Citace pro vybraný okres
Formulář obsahuje citace pro vybraný okres. Do seznamu jsou zahrnuty citace přiřazené k veškerým územně správním lokalitám okresu(okres až katastr) a k překrývajícím lokalitán typu NP,CHKO,PřP,MZCHU,PO,EVL, VKP a Stromy. Pomocí filtrů lze vybírat dle zobrazených kritérií. Maximální počet vybraných citací při jednom nastavení filtru je nastaven na 1000. Kliknutím na písmeno D (detail) se zobrazí v novém okně podrobné informace k citaci. Pokud je PDF modře podbarvené, je k citaci připojen souhrn nebo celý článek. Zdena Vacíková, mail: vacikova@tkv.cz
12345678
LokalitaTypYearAuthorQuotationObsaženo v (In:)Typ pub.Typ cit.Vodní tok.DPDF.
Babinské loukyPP 2015Špryňar P. & Strejček J. Dřepčík Chaetocnema conducta (Coleoptera: Chrysomelidae) se šíří v Čechách. Flea beetle Chaetocnema conducta (Coleoptera: Chrysomelidae) spreads in Bohemia (Czech Republic). Bohemia centralis 33 : 205 -226. strana Bohemia centralisČasopisPůvodní vědecká práce DPDF
Černá loukaPR 2011Jíchová R. Revitalizace Černého potoka v přírodní rezervaci Černá louka. River restoration of the Cerny brook in nature reservation Cerna louka. : 0   Bakalářská práce DPDF
Černá loukaPR 1996Němcová L. Příspěvek k poznání mechorostů sz. Čech. Severočeskou přírodou 29 : 83 -89. strana Severočeskou přírodouČasopis recenzovaný, neimpakt.Odborná práce DPDF
Černá loukaPR 1996Kuncová J. Přírodní park Východní Krušné hory. Geografie 101(4) : 310 -317. strana, 4 obr. GeografieČasopis  DPDF
Černá loukaPR 2009Melichar V. & Krása P. Krušné hory – smutné pohoří. The Krušné hory/ Ore Mts. – Sad Mountains. Ochrana přírody 64(6) : 2 -7. strana Ochrana přírodyČasopisOdborná práce DPDF
Černá loukaPR 1996Růžička V. & Hajer J. Arachnofauna lokality Černá luka v Přírodním parku Východní Krušné hory. Spiders of the Černá luka locality in the Krušné hory Mountains Nátuře Park. Fauna Bohemiae septentrionalis 21 : 93 -98. strana Fauna Bohemiae septentrionalisČasopisOdborná práce DPDF
Černá loukaPR 2008Toms J. Exkurze Jasan 2008. Jasan, dřevina roku 2008. Zpevňující dřeviny a jejich místo ve schválených LPH a LHO. Sb. referátů : 41 -44. strana Jasan, dřevina roku 2008. Zpevňující dřeviny a jejich místo ve schválených LPH a LHO. Sb. referátůSborník z konference-referátyPřednáška, referát DPDF
Černá loukaPR 1978Burda J. Státní přírodní rezervace Černá louka a Miletínská bažantnice. Památky a příroda 3( 1) : 57 -58. strana,3 obr. Památky a přírodaČasopisInventarizační zpráva DPDF
Černá loukaPR 1978Burda J. Státní přírodní rezervace Černá louka a Miletínská bažantnice. Památky a příroda 3( 1) : 57 -58. strana,3 obr. Památky a přírodaČasopisInventarizační zpráva DPDF
České středohoří PLO2010Navrátil P., Zeman M. & Krylová A. Zastoupení břízy v našich lesích. Bříza - dřevina roku 2010. Sb. ref. : 16 -20. strana Bříza - dřevina roku 2010. Sb. ref.Sborník z konference-referátyPřednáška, referát DPDF
České středohoří PLO2008Buriánek V. Expanze jasanu, šlechtění a provenienční výzkum. Jasan, dřevina roku 2008. Zpevňující dřeviny a jejich místo ve schválených LPH a LHO. Sb. referátů : 12 -19. strana Jasan, dřevina roku 2008. Zpevňující dřeviny a jejich místo ve schválených LPH a LHO. Sb. referátůSborník z konference-referátyPřednáška, referát DPDF
