DPDF
Bohdanečský rybníkNPR 1958Štancl L. Ptačí obyvatelé státní přírodní reservace Bohdanečský rybník. Ochrana přírody do r. 1992 13 : 0 Ochrana přírody do r. 1992ČasopisOdborná práce DPDF
Bohdanečský rybníkNPR 1980Sklenář J. Vertebrata státní přírodní rezervace Bohdanečský rybník a rybník Matka. Závěrečná zpráva resortního úkolu MK ČSR.. Medz. 21\73 : 80 stran   Závěrečná výzk.zpr. DPDF
Bohdanečský rybníkNPR 1996Potůček J. Úspěšné hnízdění volavky popelavé (Ardea cinerea L.) na Bohdanečském rybníku (okr. Pardubice). Successful nestig of Grey heron (Ardea cinerea L.) on Bohdaneč fishpond (Pardubice district). Vč. sb, přír. - Práce a studie, Pardubice 4 : 171 -173. strana Vč. sb, přír. - Práce a studie, PardubiceČasopis recenzovaný, neimpakt.Odborná práce DPDF
Bohdanečský rybníkNPR 1996Rejl J. & Bárta F. Slavík modráček středoevropský (Luscinia svecica cyanecula) hnízdí v národní přírodní rezervaci Bohdanečský rybník (okr. Pardubice). Bluethroat (Luscinia svecica cyanecula) nesting in national nature reseve Bohdaneč fishpond (Pardubice district, East Bohemia). Vč. sb, přír. - Práce a studie, Pardubice 4 : 177 -178. strana Vč. sb, přír. - Práce a studie, PardubiceČasopis recenzovaný, neimpakt.Odborná práce DPDF
Bohdanečský rybníkNPR 1996Beran L. Vodní měkkýši národní přírodní rezervace Bohdanečský rybník a přírodní rezervace U Houkvice. Freshwater molluscs of the „Bohdanečský rybník“ National Nature Reseve and the „U Houkvice“ Nature Reseve . Vč. sb, přír. - Práce a studie, Pardubice 4 : 71 -75. strana Vč. sb, přír. - Práce a studie, PardubiceČasopis recenzovaný, neimpakt.Odborná práce DPDF
Bohdanečský rybníkNPR 1993Štancl L. & Štanclová H. Bude čejka chocholatá (Vanellus vanellus) na území Bohdanečska vzácným ptákem? Wird der Kiebitz (Vanellus vanellus) im Bohdanečer Gebiet ein seltener Vogel werden? Acta Mus. Reginaehradec. ser. A XXIII : 29 -36. strana Acta Mus. Reginaehradec. ser. AČasopis recenzovaný, neimpakt.Odborná práce DPDF
Bohdanečský rybníkNPR 2001Rejl J. Vážky (Odonata) NPR Bohdanečský rybník a rybník Matka. The dragonflies (Odonata) of the Nationale Nature Reserve "Bohdanečský rybník a rybník Matka" (Eastern Bohemia). Acta Mus. Reginaehradec. ser. A 28 : 129 -134. strana Acta Mus. Reginaehradec. ser. AČasopis recenzovaný, neimpakt.Odborná práce DPDF
Bohdanečský rybníkNPR 2005Štancl F. Zástih rákosníka tamaryškového (Acrocephalus melanopogon) na rybníku Strašovském u Pardubic a jeho výskyt na rybnících u Lázní Bohdanče. Detection of Acrocephalus melanopogon on Strašovský pond near Pardubice and his occurrence on the ponds near Bohdaneč Bath. Zprávy ČSO 60 : 53 -54. strana Zprávy ČSOČasopisOdborná práce DPDF
Bohdanečský rybníkNPR 1985Hříbek M. Použité druhy mechorostů (Bryophyta sp. ) při stavbě hnízd sýkory koňadry (Parus major L. 1758) a sýkory modřinky (Parus caeruleus L. 1758). The use species of moss /Bryophyta sp./ in the building of nests the Great Tit /Parus major L.1758/ and Blue Tit /Parus caeruleus L. 1758/. Zprávy MOS 43 : 39 -45. strana Zprávy MOSČasopis  DPDF
Bohdanečský rybníkNPR 1985Štancl L. & Štanclová H. Moudivláček lužní - Remiz pendulinus (L). jeho rozšíření, hnízdění a tah na území Bohdanečska. Beutelmeise /Remiz pendulinus L/, Verbreitung, Brüten und Zug im Gebiet von Bohdaneč und dessen weiterer Umgebung. Sb. východočeské pobočky ČSO 7 : 1 -14. strana Sb. východočeské pobočky ČSOČasopisOdborná práce DPDF
