Citace pro vybraný okres
Formulář obsahuje citace pro vybraný okres. Do seznamu jsou zahrnuty citace přiřazené k veškerým územně správním lokalitám okresu(okres až katastr) a k překrývajícím lokalitán typu NP,CHKO,PřP,MZCHU,PO,EVL, VKP a Stromy. Pomocí filtrů lze vybírat dle zobrazených kritérií. Maximální počet vybraných citací při jednom nastavení filtru je nastaven na 1000. Kliknutím na písmeno D (detail) se zobrazí v novém okně podrobné informace k citaci. Pokud je PDF modře podbarvené, je k citaci připojen souhrn nebo celý článek. Zdena Vacíková, mail: vacikova@tkv.cz
12345
LokalitaTypYearAuthorQuotationObsaženo v (In:)Typ pub.Typ cit.Vodní tok.DPDF.
Běchary / JCKatastr 2011Šviráková L. Studie plánu společných zařízení komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Běchary. Study of plan of colletive equiptment of complex landscape consolidation in k. ú. Běchary. : 0   Bakalářská práce DPDF
Běchary / JCKatastr 1940Kadlec O. V. kroužkovací zpráva České společnosti ornithologické za rok 1939. 5th ringing report of the Czech Society for Ornithology for 1939. / V. Beringungsbericht der Tschechischen ornithologischen Gesellschaft für das Jahr 1939. Sylvia 5(4) : 49 -76. strana SylviaČasopisPřehled DPDF
Brodek / JCKatastr 1940Robeš F., Šnor L., Černý W. & Kadlec O. Zprávy o přezimování. Sylvia 5(2-3) : 43 . strana SylviaČasopisPozorování, nálezy DPDF
Brodek / JCKatastr 1940Kadlec O. V. kroužkovací zpráva České společnosti ornithologické za rok 1939. 5th ringing report of the Czech Society for Ornithology for 1939. / V. Beringungsbericht der Tschechischen ornithologischen Gesellschaft für das Jahr 1939. Sylvia 5(4) : 49 -76. strana SylviaČasopisPřehled DPDF
Brodek / JCKatastr 2009Vališka D. Metodika hodnocení ekologických podmínek na katastrálních územích malých obcí do 500 obyvatel. (např.katastr.územích , Dětenice,Osenice, Brodek). Evaluatin methods of ecological requirements on the register lands of small villages contains 500inhabitants. (e.g register lands,Dětenice,Osenice, Brodek). : 0   Bakalářská práce DPDF
Brtev / JCKatastr 1940Kadlec O. V. kroužkovací zpráva České společnosti ornithologické za rok 1939. 5th ringing report of the Czech Society for Ornithology for 1939. / V. Beringungsbericht der Tschechischen ornithologischen Gesellschaft für das Jahr 1939. Sylvia 5(4) : 49 -76. strana SylviaČasopisPřehled DPDF
ByšičkyPP 1959Radvan R. Výskyt blech (Aphaniptera) na savcích v přírodním ohnisku nákaz v severozápadní části Hradeckého kraje. Vorkommen von Flöhen (Aphaniptera) bei Säugetieren in einem natürlichen Insektionsherd in dem nordwetlichen Teil des Kreises Hradec Králové. Acta Mus. Reginaehradec. ser. A 2 : 193 -201. strana Acta Mus. Reginaehradec. ser. AČasopis recenzovaný, neimpakt.Odborná práce DPDF
ByšičkyPP 1996Kolebaba I. Neobyčejná ZO ČSOP Křižánky. Nika 17(3-4) : 59 . strana, 2 foto NikaČasopisInformační článek DPDF
ByšičkyPP 2010Bureš J. Lesní revír Pojizeří se představuje. IZ LČR - Středočeský kraj 2010-10-21 : 1 . strana IZ LČR - Středočeský krajInternetový časopisInformační článek DPDF
ByšičkyPP 1978Šímová B. Kvalitativní zastoupení bentických organismů tůně Byšická. : 113 stran,42 obr.,foto,gr.,tab.,lit.   Diplomová práce DPDF