České středohoří PLO2008Toms J. Exkurze Jasan 2008. Jasan, dřevina roku 2008. Zpevňující dřeviny a jejich místo ve schválených LPH a LHO. Sb. referátů : 41 -44. strana Jasan, dřevina roku 2008. Zpevňující dřeviny a jejich místo ve schválených LPH a LHO. Sb. referátůSborník z konference-referátyPřednáška, referát DPDF
České středohoří PLO2008Navrátil P., Zeman M. & Pikula T. Zastoupení jasanu v našich lesích. Jasan, dřevina roku 2008. Zpevňující dřeviny a jejich místo ve schválených LPH a LHO. Sb. referátů : 6 -11. strana Jasan, dřevina roku 2008. Zpevňující dřeviny a jejich místo ve schválených LPH a LHO. Sb. referátůSborník z konference-referátyPřednáška, referát DPDF
Divoká roklePP 2008Toms J. Exkurze Jasan 2008. Jasan, dřevina roku 2008. Zpevňující dřeviny a jejich místo ve schválených LPH a LHO. Sb. referátů : 41 -44. strana Jasan, dřevina roku 2008. Zpevňující dřeviny a jejich místo ve schválených LPH a LHO. Sb. referátůSborník z konference-referátyPřednáška, referát DPDF
Dobětice / ULKatastr 2004Bezděková T. Možnosti využití prostoru Dobětice - Mirkov formou naučné stezky. : 71 stran   Diplomová práce DPDF
Dolní Zálezly / ULKatastr 2006Honců M. Zápis z výroční schůze Severočeské pobočky České společnosti ornitologické konané dne 12.11.2005 v zasedací síni Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě. Kominíček 3 : 3 -10. strana KominíčekČasopisInformační článekLabeDPDF
Habrovice / ULKatastr 1994Vondráček J., Šutera V. Příspěvek k fauně Habrovického rybníka. Ein Beitrag zur Fauna des Teiches "Habrovický rybník". Fauna Bohemiae septentrionalis 19 : 39 -45. strana Fauna Bohemiae septentrionalisČasopisOdborná práce DPDF
Homole u Panny / ULKatastr 1999Choura T. Zeleň na vesnici. : 73 stran   Diplomová práce DPDF
Chabařovice / ULKatastr 1982Ryšková J. Plži okolí Chabařovic. Fauna Bohemiae septentrionalis 7 : 185 -189. strana Fauna Bohemiae septentrionalisČasopisOdborná práce DPDF
Chabařovice / ULKatastr 1999Hajer J. Nové názvy pavouka vodoucha stříbřitého, Argyroneta aquatica (CL. 1757) v soustavě rybníků u města Chabařovic, okres Ústí nad Labem (čtverec síťového mapování organismů č. 5349). Fauna Bohemiae septentrionalis 24 : 161 -162. strana Fauna Bohemiae septentrionalisČasopisOdborná práce DPDF
Chabařovice / ULKatastr 2005Frančeová A. Vývoj struktury zooplanktonu Chabařovické nádrže s ohledem na změny intenzity velikostně selektivní predace. : 0   Diplomová práce DPDF
Chabařovice / ULKatastr 1979Hanák V. & Vohralík V. Savci pole Chabařovice - jih. Přírodovědný výzkum složiště popílku elektrárny SSM Prunéřov na lokalitě Louchov v Krušných horách, okres Chomutov (1973/1975), : 460 -489. strana Přírodovědný výzkum složiště popílku elektrárny SSM Prunéřov na lokalitě Louchov v Krušných horách, okres Chomutov (1973/1975),Sborník tematických článků  DPDF
Chabařovice / ULKatastr 1982Šutera V. Poznámky k ptactvu Chabařovicka. Beiträge zur Vogelfauna der Umgebung von Chabařovice. Fauna Bohemiae septentrionalis 7 : 57 -62. strana Fauna Bohemiae septentrionalisČasopisOdborná práce DPDF