Bohdanečský rybníkNPR 1983Štancl L. & Štanclová H. Roční pohyby a tah lysky černé (Fulica atra) na rybnících v širším okolí Bohdanečska. Sb. východočeské pobočky ČSO 5 : 13 -24. strana Sb. východočeské pobočky ČSOČasopisOdborná práce DPDF
Bohdanečský rybníkNPR 1983Štancl L. & Štanclová H. Pozdní přílet potápky velké (Podiceps cristatus) a několik zajímavostí z jejího života. Späte Ankunft des Haubentauchers /Podiceps cristatus L./ und einige Besonderheiten aus seinem Leben. Zprávy MOS 41 : 117 -120. strana Zprávy MOSČasopisOdborná práce DPDF
Bohdanečský rybníkNPR 1960Drobílek V. Hnízdění sýkořice vousaté evropské (Panurus biarmicus biarmicus L.) v rezervaci Bohdanečský rybník v roce 1959. Ochrana přírody do r. 1992 15 : 136 -137. strana Ochrana přírody do r. 1992ČasopisOdborná práce DPDF
Bohdanečský rybníkNPR 1983Šmaha J. Avifauna některých biocenóz na příkrých svazích v okolí Křivoklátu. Neuntöter (Lanius collurio) - Ökologie und Ursachen seines rückgängigen Bestandes im Gebiet von Bohdaneč. Acta Mus. Reginaehradec. ser. A XII : 157 -181. strana Acta Mus. Reginaehradec. ser. AČasopis recenzovaný, neimpakt.Odborná práce DPDF
Bohdanečský rybníkNPR 2003Horák J. & Harant K. Rákosník ostřicový (Acrocephalus paludicola) zastižen na Bohdanečském rybníce. Aquatic Warbler Acrocephalus paludicola recorded at the Bohdaneč fishpond, eastern Bohemia. Zprávy ČSO 56 : 21 . strana Zprávy ČSOČasopisOdborná práce DPDF
Bohdanečský rybníkNPR 1990Štancl L. & Štanclová H. Lžičák pestrý (Anas clypeata /L./). Jeho výskyt, tah a hnízdění na Bohdanečsku a okolí. Löffelente Anas clypeata L. Auftreten, Zug und Brüten im Bohdanečer Gebiet und dessen Umgebung. Panurus 2 : 31 -40. strana PanurusČasopisOdborná práce DPDF
Bohdanečský rybníkNPR 1992Štancl L. & Štanclová H. Hnízdění strakapouda jižního, Dendrocopos syriacus (Hempr. et Ehrenb.), na Bohdanečsku v roce 1991. Brutnachweis des Blutspechtes, Dendrocopos syriacus /Hempr. et Ehrenb./ im Bohdanečer Gebiet 1991. Panurus 4 : 81 -83. strana PanurusČasopisOdborná práce DPDF
Bohdanečský rybníkNPR 1982Suchánek O. Rozměry vajíček ve snůškách potápky černokrké (Podiceps nigricollis Brehm) na Pardubicku v roce 1960. Die Eierausmassangaben des Schwarzhalstauchers /Podiceps nigricollis Brehm/ in den Brutnestern aus der Umgebung von Pardubice im Jahr 1960. Zprávy MOS 40 : 127 -128. strana Zprávy MOSČasopisOdborná práce DPDF
Bohdanečský rybníkNPR 1980Štancl L. Slavík tmavý (Luscinia luscinia) na Bohdanečsku. Der Sprosser (Luscinia luscinia) in Bohdanečer Gebiet. Zprávy ČSOS 21 : 17 -18. strana Zprávy ČSOSČasopisOdborná práce DPDF
Bohdanečský rybníkNPR 1966Procházka F. Několik nových druhů v rezervaci Bohdanečský rybník u Pardubic. Východočeský botanický zpravodaj 1966/1 : 0 Východočeský botanický zpravodajČasopisOdborná práce DPDF
Bohdanečský rybníkNPR 2010Prausová R. Průzkum flóry a vegetace v národní přírodni rezervaci Bohdanečský rybník (okres Pardubice). Research of flora and vegetation inthe National Nátuře Reservě Bohdanečský rybník (region Pardubice). Příroda, Praha 27 : 75 -97. strana Příroda, PrahaČasopis recenzovaný, neimpakt.Odborná práce DPDF