ByšičkyPP 1978Drastíková M. Kvalitativní zastoupení organismů v tůni Byšická. : 94 stran,53 obr,foto,tab.,grafy.   Inventarizační zpráva DPDF
Cerekvice nad Bystřicí / JCKatastr 1971Procházka J. & Holá A. Výsledky geologicko-technologického výzkumu křídových opuk z okolí Cerekvice nedaleko Hořic v Podkrkonoší. Ergebnisse der geologisch- technologischen Untersuchungen der Kreiderplaner in der Umgebung von Cerekvice bei Hořice im Vorland von Krkonoše (Riesengebirge). Acta Mus. Reginaehradec. ser. A XII : 35 -46. strana Acta Mus. Reginaehradec. ser. AČasopis recenzovaný, neimpakt.Odborná práce DPDF
Cidlina / JCKatastr 1984Zahradník J. & Mrkáček Z. Chráněné druhy rostlin a živočichů na území pramenů Cidliny a nejbližšího okolí. Protected plants and animals in the Cidlina river spring area and its surroundings. Čas. Nár. muzea, Řada přír. 153(1-4) : 165 -171. strana Čas. Nár. muzea, Řada přír.ČasopisOdborná práce DPDF
Cidlinský hřebenPP 2016Dřevojan P. & Letz D. R. Laskavec vykrojený (Amaranthus emarginatus) - nový druh květeny České republiky a poznámky k jeho výskytu na Slovensku, v Maďarsku a Rakousku. Amaranthus emarginatus - a new species to the flora of the Czech Republic and notes on its occurrence in Slovakia, Hungary and Austria. Zpr. ČBS 51(2) : 189 -209. strana Zpr. ČBSČasopis recenzovaný, neimpakt.Odborná práce DPDF
Čejkovice u Jičína / JCKatastr 2006Roušar A. Sekáči Krušných hor, Doupovských hor a Podkrušnohoří. Harvestmen of the Krušné and Doupovské Mountains and the Podkrušnohoří foot - hills. Sb. Oblast. muz. v Mostě, řada přírodovědná 28 : 3 -11. strana Sb. Oblast. muz. v Mostě, řada přírodovědnáČasopis recenzovaný, neimpakt.Odborná práce DPDF
Červená Třemešná / JCKatastr 1959Radvan R. Výskyt blech (Aphaniptera) na savcích v přírodním ohnisku nákaz v severozápadní části Hradeckého kraje. Vorkommen von Flöhen (Aphaniptera) bei Säugetieren in einem natürlichen Insektionsherd in dem nordwetlichen Teil des Kreises Hradec Králové. Acta Mus. Reginaehradec. ser. A 2 : 193 -201. strana Acta Mus. Reginaehradec. ser. AČasopis recenzovaný, neimpakt.Odborná práce DPDF
Červená Třemešná / JCKatastr 2011Jelínek M. Projekt CES v ČR v roce 2010. Kroužkovatel 11 : 2 -5. strana KroužkovatelČasopisOdborná práce DPDF
Český rájCHKO 1999Pořízek L. Státní program ochrany přírody a krajiny České republiky. Sosna 1999(1) : 3 -5. strana SosnaČasopisOdborná práce DPDF
Český rájCHKO 1981Kučera B., Hromas.J. & Skřivánek F. Jeskyně a propasti v Československu. : 252 stran   Odborná práce DPDF
Český rájCHKO 1981Čeřovský J. Nové naučné stezky státní ochrany přírody v r. 1980. Památky a příroda 6( 3) : 179 -182. strana Památky a přírodaČasopisOdborná práce DPDF
Český rájCHKO 1989Veselý J. Návrat krkavčího rodu. Sosna 1989(3) : 12 -13. strana SosnaČasopisOdborná práce DPDF
Český rájCHKO 1998Pořízek L. Správa Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko v roce 1997. Sosna 1998(1) : 7 -9. strana SosnaČasopisOdborná práce DPDF
Český rájCHKO 1981Morávek J. Zlatá stezka Českého ráje. Turista na cestu 20( 8) : 255 . strana,3 obr. Turista na cestuČasopisOdborná práce DPDF