Chabařovice / ULKatastr 2008Beran V. Krkavci velcí (Corvus corax) značení křídelními značkami. Zprav. Ornitologického klubu při Labských pískovcích 4 : 11 -12. strana Zprav. Ornitologického klubu při Labských pískovcíchČasopisOdborná práce DPDF
Chabařovice / ULKatastr 1985Šutera V. Dodatky k ptactvu Chabařovic. Nachträge zur Vogelfauna der Umgebung von Chabařovice. Fauna Bohemiae septentrionalis 10 : 63 -66. strana Fauna Bohemiae septentrionalisČasopisOdborná práce DPDF
Chabařovice / ULKatastr 1983Šutera V. Moudivláček lužní (Remiz pendulinus) na Chabařovicku. Die Beutelmeise /Remiz pendulinus/ in der Umgebung von Chabařovice. Fauna Bohemiae septentrionalis 8 : 21 -24. strana Fauna Bohemiae septentrionalisČasopisOdborná práce DPDF
Chabařovice / ULKatastr 1983Švagera J. 20 let Chráněné krajiné oblasti Šumava. Šumava 1983(18/zvl.čís.) : 1 -2. strana,1 foto ŠumavaČasopisOdborná práce DPDF
Chabařovice / ULKatastr 2006Honců M. Zápis z výroční schůze Severočeské pobočky České společnosti ornitologické konané dne 12.11.2005 v zasedací síni Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě. Kominíček 3 : 3 -10. strana KominíčekČasopisInformační článek DPDF
Chabařovice / ULKatastr 2005Balcar J. Houby, výskyt druhů v oblasti šachty Chabařovice. : 36 stran   Bakalářská práce DPDF
Chabařovice / ULKatastr 1998Štolfa F. Rozvoj území a měst po skončení stavební uzávěry na příkladu města Chabařovice. : 0   Diplomová práce DPDF
Chabařovice / ULKatastr 1995Hrdličková P. Posouzení systému zabezpečení skládky Spolchemie v Chabařovicích. : 44 stran   Diplomová práce DPDF
Chabařovice / ULKatastr 1998Moudrá P. Koncepce revitalizace jižní části zbytkové jámy lomu Chabařovice. : 74 stran   Diplomová práce DPDF
Chabařovice / ULKatastr 2010Čech M., Peterka J., Říha M., Jůza T. & Kubečka J. Distribution of egg strands of European perch (Perca fluviatilis, L.) with respect to depth and spawning substrate. Zoologické dny Praha 2010, Sb. abstraktů : 52 . strana Zoologické dny Praha 2010, Sb. abstraktůSborník z konference-abstraktAbstrakt přednášky DPDF
Chabařovice / ULKatastr 2006Moravec P., Vonička P., Šťastný J. & Krásenský P. Výsledky faunisticko-ekologického průzkumu brouků čeledí Carabidae, Hliplidae, Noteridae, Dytiscidae, Helophoridae, Hydrochidae, Hydrophilidae, Hydraenidae, Staphylinidae, Dryopidae a Heteroceridae (Coleoptera) mokřadních biotopů v okolí skládky toxických odpadů v Chabařovicích, sz. Čechy. Results of the faunistic and ecological research of beetle Coleoptera) of the swamp biotopes in the vicinity of the toxic waste dump at Chabařovice, northwestern Bohemia. Sb. Oblast. muz. v Mostě, řada přírodovědná 28 : 23 -46. strana Sb. Oblast. muz. v Mostě, řada přírodovědnáČasopis recenzovaný, neimpakt.Odborná práce DPDF
Chabařovice / ULKatastr 2014Chvapil S. Výsledky monitoringu hnízdění čápa bílého (Ciconia ciconia) v Libereckém, Středočeském a Ústeckém kraji v roce 2014. Kominíček 20 : 9 - 14. strana KominíčekČasopisPozorování, nálezy DPDF