Bohdanečský rybníkNPR 2011Jelínek M. Projekt CES v ČR v roce 2010. Kroužkovatel 11 : 2 -5. strana KroužkovatelČasopisOdborná práce DPDF
Bohdanečský rybníkNPR 1975Hanák J. Obojživelníci v oblasti Bohdanečské přírodní rezervace. : 76 stran,1 obr.,1 mapa,tab.,lit.   Diplomová práce DPDF
Bohdanečský rybníkNPR 2001Zámečník J. & Mikát M. Expanze žluťáska Colias erate (ESPER, 1805) (Lepidoptera, Pieridae) ve východním Polabí v roce 2000. Expansion of Cloudet Yellow Colias erate (ESPER, 1805) (Lepidoptera, Pieridae) in East Elbian Basin (Bohemia, Czech Republic) in the year 2000. Acta Mus. Reginaehradec. ser. A 28 : 207 -213. strana Acta Mus. Reginaehradec. ser. AČasopis recenzovaný, neimpakt.Odborná práce DPDF
Bohdanečský rybníkNPR 2000Horová A. Z Evropského festivalu ptactva. Ptačí svět 7(4) : 3 . strana Ptačí světČasopisInformační článek DPDF
Bohdanečský rybníkNPR 2007Trublová A. Z Vítání ptačího zpěvu 2007. Ptačí svět 14(2) : 20 . strana Ptačí světČasopisInformační článek DPDF
Bohdanečský rybníkNPR 2007Pořízek L. Správa Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko - výroční zpráva za rok 2007. Sosna 2007(1) : 3 -8. strana SosnaČasopisOdborná práce DPDF
Bohdanečský rybníkNPR 2013Jelínek M. Projekt CES v ČR v roce 2012. Kroužkovatel 15 : 2 -4. strana KroužkovatelČasopisOdborná práce DPDF
Bohdanečský rybníkNPR 1982Formánek L. Příspěvek k poznání čeledi ovádovitých (Diptera, Tabanidae) ve státní přírodní rezervaci Bohdanečský rybník a rybník Matka. Práce a studie - přír. 13-14 : 125 -131. strana Práce a studie - přír.ČasopisOdborná práce DPDF
Bohdanečský rybníkNPR 1986Štancl L. & Štanclová H. Dlouhodobé změny ve složení a hustotě osídlení ptactva Bohdanečské kotliny a širšího okolí. Langzeitige Veränderungen in der Struktur und Dichte der Vogelbesiedlung des Bohdanečer Kessels und dessen weiterer Umgebung. Zprávy MOS 44 : 31 -63. strana Zprávy MOSČasopis  DPDF
Bohdanečský rybníkNPR 1983Štancl L. Ťuhýk obecný - ekologie a příčiny snižování jeho početního stavu na Bohdanečsku. Acta Mus. Reginaehradec. ser. A XVIII : 139 -155. strana,14 obr.,1 tab. Acta Mus. Reginaehradec. ser. AČasopis recenzovaný, neimpakt.Odborná práce DPDF
Bohdanečský rybníkNPR 2005Cepák J. & Škopek J. Projekt CES v České republice 2004. CES project in the Czech Republic in 2004. Zprávy ČSO 60 : 62 -65. strana Zprávy ČSOČasopisOdborná práce DPDF
Bohdanečský rybníkNPR 1984Štancl L. & Štanclová H. Pozorování vzácně a zřídka se vyskytujících ptáků ve střední částí východních Čech v letech 1971-1980. Beobachtungen seltener und im mittleren Teil Ostböhmens nur vereinzelt auftretenden Vögel in den Jahren von 1971-1980. Práce a studie - přír. 15 : 135 -144. strana Práce a studie - přír.ČasopisPozorování, nálezy DPDF
Bohdanečský rybníkNPR 1936Musílek J. O hnízdění vodouše kropenatého (Tringa ochropus /L./) u nás. Das nisten des Waldwasserläufers (Tringa ochropus /L./) in Böhmen. Sylvia 1(1) : 2 -5. strana SylviaČasopisOdborná práce DPDF
Bohdanečský rybníkNPR 1939Musílek J. Havraní kolonie ve východních Čechách, zejména na Pardubicku. Über einige Saatkrähenkolonien Ostböhmens. Sylvia 4(4) : 65 -70. strana SylviaČasopisOdborná práce DPDF
Bohdanečský rybníkNPR 2012Jelínek M. Projekt CES v ČR v roce 2011. Kroužkovatel 13 : 2 -4. strana KroužkovatelČasopisOdborná práce DPDF