Český rájCHKO 1981Němec J. Pozvánka na výlet - Na okraji Českého ráje. Naší přírodou 1( 3) : 15 -17. strana Naší přírodouČasopisOdborná práce DPDF
Český rájCHKO 1982Hain M. Chráněné krajinné oblasti ČSR. ABC ml. tech. přírodov. 26( 8) : 0 . strana.1 foto ABC ml. tech. přírodov.ČasopisOdborná práce DPDF
Český rájCHKO 1981Klobouček J. Hádání o přírodě aneb Brontosaurus v Českém ráji. Turista na cestu 20(10) : 330 -331. strana,1 obr. Turista na cestuČasopisOdborná práce DPDF
Český rájCHKO 1982Maršáková M. & Rubín J. Chráněná krajinná oblast Český ráj. Naší přírodou 2( 8) : 20 -21. strana Naší přírodouČasopisOdborná práce DPDF
Český rájCHKO 2002Pořízek L. Opuštěná krajina. Sosna 2002(1) : 23 -26. strana SosnaČasopisOdborná práce DPDF
Český rájCHKO 1981Kropáček J. & Paul P. Severní Čechy. : 272 stran   Odborná práce DPDF
Český rájCHKO 1981Salabová M. Mechorosty severní části Českého ráje. (oblast Turnov - Železný Brod). : 75 stran,3 tab.,1 graf,7 map,lit.   Diplomová práce DPDF
Český rájCHKO 1988Mikysková O. Z historie ochrany přírody. Sosna 1988(3) : 2 -3. strana SosnaČasopisInformační článek DPDF
Český rájCHKO 1981Dlouhý R. Stav a nové rozdělení aktivu dobrovolných pracovníků státní ochrany přírody v okrese Liberec po 1. lednu 1981. Zprav. SOP CHKO Jizerské hory 1981(1) : 5 . strana Zprav. SOP CHKO Jizerské horyČasopisInformační článek DPDF
Český rájCHKO 1982  Český ráj a Poděbradsko. : 0 stran,   Populárně naučná DPDF
Český rájCHKO 1982Vorel S., Houba M. & Hrdlička O. Český ráj a Podkrkonoší. : 382 stran   Populárně naučná DPDF
Český rájCHKO 1986J. T. Sto let muzea Českého ráje. Geologický průzkum 28(11) : 333 . strana,1 obr. Geologický průzkumČasopis  DPDF
Český rájCHKO 1986Balatka B. Sto let Okresního muzea Českého ráje v Turnově. Lidé a země 1986(12) : 549 -550. strana,1 foto Lidé a zeměČasopis  DPDF
Český rájCHKO 1986Kůrka A. Český ráj. Věda techn. ml. 60( 7) : 27 -28. strana,1 foto Věda techn. ml.Časopis  DPDF
Český rájCHKO 1986Martinová Z. Naše skalní města. ABC ml. tech. přírodov. 30(17) : 17 , 1 foto, 1 obr., 1 mapa ABC ml. tech. přírodov.Časopis  DPDF
Český rájCHKO 1987Rudolský Jiří Mužský. Věda techn. ml. 61( 3) : 27 -28. strana,1 foto Věda techn. ml.Časopis  DPDF
Český rájCHKO 1985Mazánek V., Pojkar M. Práce s veřejností v CHKO Český ráj v průběhu uplynulých 30 let. Sb. 30 let výročí založení CHKO Český ráj : 46 -51. strana Sb. 30 let výročí založení CHKO Český ráj Sborník tematických článkůOdborná práce DPDF
Český rájCHKO 1985Kučera B. Příhrazské skály. Věda techn. ml. 39(23) : 27 . strana, 1 obr. Věda techn. ml.ČasopisOdborná práce DPDF
Český rájCHKO 1985Petříček V. Zamyšlení nad 10 lety hnutí Brontosaurui. Památky a příroda 10( 2) : 101 -103. strana, 3 obr. Památky a přírodaČasopisOdborná práce DPDF
Český rájCHKO 1985Kučera B. Skalní brána u Nové Vsi. Věda techn. ml. 39(12) : 27 . strana, 1 obr. Věda techn. ml.ČasopisOdborná práce DPDF
Český rájCHKO 1985Kučera B. Sokolka. Věda techn. ml. 39( 4) : 27 . strana, 1 obr. Věda techn. ml.ČasopisOdborná práce DPDF
Český rájCHKO 1985Anonym Třicáté výročí založení CHKO Český ráj. Sb. 30 let výročí založení CHKO Český ráj : 80 stran., 21 foto Sb. 30 let výročí založení CHKO Český ráj Sborník tematických článkůOdborná práce DPDF