Chabařovice / ULKatastr 2009Fuchsigová V. Vodohospodářská rekultivace lomu Chabařovice. Hydrologic Reclamation of Opencast Lignite-Mine Chabařovice. : 0   Bakalářská práce DPDF
Chabařovice / ULKatastr 2010Piálek L. & Peterka J. Analýza hybridismu tzv. mnohošupinaté formy perlína ostrobřichého (Scardinius erythrophthalmus) a plotice obecné (Rutilus rutilus) z jezera Chabařovice. Zoologické dny Praha 2010, Sb. abstraktů : 167 . strana Zoologické dny Praha 2010, Sb. abstraktůSborník z konference-abstraktAbstrakt přednášky DPDF
Chabařovice / ULKatastr 2010Beran L. Vodní měkkýši bývalého lomu Chabařovice v severních Čechách. Aquatic molluscs of the former quarry Chabařovice in Northern Bohemia (Czech Republic) Malacologica Bohemoslovaca 9 : 26 -32. strana Malacologica BohemoslovacaInternetový časopisOdborná práce DPDF
Chlumec u Chabařovic / ULKatastr 2000bo 17 krajinných památkových zón. (Zprávy památkové péče). Ochrana přírody 55( 2) : 46 . strana Ochrana přírodyČasopisInformační článek DPDF
Chvalov / ULKatastr 1956Nádvorník M. O muflonech z honitby LMS Chválov. Myslivost 1956 : 60 . strana MyslivostČasopisOdborná práce DPDF
Chvalov / ULKatastr 1965N Jak byl uloven rekordní muflon. Myslivost 1965( 9) : 134 . strana MyslivostČasopisPopulárně naučná DPDF
Jilm v Krásném LesePS 2011Kyzlík P. Jilmy památné a významné. Jilm dřevina roku 2011, Sb. referátů : 53 -55. strana Jilm dřevina roku 2011, Sb. referátůSborník z konference-referátyPřednáška, referát DPDF
Jilm v Krásném LesePS 2006Kyzlík P. Ohrožené druhy jako památné stromy. Vzácné a ohrožené druhy lesních dřevin. Sb. ze semináře : 40 -44. strana Vzácné a ohrožené druhy lesních dřevin. Sb. ze seminářeSborník z konference-referátyPřednáška, referát DPDF
Klíše / ULKatastr 1985Vondráček J. Příspěvek k zimní potravě kalouse ušatého (Asio otus L.) Ein Beitrag zur Winternahrung der Waldohreule (Asio otus L.) Zprávy MOS 43 : 73 -78. strana Zprávy MOSČasopisOdborná práce DPDF
Kozí vrchPR 1987Vondráček J. & kol. Výskyt vzácnéjších druhů ptáků v Severočeském kraji. The occurrence of rare species of birds in North-Bohemia region. Fauna Bohemiae septentrionalis 12 : 37 -40. strana Fauna Bohemiae septentrionalisČasopisOdborná práce DPDF
Kozí vrchPR 1986Marečková M. & Rubín J. Nová chráněná území přírody v ČSSR za rok 1985. Památky a příroda 11( 4) : 233 -238. strana,8 foto Památky a přírodaČasopis  DPDF
Kozí vrchPR 1986Blažková M. Chráněný přírodní výtvor Kozí vrch. : 9 stran,3 mapy,8 foto   Inventarizační zpráva DPDF
Kozí vrchPR 2008Toms J. Exkurze Jasan 2008. Jasan, dřevina roku 2008. Zpevňující dřeviny a jejich místo ve schválených LPH a LHO. Sb. referátů : 41 -44. strana Jasan, dřevina roku 2008. Zpevňující dřeviny a jejich místo ve schválených LPH a LHO. Sb. referátůSborník z konference-referátyPřednáška, referát DPDF
Krásné Březno / ULKatastr 1977Růžičková E. & Skolíková L. Section through tne Pleistocene sediments in Ostí n/L. - Krásné Březno Journal of geological sciences. Anthropozoic (Praha) 11 : 57 -91. strana Journal of geological sciences. Anthropozoic (Praha)ČasopisOdborná práce DPDF
Krušné horyOblast 1981Roušar A. Nález korýše Niphargus aquilex aquilex v Krušných horách. Fauna Bohemiae septentrionalis 5-6 : 195 -196. strana Fauna Bohemiae septentrionalisČasopisOdborná práce DPDF
