Citace pro vybraný okres
Formulář obsahuje citace pro vybraný okres. Do seznamu jsou zahrnuty citace přiřazené k veškerým územně správním lokalitám okresu(okres až katastr) a k překrývajícím lokalitán typu NP,CHKO,PřP,MZCHU,PO,EVL, VKP a Stromy. Pomocí filtrů lze vybírat dle zobrazených kritérií. Maximální počet vybraných citací při jednom nastavení filtru je nastaven na 1000. Kliknutím na písmeno D (detail) se zobrazí v novém okně podrobné informace k citaci. Pokud je PDF modře podbarvené, je k citaci připojen souhrn nebo celý článek. Zdena Vacíková, mail: vacikova@tkv.cz
12345678910
LokalitaTypYearAuthorQuotationObsaženo v (In:)Typ pub.Typ cit.Vodní tok.DPDF.
Babylon / DOKatastr 2010Hlávka J. Čertův kámen u Babylonu. Český les - Příroda a historie 7-8 : 57 -58. strana Český les - Příroda a historieČasopisOdborná práce DPDF
Bílkovský javorPS 2006Michálek J., Lepš V. Uhlík P. Památné stromy Plzeňského kraje. Propagační materiály : 48 stran,kreby a foto v textu, Propagační materiályPropagační materiályPopulárně naučná DPDF
Brnířov / DOKatastr 2013Valeš Z. Další rekordní rok pro RAS. Kroužkovatel 15 : 4 -5. strana KroužkovatelČasopisOdborná práce DPDF
Brnířov / DOKatastr 2014Valeš Z. Co přinesl 6. rok projektu RAS. Zpr. RAS 6 : 1 -5. strana Zpr. RASInternetový časopisOdborná práce DPDF
Brnířov / DOKatastr 2012Valeš Z. Další rok projektu RAS. Zpr. RAS 4 : 1 -6. strana Zpr. RASInternetový časopisOdborná práce DPDF
Brůdek / DOKatastr 2010Kuželková P. Plán společných zařízení v k.ú. Brůdek (Plzeňský kraj). Plan of collective equipment in Brůdek study area (Pilsen region). : 0   Diplomová práce DPDF
BystřicePR 1980Stolařík R. Vlivy na vývoj lesů v Českém lese a v Tachovské brázdě v minulosti. Zpr. Muz. Západočes. Kraje, Přír. 23 : 9 -26. strana, lit. Zpr. Muz. Západočes. Kraje, Přír.Časopis  DPDF
BystřicePR 2011Redakce Volně vložená příloha: Národní přírodní rezervace Čerchovské hvozdy. Veronica 25(3) : 99 příloha 8 stran VeronicaČasopis  DPDF
BystřicePR 2007Sladký J. V Českém lese znovu objevená Bika lesní. Český les - Příroda a historie 2 : 29 -30. strana Český les - Příroda a historieČasopisOdborná práce DPDF
BystřicePR 1986Kolektiv pracovníků KSSPPOP Západočeského kraje Bystřice státní přírodní rezervace. : 82 stran,20 map,8 foto   Inventarizační zpráva DPDF
Bystřice u Bělé nad Radbuzou / DOKatastr 2012Votrubová M. Historické proměny sudetské krajiny (případová studie z Domažlicka). Historical changes of Sudeten landscape (case study from south-western Bohemia). : 0   Bakalářská práce DPDF
Čečín / DOKatastr 2011Piorecký S. Genové základny. Záchrana lesních dřevin. IZ LČR - Plzeňský kraj 2011-06-21 : 1 . strana IZ LČR - Plzeňský krajInternetový časopisInformační článek DPDF
Čerchovské HvozdyNPR 2011Redakce Volně vložená příloha: Národní přírodní rezervace Čerchovské hvozdy. Veronica 25(3) : 99 příloha 8 stran VeronicaČasopis  DPDF
Čerchovské HvozdyNPR 2010Dvořáková K. & Urfus T. Plavuníky - „pravěká" novinka Českého lesa. Český les - Příroda a historie 7-8 : 31 -33. strana Český les - Příroda a historieČasopisOdborná práce DPDF
Čerchovské HvozdyNPR 2000Kučera T. NPR Čerchovské hvozdy. Ochrana přírody 55( 3) : 92 . strana Ochrana přírodyČasopisInformační článek DPDF
Čerchovské HvozdyNPR 2007Trégler M. O nálezech některých vzácných hub v Českém lese. Český les - Příroda a historie 2 : 23 -24. strana Český les - Příroda a historieČasopisOdborná práce DPDF
Čerchovské HvozdyNPR 2007Sladký J. V Českém lese znovu objevená Bika lesní. Český les - Příroda a historie 2 : 29 -30. strana Český les - Příroda a historieČasopisOdborná práce DPDF
Čerchovské HvozdyNPR 2011Hefler V. Významná chránená území v péči Lesů ČR v Plzeňském kraji (2. část). IZ LČR - Plzeňský kraj 2011-10-25 : 1 . strana IZ LČR - Plzeňský krajInternetový časopisInformační článek DPDF