Český rájCHKO 1985Samšiňák K. Kulturně výchovný potenciál CHKO Český ráj. Sb. 30 let výročí založení CHKO Český ráj : 37 -45. strana Sb. 30 let výročí založení CHKO Český ráj Sborník tematických článkůOdborná práce DPDF
Český rájCHKO 1985Klobouček J. Český ráj 30 let chráněné krajinné oblasti. Turista 38(20) : 622 -623 a 624- 625. strana TuristaČasopisOdborná práce DPDF
Český rájCHKO 1985Vítek J. Okna do podzemí v Českém ráji. ABC ml. tech. přírodov. 29( 9) : 24 -25. strana, 4 foto ABC ml. tech. přírodov.ČasopisOdborná práce DPDF
Český rájCHKO 1985Zeman J. Ekologická rozmanitost a rovnováha CHKO Český ráj - utopie nebo realita. Sb. 30 let výročí založení CHKO Český ráj : 29 -36. strana Sb. 30 let výročí založení CHKO Český ráj Sborník tematických článkůOdborná práce DPDF
Český rájCHKO 2009Šťastný V. Slavík modráček středoevropský (Luscinia svecica cyanecula) vyhnízdil u Turnova v Českém ráji. Bluethroat (Luscinia svecica cyanecula) breeding in Český Ráj area near Turnov. Panurus 18 : 43 -52. strana PanurusČasopisOdborná práce DPDF
Český rájCHKO 1983Matoušová V. Ohrožená avifauna Českého ráje. : 1 strana   Abstrakt posteru DPDF
Český rájCHKO 1996Petrlík J. U Křečovic nechtějí dopadnout jako u Tmáně. Nika 17(9-10) : 203 -204. strana, 3 foto NikaČasopisOdborná práce DPDF
Český rájCHKO 1996Podobská N. Kam kráčí Rovensko? Nika 17(7-8) : 158 -159. strana, 3 foto NikaČasopisOdborná práce DPDF
Český rájCHKO 1985Čeřovský J. Jubilující Český ráj. Přírodní vědy ve škole 36( 7) : 273 -277. strana, 8 obr. Přírodní vědy ve školeČasopisOdborná práce DPDF
Český rájCHKO 1983Vítek J. Bor nad Bořkem. Turista 63(18) : 57 -58. strana,1 foto TuristaČasopisOdborná práce DPDF
Český rájCHKO 1983Balatka B. & Sládek J. Jeskyně Sklepy v Chráněné krajiné oblasti. Památky a příroda 8( 5) : 305 -310. strana,5 foto,1 graf,1 mapa Památky a přírodaČasopisOdborná práce DPDF
Český rájCHKO 1996Ziegler V. ČHKO Český ráj a její rozšíření. Od Ještěda k Troskám 3(4) : 4 -9. strana, 4 foto, 1 mapa Od Ještěda k TroskámČasopisInformační článek DPDF
Český rájCHKO 1996Prostředník J. Trosky středověké-Trosky pravěké. Od Ještěda k Troskám 3(3) : 17 -21. strana, 1 obr. Od Ještěda k TroskámČasopisInformační článek DPDF
Český rájCHKO 1984Vítek J. Bor v Českém ráji. Věda techn. ml. 66( 3) : 46 -47. strana,6 foto Věda techn. ml.ČasopisInventarizační zpráva DPDF
Český rájCHKO 1984Anonym Chráněná krajinná oblast Český ráj - Naučné stezky. : 0 nestr .21 foto,2 mapky,2 obr.   Inventarizační zpráva DPDF
Český rájCHKO 1984Vaněk S. Zůstane ráj rájem? Naší přírodou 4(10) : 6 -8. strana Naší přírodouČasopisInventarizační zpráva DPDF
Český rájCHKO 1996Kuchař V. Orchideje v Českém ráji. Od Ještěda k Troskám 3(4) : 24 -25. strana Od Ještěda k TroskámČasopisPřehled DPDF
Český rájCHKO 1996Benda P. & Buřič Z. Nález netopýra východního (Myotis blythi oxygnathus Monticelli, 1885) v Čechách. Record of Lesser mouse-eared bat (Myotis blythi oxygnathus Monticelli, 1881 [sic]) from Bohemia. Lynx n. s. 27 : 66 . strana Lynx n. s.Časopis recenzovaný, neimpakt.Pozorování, nálezyLabeDPDF
Český rájCHKO 2002Hájek A. & Vacková D. Carex pediformis - nový druh pro Český ráj. Muzeum a současnost, řada přírodov. 17 : 19 -22. strana Muzeum a současnost, řada přírodov.ČasopisOdborná práce DPDF