Krušné horyOblast 1993Rabas P. Podkrušnohorský zoopark se představuje. Fauna Bohemiae septentrionalis 18 : 9 -10. strana Fauna Bohemiae septentrionalisČasopisOdborná práce DPDF
Krušné horyOblast 1976Vlček M. Výzkum fauny obratlovců údolí Podmilevského potoka v Krušných horách. – Přírodovědný výzkum složiště popílku Elekrárny SSM Prunéřov na lokalitě Louchov v Krušných horách, okres Chomutov (1973/1975). Krajské muzeum, Teplice : 161 -211. strana Krajské muzeum, TepliceČasopis  DPDF
Krušné horyOblast 1964Bárta Z. Stepní živočich na hřebenech Krušných hor. Kulturní kalendář Mostecka 1964 : 14 -15. strana Kulturní kalendář MosteckaČasopis  DPDF
Krušné horyOblast 1978Černý K. & Klimeš A. Příspěvek k výskytu drobných savců v Krušných horách. Fauna Bohemiae septentrionalis 3 : 21 -23. strana Fauna Bohemiae septentrionalisČasopis  DPDF
Krušné horyOblast 1965Frühbauer Z. Výskyt blech na drobných savcích v západní části Krušných hor. Čsl. parasit. 12 : 315 -318. strana Čsl. parasit.Časopis  DPDF
Krušné horyOblast 2009Hanel J., Zárybnická M., Hýlová A.,Slámová P. & Šťastný K. Hnízdní biologie sýce rousného (Aegolius funereus) v imisních oblastech Krušných hor. Zoologické dny Brno 2009, Sb. abstraktů : 73 -74. strana Zoologické dny Brno 2009, Sb. abstraktůSborník z konference-abstraktAbstrakt posteru DPDF
Krušné horyOblast 1971Bárta Z. & Tyrner P. Drobní savci Šumného dolu v Krušných horách. Čas. Nár. muzea, Řada přír. 140(1-4) : 39 -53. strana Čas. Nár. muzea, Řada přír.ČasopisOdborná práce DPDF
Krušné horyOblast 1996Patrik M. Dálnice do Drážďan - stálé problémy. Veronica 10(4) : 49 -51. strana VeronicaČasopisOdborná práce DPDF
Krušné horyOblast 1999Bejček V., Sedláček F., Šťastný K. & Zima J. Faunistický přehled drobných zemních savců ulovených v mostecké a teplické části Krušných hor v letech 1986 - 1998. Faunistic checklist of small terrestrial mammals captured in Most and Teplice parts of Krušné hory Mts. (NW Bohemia,Czech Republic) in 1986 - 1998. Sb. Okr. muz. v Mostě, řada přír. 20-21 : 91 -102. strana Sb. Okr. muz. v Mostě, řada přír.ČasopisOdborná práce DPDF
Krušné horyOblast 1999Roušar A. Nález klepítníka členěného v Krušných Horách. Finding of an Interesting Harvestman Species in the Krušné hory Mts. Živa 47(2) : 79 . strana ŽivaČasopisOdborná práce DPDF
Krušné horyOblast 2009Lacina A. & Horsák M. Jak se vede vřetenci horskému – z červené knihy našich měkkýšů. Is the Land Snail Pseudofusulus varians Doing Well? From the Czech Republic’s Red Book of Molluscs. Živa 57(2) : 73 -74. strana ŽivaČasopisOdborná práce DPDF
Krušné horyOblast 2004Hodač J. Osecká naučná stezka - přírodou a dějinami Oseka. Živa 52(3) : 137 . strana ŽivaČasopisOdborná práce DPDF
Krušné horyOblast 1995Vondráček J. Přírodní park Východní Krušné hory. Ptačí svět 2(2) : 4 . strana Ptačí světČasopisPozorování, nálezy DPDF
Krušné horyOblast 1990Zima J. Ekologie vybraných společenstev rostlin a živočichů v Krušných horách. Zpr. ÚSEB 1990 : 97 -99. strana Zpr. ÚSEBČasopisKrátká zpráva DPDF