Bohdanečský rybníkPO 2007Paclík M. Výskyt vodních ptáků na Bohdanečském rybníce během roku. Year-round patterns of the waterfowl occurrence on Bohdanečský fishpond. Panurus 16 : 3 -25. strana PanurusČasopisOdborná práce DPDF
Bohdanečský rybníkPO 2004Vránová S. První rok odchytu ptáků metodou CES na Bohdanečském rybníce. The first year of bird catching by the CES method on Bohdanečský pond. Panurus 14 : 103 -106. strana PanurusČasopisOdborná práce DPDF
Bohdanečský rybníkPO 1995Bárta F. & Rejl J. Bukáček malý (Ixobrychus minutus) hnízdil na Bohdanečském rybníce. Little Bettern (lxobrychus minutus) was nesting on Bohdaneč pond. Vč. sb, přír. - Práce a studie, Pardubice 3 : 137 -138. strana Vč. sb, přír. - Práce a studie, PardubiceČasopis recenzovaný, neimpakt.Odborná práce DPDF
Bohdanečský rybníkPO 2000Rejl J. & Horák M. Pozdní zástih rákosníka obecného (Acrocephalus scirpaceus) na Bohdanečsku. The Latest Occurence of European Reed Warbler (Acrocephalus scirpaceus) Near Bohdaneč. Panurus 10 : 140 . strana PanurusČasopisOdborná práce DPDF
Bohdanečský rybníkPO 2000Václavek J. & Paclík M. Pravděpodobné zahnízdění hohola severního (Bucephala clangula) na Bohdanečsku v roce 1999. Possible Breeding of Common Goldeneye (Bucephala clangula) near Bohdaneč in 1999. Panurus 10 : 139 . strana PanurusČasopisOdborná práce DPDF
Bohdanečský rybníkPO 2003Lacina D. Druhý rok projektu Pod jednou oblohou. In: Pod jednou oblohou. Zpravodaj IBA 10(3) : 9999 příloha 1. strana Zpravodaj IBAČasopisInformační článek DPDF
Bohdanečský rybníkPO 2003Bárta F. Bohdanečský rybník a rybník Matka. Zpravodaj IBA 10(1) : 2 . strana Zpravodaj IBAČasopisInformační článek DPDF
Bohdanečský rybníkPO 2006Málková P. Kam až došel program Významná ptačí území. Ptačí svět 13(1) : 6 -8. strana Ptačí světČasopisInformační článek DPDF
Bohdanečský rybníkPO 2005Pořízek L. Správa Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko a její působnost mimo chráněnou krajinnou oblast. Sosna 2005 : 7 -8. strana SosnaČasopisOdborná práce DPDF
Bohdanečský rybníkPO 2006Pořízek L. Správa chráněné krajinné oblasti Kokořínsko - výroční zpráva za rok 2006. Sosna 2006 : 30 -34. strana SosnaČasopisInformační článek DPDF
Bohdanečský rybníkPO 2004Lumpe P. SPA - ptačí oblasti. Sosna 2004 : 18 -22. strana SosnaČasopisOdborná práce DPDF
Bohdanečský rybníkPO 2004Procházka J. Co nám přinesla novela zákona 114/92 Sb o ochraně přírody a krajiny. Sosna 2004 : 3 -7. strana SosnaČasopisOdborná práce DPDF
Bohdanečský rybník a rybník MatkaEVL 1976Brabenec J. Malakologické poměry státních přírodních rezervaci BohdaneSský rybník a rybník Matka, U Houkovice. Práce a studie - přír. 8 : 135 -142. strana Práce a studie - přír.ČasopisOdborná práce DPDF
Bohdanečský rybník a rybník MatkaEVL 1975Vaca O. Státní přírodní rezervace Bohdanečský rybník a rybník Matka. : 5 stran   Inventarizační zpráva DPDF
Bohdanečský rybník a rybník MatkaEVL 2003Prausová R. 1.12 Monitorování změn biologické rozmanitosti v národní přírodní rezervaci Bohdanečský rybník a rybník Matka. - Botanická část.. Monitoring of changes in biological diversity in the Bohdanečský rybník a rybník Matka national nature reserve - part of botany. Příroda, Praha Supl. : 73 -81. strana Příroda, PrahaČasopis recenzovaný, neimpakt.Odborná práce DPDF