Český rájCHKO 2002- kk - Chráněná krajinná oblast Český ráj. Podyjské listí 2002(3) : 15 . strana Podyjské listíČasopisOdborná práce DPDF
Český rájCHKO 2002- kk - Chráněná krajinná oblast Český ráj rozšířena. Podyjské listí 2002(4) : 15 . strana Podyjské listíČasopisOdborná práce DPDF
Český rájCHKO 1974Duda J. Játrovky pískovcových skal Českého ráje. Die Lebermoose der Sandsteinfelsen im Gebiet Český ráj. Sb. Severočes. Muz. Přír. vědy 6 : 47 -50. strana Sb. Severočes. Muz. Přír. vědyČasopis recenzovaný, neimpakt.Odborná práce DPDF
Český rájCHKO 1997Faltys V. & Faltysová H. Příspěvek k rozšíření některých vzácnějších rostlin v oblasti Českého ráje. Spreading of some rare plants in Český ráj area. Vč. sb, přír. - Práce a studie, Pardubice 5 : 63 -68. strana Vč. sb, přír. - Práce a studie, PardubiceČasopis recenzovaný, neimpakt.Odborná práce DPDF
Český rájCHKO 1977Petříček V., Povolný F. & Šilhart M. Vývoj civilizace v Chráněné krajinné oblasti Český ráj a její vliv na přírodu. Bohemia centralis 6 : 175 -196. strana Bohemia centralisČasopisOdborná práce DPDF
Český rájCHKO 1999Rydlo J. Vodní makrofyta rybníků v Českém ráji. Muzeum a současnost, řada přírodov. 13 : 157 -185. strana Muzeum a současnost, řada přírodov.ČasopisOdborná práce DPDF
Český rájCHKO 2004Šoltýsová L. Program péče o krajinu v CHKO Český ráj. Ochrana přírody 59( 3) : 90 -92. strana Ochrana přírodyČasopisOdborná práce DPDF
Český rájCHKO 2005Šandera M. Muzeum přírody Český ráj. Živa 53(1) : 9999 příloha, 11. strana ŽivaČasopisInformační článek DPDF
Český rájCHKO 2002Šůlová K. Ministr v Ráji. Zprav. MŽP ČR 12(12) : 2 . strana Zprav. MŽP ČRČasopisInformační článek DPDF
Český rájCHKO 2003Plamínková J. Nízkoenergetický dům v Koberovech. Zprav. MŽP ČR 13(10) : 18 -19. strana Zprav. MŽP ČRČasopisInformační článek DPDF
Český rájCHKO 2002Šůlová K. Vláda schválila rozšíření CHKO Český ráj. Zprav. MŽP ČR 12(11) : 13 . strana Zprav. MŽP ČRČasopisInformační článek DPDF
Český rájCHKO 2003Anonym Rychlostní komunikace R 35: stanovisko Správy CHKO Český ráj. Zprav. MŽP ČR 13(10) : 12 . strana Zprav. MŽP ČRČasopisInformační článek DPDF
Český rájCHKO 2003Říha M. Rychlostní silnice R 35 Turnov - Jičín, SEA územního plánu Libereckého kraje a občané. Zprav. MŽP ČR 13(10) : 14 . strana Zprav. MŽP ČRČasopisInformační článek DPDF
Český rájCHKO 2003Anonym Odpor proti dálnici přes Český ráj roste. Zprav. MŽP ČR 13(10) : 13 . strana Zprav. MŽP ČRČasopisInformační článek DPDF
Český rájCHKO 2002Ambrozek L. Český ráj se konečně dočkal rozšíření. Zprav. MŽP ČR 12(12) : 1 . strana Zprav. MŽP ČRČasopisInformační článek DPDF
Český rájCHKO 1984Redakce Zpráva o zájezdu ČSOP a SOP okresu Kolín do Českého ráje. Infor. zprav. DP SOP okr. Kolín 1984(3-4) : 8 -9. strana Infor. zprav. DP SOP okr. KolínČasopisInformační článek DPDF
Český rájCHKO 1993Vítek J. Čertova ruka v Českém ráji. Geologický průzkum 35( 2) : 53 -54. strana Geologický průzkumČasopisPopulárně naučná DPDF
Český rájCHKO 1992Slavík B. Floristické poměry údolí lesních potoků v povodí Jizery. Floristische Verhältnisse in den Tälern von Waldbächen im Einzugsgebiet des Jizera-Flusses (Nordböhmen). Sb. Severočes. Muz. Přír. vědy 18 : 5 -20. strana Sb. Severočes. Muz. Přír. vědyČasopis recenzovaný, neimpakt.Pozorování, nálezy DPDF