Krušné horyOblast 2004Šálek M., Svobodová J., Bejček V. & Albrecht T. Predation on artificial nests in relation to the numbers of small mammals in the Krušné hory Mts, the Czech Republic. Folia Zoologica 53(3) : 312 -318. strana Folia ZoologicaČasopis impaktovanýPůvodní vědecká práce DPDF
Krušné horyOblast 2008Kouba M. & Tomášek V. Telemetrie sýce rousného (Aegolius funereus) v Krušných horách. Zoologické dny České Budějovice 2008, Sb. abstraktů : 103 -104. strana Zoologické dny České Budějovice 2008, Sb. abstraktůSborník z konference-abstraktAbstrakt posteru DPDF
Krušné horyOblast 2006Hendrychová-Poustková M. Ekotonální efekt v Krušných horách z hlediska potravní nabídky kuřat tetřívka obecného (Tetrao tetrix). Zoologické dny Brno 2006, Sb. abstraktů : 180 . strana Zoologické dny Brno 2006, Sb. abstraktůSborník z konference-abstraktAbstrakt přednášky DPDF
Krušné horyOblast 2002Drdáková M. Hnízdění sýce rousného (Aegolius funereus) v budkách v imisemi poškozených oblastech Krušných hor. Zoologické dny Brno 2002, Sb. abstraktů : 94 . strana Zoologické dny Brno 2002, Sb. abstraktůSborník z konference-abstraktAbstrakt přednášky DPDF
Krušné horyOblast 2008Zárybnická M. Cirkadiánní aktivita sýce rousného (Aegolius funereus) v Krušných horách: efekt rozdílných rodičovských rolí. Circadian activity of the Tengmalm’s Owl (Aegolius funereus) in the Krušné hory Mts.: the effect of different parental roles. Sylvia 44 : 51 -61. strana SylviaČasopisOdborná práce DPDF
Krušné horyOblast 2006Hendrychová-Poustková M. Ekonální efekt v Krušných horách z hlediska potravní nabídky kuřat tetřívka obecného (Tetrao tetrix). Sb. Ústav biologie obratlovců AV ČR : 180 . strana Sb. Ústav biologie obratlovců AV ČR Odborná práce DPDF
Krušné horyOblast 2005Hendrychová-Poustková M. Potravní nabídka kuřat tetřívka obecného (Tetrao tetrix) v Krušných horách. Sb. ČZU, Praha : 14 . strana Sb. ČZU, PrahaSborník z konference-abstraktOdborná práce DPDF
Krušné horyOblast 2002Kotlánová E. Vliv znečištění a narušení prostředí na populace myšice lesní (Apodemus flavicollis) v Krušných horách. : 0   Disertační práce DPDF
Krušné horyOblast 2008Sloup M. Krušné hory a jelení zvěř. Svět myslivosti 9( 8) : 4 . strana Svět myslivostiČasopisPopulárně naučná DPDF
Krušné horyOblast 2004Nevoránek Z. Srpnové troubení jelenů. Myslivost 2004( 8) : 32 . strana MyslivostČasopisPopulárně naučná DPDF
Krušné horyOblast 2006Phoenix J. & Hentschel W. Neue Nachweise von Aeshna subarctica elisabethae Djakonov, 1922 und Somatochlora alpestris (Selys, 1840) aus dem böhmischen Teil des Erzgebirges (Krušné hory)./New records of Aeshna subarctica elisabethae Djakonov, 1922 and Somatochlora alpestris (Selys, Nové doklady o vážkách Aeshna subarctica elisabethae Djakonov, 1922 a Somatochlora alpestris (Selys, 1840) z české části Krušných hor. Vážky 2005. Sb. ref. : 167 -174. strana Vážky 2005. Sb. ref.Sborník z konference-referátyPřednáška, referát DPDF
Krušné horyOblast 1993Heroldová M. The food of red deer in a part of the Krušné hory Mountains effected by emission. Folia Zoologica 42(4) : 381 -382. strana Folia ZoologicaČasopis impaktovanýPůvodní vědecká práce DPDF