Bohdanečský rybník a rybník MatkaEVL 2003Reji J. & Veselý J. 1.13 Monitorování změn biologické rozmanitosti v národní přírodní rezervaci Bohdanečský rybník a rybník Matka. - Zoologická část.. Monitoring of changes in biological diversity in the Bohdanečský rybník a rybník Matka national nature reserve - part of zoology. Příroda, Praha Supl. : 83 -89. strana Příroda, PrahaČasopis recenzovaný, neimpakt.Odborná práce DPDF
Bohumileč / PAKatastr 2003Kolouch L. R. Anodonta (Anodonta) anatina (Mollusca: Bivalvia) z Pardubicka s netradičně velkými rozměry. A big Anodonta (Anodonta) anatina (Mollusca: Bivalvia) from the eastern Bohemia (CZ). Malacologica Bohemoslovaca 2 : 37 -38. strana Malacologica BohemoslovacaInternetový časopisOdborná práce DPDF
Borek / PAKatastr 1990Zavadil V. Zpráva o současném stavu některých lokalit obratlovců v okrese Mělník. Sosna 1990(3) : 9 -13. strana SosnaČasopisOdborná práce DPDF
Borek / PAKatastr 2002Šafránková Z. Správní obvody obcí s rozšířenou působností v členění obec III. stupně. Sosna 2002(2) : 6 -8. strana SosnaČasopisOdborná práce DPDF
Boršov u LitětinPP 2001Zámečník J. & Mikát M. Expanze žluťáska Colias erate (ESPER, 1805) (Lepidoptera, Pieridae) ve východním Polabí v roce 2000. Expansion of Cloudet Yellow Colias erate (ESPER, 1805) (Lepidoptera, Pieridae) in East Elbian Basin (Bohemia, Czech Republic) in the year 2000. Acta Mus. Reginaehradec. ser. A 28 : 207 -213. strana Acta Mus. Reginaehradec. ser. AČasopis recenzovaný, neimpakt.Odborná práce DPDF
Boršov u LitětinPP 1981Procházka F. Příspěvek ke květeně severovýchodních Čech II. Ein Beitrag zur Flora des Nordostböhmens. II. Acta Mus. Reginaehradec. ser. A XVI : 125 -153. strana Acta Mus. Reginaehradec. ser. AČasopis recenzovaný, neimpakt.Odborná práce DPDF
Brloh u Přelouče / PAKatastr 2001Zámečník J. & Mikát M. Expanze žluťáska Colias erate (ESPER, 1805) (Lepidoptera, Pieridae) ve východním Polabí v roce 2000. Expansion of Cloudet Yellow Colias erate (ESPER, 1805) (Lepidoptera, Pieridae) in East Elbian Basin (Bohemia, Czech Republic) in the year 2000. Acta Mus. Reginaehradec. ser. A 28 : 207 -213. strana Acta Mus. Reginaehradec. ser. AČasopis recenzovaný, neimpakt.Odborná práce DPDF
Břehy / PAKatastr 2001Zámečník J. & Mikát M. Expanze žluťáska Colias erate (ESPER, 1805) (Lepidoptera, Pieridae) ve východním Polabí v roce 2000. Expansion of Cloudet Yellow Colias erate (ESPER, 1805) (Lepidoptera, Pieridae) in East Elbian Basin (Bohemia, Czech Republic) in the year 2000. Acta Mus. Reginaehradec. ser. A 28 : 207 -213. strana Acta Mus. Reginaehradec. ser. AČasopis recenzovaný, neimpakt.Odborná práce DPDF
Břehy / PAKatastr 1940Anonym Ptáci opozdilí a přezimující. Sylvia 5(1) : 13 -14. strana SylviaČasopisPozorování, nálezyLabeDPDF
Bukovka / PAKatastr 1974Štancl L. & Štanclová H. Ptactvo rybníků v okolí Bukovky u Lázní Bohdanče. Die Vögel der in der Umgebung von Bukovka bei Lázně Bohdaneč liegenden Teiche (Bezirk Pardubice - Ostböhmen). Acta Mus. Reginaehradec. ser. A XV : 127 -168. strana Acta Mus. Reginaehradec. ser. AČasopis recenzovaný, neimpakt.Odborná práce DPDF
Bukovka / PAKatastr 1996Štancl F. & Štanclová H. První pozorování káně bělochvosté (Buteo rufinus Cretschm.) na Pardubicku. First occurence of Long-legged buzzard (Buteo rufinus) near Pardubice (East Bohemia). Vč. sb, přír. - Práce a studie, Pardubice 4 : 180 . strana Vč. sb, přír. - Práce a studie, PardubiceČasopis recenzovaný, neimpakt.Pozorování, nálezy DPDF