Český rájCHKO 2008Vélová L. Floristický průzkum části Vazoveckého údolí ( chráněné krajinné oblasti Český ráj ). Floristic survey of area Vazovecké údolí ( protected landscape area Český ráj ). :   Bakalářská práce DPDF
Český rájCHKO 2006Dobrovolná L. Vliv horolezecké činnosti na chráněnou krajinnou oblast Český ráj. : 72 stran   Bakalářská práce DPDF
Český rájCHKO 2005Čechlovská P. Výskyt invazních druhů v severní části chráněné krajinné oblasti Český ráj. : 61 stran   Bakalářská práce DPDF
Český rájCHKO 2006Mádlová Š. Staré a krajové odrůdy ovocných dřevin v Českém ráji. : 53 stran   Bakalářská práce DPDF
Český rájCHKO 1977Ziegler V. Geologické poměry chráněné krajinné oblasti Český ráj. Bohemia centralis 6 : 7 -42. strana Bohemia centralisČasopisOdborná práce DPDF
Český rájCHKO 1977Slavík B. Floristicko-fytogeografická charakteristika Českého ráje z hlediska ochrany přírody. Bohemia centralis 6 : 42 -123. strana Bohemia centralisČasopisOdborná práce DPDF
Český rájCHKO 1963Slavík B. Rozšíření kapraďorostů (Pteridophyta) v Českém ráji. Die Verbreitung von Pteridophyta in dem Gebiet Český ráj (Nordböhmen). Acta Mus. Reginaehradec. ser. A V : 61 -99. strana Acta Mus. Reginaehradec. ser. AČasopis recenzovaný, neimpakt.Odborná práce DPDF
Český rájCHKO 2006Ložek V. Jenč P., Šoltysová L. (Editoři): Pískovcový fenomen Českého ráje. ZO ČSOP Křižánky a SCHKO Český Ráj, Turnov 2006, 287 stran. The Sandstone Phenomenon Of The Bohemian Paradise. Ochrana přírody 61(10) : 320 . strana Ochrana přírodyČasopisRecenze DPDF
Český rájCHKO 2004Mirovský O. Vývoj kulturní krajiny chráněné krajinné oblasti Český ráj ve 20. století. : 102 stran   Diplomová práce DPDF
Český rájCHKO 2004Sýkorová J. Průzkum turistického využití chráněné krajinné oblasti Český ráj. : 0   Diplomová práce DPDF
Český rájCHKO 2005Adamičko R. Netržní hodnocení vlivu stavby v chráněné krajinné oblasti. : 78 stran   Diplomová práce DPDF
Český rájCHKO 2005Stuchlíková L. Rybníky v chráněné krajinné oblasti Český ráj. : 139 stran   Diplomová práce DPDF
Český rájCHKO 1988Křížová K. Výchova k péči o životní prostředí ve výuce přírodovědy v lokalitě Český ráj. : 0   Diplomová práce DPDF
Český rájCHKO 1996Pospíšilová S. Floristický výzkum lokality Tábor v Českém ráji. : 0   Diplomová práce DPDF
Český rájCHKO 1976Pojkar M. Chráněná krajinná oblast Český ráj. Památky a příroda 1 : 167 , 177-182. strana Památky a přírodaČasopisOdborná práce DPDF
Český rájCHKO 2006Šoltysová L. CHKO Český ráj – vize na dalších 50 let. Český ráj Protected Landscape Area – Perspective of another 50 Years. Ochrana přírody 61( 1) : 3 -4. strana Ochrana přírodyČasopisOdborná práce DPDF
Český rájCHKO 2006Ložek V. Český ráj ve světle nových poznatků. Bohemian Paradise in the Light of Recent Evidences. Ochrana přírody 61( 1) : 5 -8. strana Ochrana přírodyČasopisOdborná práce DPDF
Český rájCHKO 2006Lepšová A. Za podzimními houbami do Českého ráje. Živa 54(5) : 233 -235. strana ŽivaČasopisOdborná práce DPDF
12345
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2019      ISSN 1804-3348