Krušné horyOblast 1994Homolka M. & Kokeš J. Effect of Air Polution and Forestry Prfíctice on tne Range and Abundance of Salamandra salamandra. Folia Zoologica 43(1) : 49 -56. strana Folia ZoologicaČasopis impaktovanýPůvodní vědecká práce DPDF
Krušné horyOblast 2006Hendrychová-Poustková M. Sledování poravní nabídky kuřat tetřívka obecného v Krušných horách-metoda zemních pastí. Food Availability for Chicks of Black Grouse (Tetrao tetrix) in the Krušné hory Mts. : 84 stran   Diplomová práce DPDF
Krušné horyOblast 2005Esterka J. Optimalizace využití krajiny vrcholových partií Krušných hor se zaměřením na ochranu rašelinných biotopů a tetřívka obecného (Tetrao tetrix) . Sb. ČZU, Praha : 9 . strana Sb. ČZU, PrahaSborník z konference-abstraktOdborná práce DPDF
Krušné horyOblast 2002Farkač J. Výsledky průzkumu brouků čeledi střevlíkovitých (Coleoptera: Carabidae) v místech obnovy funkčních lesních ekosystémů Krušných hor v letech 2000 a 2001. Results of groundbeetles (Coleoptera: Carabidae) survey in places of reestablishment of the functional forest ecosystems in the Krušné hory mountains in the year 2000 and 2001 Krajina, les a lesní hospodářství. Výzkumné záměry LF ČZU v Praze. : 19 -24.strana Krajina, les a lesní hospodářství. Výzkumné záměry LF ČZU v Praze.Sborník z konference-referátyAbstrakt přednášky DPDF
Krušné horyOblast 2001Farkač J. Výsledky průzkumu čeledi střevlíkovitých (Coleoptera: Carabidae) v místech obnovy funkčních lesních ekosystémů Krušných hor. Results of ground beeetle (Coleoptera: Carabidae) survey in places of reestablishment of the functional forest ecosystems in the Krušné hory mountains. Krajina, les a lesní hospodářství. Výzkumné záměry LF ČZU v Praze. : 204 -209.strana Krajina, les a lesní hospodářství. Výzkumné záměry LF ČZU v Praze.Sborník z konference-referátyAbstrakt přednášky DPDF
Krušné horyOblast 1996Málková P. Potrava tetřívka obecného (Tetrao tetrix) v imisních oblastech Krušných hor. : 67 stran,1 map.,5 obr.,   Diplomová práce DPDF
Krušné horyOblast 1996Šímová Petra Početnost, rozšíření a topické nároky tetřívka obecného (Tetrao tetrix) v imisemi postižených vrcholových partiích Krušných hor. : 93 stran,4 mapy,4obr.   Diplomová práce DPDF
Krušné horyOblast 2006Hamerník V. & Štrobach J. Tetřívek obecný z oblasti Východních Krušných hor, Tiských stěn a Děčínského Sněžníku. Myslivost 2006( 7) : 15 -19. strana MyslivostČasopisOdborná práce DPDF
Krušné horyOblast 1984Šťastný K., Bejček V. & Bárta Z. Využití ptačích společenstev jako biodiagnostického ukazatele míry poškození smrkových porostů v Krušných horách. Use of Bird Communities as the Biodiagnostical Indicator of the Degree of Affection of Spruce Forests in the Krušné Hory /Ore Mountains/. Sb. Okr. muz. v Mostě, řada přír. 6 : 79 -103. strana Sb. Okr. muz. v Mostě, řada přír.ČasopisOdborná práce DPDF
Krušné horyOblast 1988Tyrner P. Příspěvek k biologii Crossocerus cinxius (Dahlbom, 1838) (Hymenoptera, Sphecidae). Beitrag zur Biologie der Crossocerus cinxius (Dahlbom, 1838) (Hymenoptera, Sphecidae). Sb. Okr. muz. v Mostě, řada přír. 10 : 7 -11. strana Sb. Okr. muz. v Mostě, řada přír.ČasopisOdborná práce DPDF