Buky u Vysokého ChvojnaEVL 2008Lemberk V. Výsledky průzkumu obratlovců v přírodní rezervaci Buky u Vysokého Chvojna (okr. Pardubice) v roce 2007. Results of vertebrates research in “Buky u Vysokého Chvojna” Reserve (Pardubice district, East Bohemia) in 2007. Vč. sb, přír. - Práce a studie, Pardubice 15 : 293 -304. strana Vč. sb, přír. - Práce a studie, PardubiceČasopis recenzovaný, neimpakt.Odborná práce DPDF
Buky u Vysokého ChvojnaEVL 1999Mocek B. Druhy čeledi Phoridae (Diptera) přírodní rezervace Buky u Vysokého Chvojna. Phoridae (Diptera) (except Megaselia) in the Nature Reserve Buky u Vysokého Chvojna (distr. Pardubice, Czech Republic). Acta Mus. Reginaehradec. ser. A 27 : 213 -226. strana Acta Mus. Reginaehradec. ser. AČasopis recenzovaný, neimpakt.Odborná práce DPDF
Buky u Vysokého ChvojnaPR 1980Vulterin Z. Pralesy. Knihovna Květů 1980 : 7 -10. strana,3 foto. Knihovna KvětůČasopis  DPDF
Buky u Vysokého ChvojnaPR 1975Vaca O. Státní přírodní rezervace Buky u Vysokého Chvojna. : 5 stran   Inventarizační zpráva DPDF
Buky u Vysokého ChvojnaPR 1981Výskot M. a kol. Československé pralesy. : 272 stran   Populárně naučná DPDF
Bumbalka / PAKatastr 1940Musílek J. O rozšíření a tahu lindušky úhorní velké (Anthus c. campestris /L./) u nás. Über Verbreitung und Zug des Brachpiepers (Anthus c. campestris /L./) in Böhmen und Mähren. Sylvia 5(2-3) : 26 -30. strana SylviaČasopisOdborná práce DPDF
Býšť / PAKatastr 1995Prausová R. K záchraně mokřadů s výskytem ohrožených rostlin - evidovaná lokalita v Býšti (okres Pardubice). Ochrana přírody 50( 1) : 31 32. strana Ochrana přírodyČasopisOdborná práce DPDF
Čeperka / PAKatastr 2013Mocek B. Příroda písčin u Čeperky. : 6 stran   Populárně naučná DPDF
Čeperka / PAKatastr 1939Mocek F. Poznatky o hnízdění některých druhů sýkor. Beobachtungen über das Brutleben einiger Meisenarten. Sylvia 4(1) : 1 -11. strana SylviaČasopisOdborná práce DPDF
Čeperka / PAKatastr 1936Matoušek F. & Musílek J. Orel mořský (Haliaeetus albicilla /L./). Sylvia 1(2) : 16 . strana SylviaČasopisPozorování, nálezy DPDF
Čeperka / PAKatastr 1940Kadlec O. V. kroužkovací zpráva České společnosti ornithologické za rok 1939. 5th ringing report of the Czech Society for Ornithology for 1939. / V. Beringungsbericht der Tschechischen ornithologischen Gesellschaft für das Jahr 1939. Sylvia 5(4) : 49 -76. strana SylviaČasopisPřehled DPDF
Černá stráňPP 1974Kamarád L. Geologické a geomorfologické poměry státní přírodní rezervace Černá stráň. : 4 stran,mapky.   Inventarizační zpráva DPDF
Černá stráňPP 1982Belicová J. Botanická inventarizace státních přírodních rezervací Bukačka, Častovec, Černá stráň a Sítovka v severovýchodních Čechách. Die botanische Inventarisierungen der Naturschutzgebiete Bukačka, Častovec, Černá stráň und Sítovka in Nordostböhmen. Acta Mus. Reginaehradec. ser. A XVII : 53 -86. strana Acta Mus. Reginaehradec. ser. AČasopis recenzovaný, neimpakt.Odborná práce DPDF
Černá stráňPP 1983Rybář P. Závěrečná zpráva o inventarizačním průzkumu státní přírodní rezervace Černá stráň. : 0   Inventarizační zpráva DPDF
1234567
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2019      ISSN 1804-3348