Krušné horyOblast 1984Šupik J. O dobré práci drsnosrstých Jezevčíků. Myslivost 1984( 7) : 153 -154. strana MyslivostČasopisOdborná práce DPDF
Krušné horyOblast 1985Nenadál S., Šťovíček M. Sezónní výskyt střevlíkovitých (Col. Carabidae) v některých odlišných typech lesů v Krušných horách. Výsledky sběrů do zemních pastí. Das Saisonvorkommen der Laufkäfer (Col. Carabidae) in einigen soziologisch unterschiedlichen Waldtypen des Erzgebirges. Ergebnisse aus Bodenfallen. Sb. Okr. muz. v Mostě, řada přír. 7 : 21 -32. strana Sb. Okr. muz. v Mostě, řada přír.ČasopisOdborná práce DPDF
Krušné horyOblast 2003Stach R. Jestřáb na tokaništi. Svět myslivosti 4( 4) : 30 -31. strana Svět myslivostiČasopisPopulárně naučná DPDF
Krušné horyOblast 1981Táborský I. Vodní Coleoptera (Dytiscidae, Hydrophilidae) rašelinišť Krušných hor. Aquatile Coleopteren (Dytiscidae, Hydrophilidae) der Hochmoore vom Erzgebirge. Sb. Okr. muz. v Mostě, řada přír. 3 : 47 -69. strana Sb. Okr. muz. v Mostě, řada přír.ČasopisOdborná práce DPDF
Krušné horyOblast 1974Bárta Z. Netopýři čeledi Rhinolophidae WEBER 1928 a Vespertilionidae GRAY 1821 (Chiroptera, Mammalia) v Krušných horách. Sb. Okr. muz. v Mostě, řada přír. 1 : 91 -118. strana Sb. Okr. muz. v Mostě, řada přír.Časopis  DPDF
Krušné horyOblast 1953Dobroruka L. & Daniel M. Skokan štíhlý (Rana dalmatina Bon.) v Krušných horách. Čas. Nár. muzea, Řada přír. 122(2) : 103 . strana Čas. Nár. muzea, Řada přír.ČasopisOdborná práce DPDF
Krušné horyOblast 1999Vaca D. Jelení zvěř ve východní části Krušných hor. Myslivost 1999( 8) : 6 . strana MyslivostČasopisOdborná práce DPDF
Krušné horyOblast 1956Strejček J. Příspěvek k poznání brouků Krušných hor a Českého středohoří. (Coleoptera). Roč. Čsl. spol. ent. 52 : 181 -182. strana Roč. Čsl. spol. ent.ČasopisOdborná práce DPDF
Krušné horyOblast 1998Horák V. Sledování kurů (Galliformes) na náhorních planinách Krušných hor na Mostecku. Fauna Bohemiae septentrionalis 23 : 51 -54. strana Fauna Bohemiae septentrionalisČasopisOdborná práce DPDF
Krušné horyOblast 1982Černý J. & Klimeš A. Vyšetřování drobných savců jako rezervoáru viru v ohnisku vztekliny Krušných hor. Untersuchung der Kleinsäuger als Virusreservoirs im Naturherd des Tollwutvorkommens im Erzgebirde. Sb. Okr. muz. v Mostě, řada přír. 4 : 47 -60. strana Sb. Okr. muz. v Mostě, řada přír.ČasopisOdborná práce DPDF
Krušné horyOblast 1996Přerost K. Chov jelení zvěře v imisní oblasti severu Krušných hor. Deer – game breeding in the immission area in the north of the Krušné Mts. : 48 stran   Diplomová práce DPDF
Krušné horyOblast 1998Mužík R. Postnatální stav zubních tkání hraboše polního (Microtus arvalis) za krušnohorské úrovně fluorózy. : 27 stran   Diplomová práce DPDF
Krušné horyOblast 2002Holý P. Potravní ekologie sýce rousného (Aegolius funereus L.) v imisních oblastech Krušných hor. : 98 stran   Diplomová práce DPDF
Krušné horyOblast 1998Doležalová J. Statistické zhodnocení stavů jelení zvěře na Krušných horách. : 57 stran   Diplomová práce DPDF
12345678
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2019      ISSN 1804-3348