Čerchovské HvozdyNPR 2010Randa P. Trocha historie lesů kolem Čerchova. IZ LČR - Plzeňský kraj 2010-06-22 : 1 . strana IZ LČR - Plzeňský krajInternetový časopisInformační článek DPDF
Čerchovský lesEVL 2006Červený J., Fišr V., Faschingbauer P. & Bufka L. Bats of the Čerchovský les Mts. and the first record of the Greater horseshoe bat (Rhinolophus ferrumequinum) in western Bohemia (Czech Republic) (Chiroptera). Netopýři Čerchovského lesa a první nález vrápence velkého (Rhinolophus ferrumequinum) v západních Čechách (Chiroptera). Lynx n. s. 37 : 67 -78. strana Lynx n. s.Časopis recenzovaný, neimpakt.Odborná práce DPDF
Čerchovský lesEVL 2006Prokopová M. Proč existuje a co chrání NATURA 2000: Evropsky významné lokality na území chráněné krajinné oblasti Český les. Český les - Příroda a historie 1 : 41 -44. strana Český les - Příroda a historieČasopisOdborná práce DPDF
Česká Kubice / DOKatastr 2011Redakce Volně vložená příloha: Národní přírodní rezervace Čerchovské hvozdy. Veronica 25(3) : 99 příloha 8 stran VeronicaČasopis  DPDF
Český lesCHKO 1996Řepa P. Mapování ptactva v Českém lese. Columba 2(1) : 4 -5. strana ColumbaČasopisOdborná práce DPDF
Český lesCHKO 1980Řepa P. Ptačí synuzie v alejích u silnic v Kateřinské kotlině Českého lesa. The birds synusia of alleys by the road in kettle valley Kateřinská kotlina in Český les Mountains. Zpr. Muz. Západočes. Kraje, Přír. 23 : 45 -54. strana Zpr. Muz. Západočes. Kraje, Přír.ČasopisOdborná práce DPDF
Český lesCHKO 1984Řepa P. The breeding synusia of birds in a forest peatbog in the Český les Mts. (southwestern Bohemia). Věst. Čsl. spol. zool. 48 : 205 -214. strana Věst. Čsl. spol. zool.ČasopisOdborná práce DPDF
Český lesCHKO 1980Řepa P. The bird synusia of two villages in the Český les Mountains (South-western Bohemia). Folia Zoologica 29(2) : 171 -184. strana Folia ZoologicaČasopis impaktovanýPůvodní vědecká práce DPDF
Český lesCHKO 2003Vorel A. Dispersion of European beaver (Castor fiber L. 1758) through a ten years period in the Cesky les Region (SW Bohemia) and its impact on ecosystems. VVZ, Arnhem. Third international beaver symposium, The Netherlands 2003 : 67 . strana Third international beaver symposium, The Netherlands 2003Sborník z konference-abstraktAbstrakt přednášky DPDF
Český lesCHKO 2007Hlávka J. et al. Chráněná krajinná oblast Český les. The Český les Mts. Ochrana přírody 62( 6) : 2 -5. strana Ochrana přírodyČasopisOdborná práce DPDF
Český lesCHKO 1979Řepa P. Ptactvo samoty Rozcestí u Rozvadova v Českém lese. Birds of solitude Rozcestí near Rozvadov in the Český les Mountains. Zpr. Muz. Západočes. Kraje, Přír. 22 : 93 -103. strana Zpr. Muz. Západočes. Kraje, Přír.ČasopisOdborná práce DPDF
Český lesCHKO 2001Dvořák L. & Horsák M. Vitrea transsylvanica - the new speciesof a Carpathian snail in the Bohemian Forest. Silva Gabreta 6 : 165 -170. strana Silva GabretaČasopis recenzovaný, neimpakt.Odborná práce DPDF
Český lesCHKO 2008Fuksová K. “Habitat selection“ bobra evropského v Českém lese : 59 stran   Diplomová práce DPDF
Český lesCHKO 2008Waldhauser M., Honců M. & Roztočil O. Faunistické nálezy vážek (Odonata) z exkurzí XI. celostátního setkání odonatologů v Českém lese 2008 s uvedením dalších nálezů oblasti. Faunistic records of dragonflies (Odonata) from the excursions of the XIth odonatological meeting (2008) in the Český les Protected Landscape Area with other finds of this region. Vážky 2008. Sb. ref. : 124 -137. strana Vážky 2008. Sb. ref.Sborník z konference-referátyPřednáška, referát DPDF
Český lesCHKO 1983Řepa P. Drobní savci čtyř lesních přírodních rezervací v Českém lese. Zpr. Muz. Západočes. Kraje, Přír. 26-27 : 81 -87. strana Zpr. Muz. Západočes. Kraje, Přír.ČasopisOdborná práce DPDF
Český lesCHKO 1978Veselý J. Zpráva o nálezu blatnice česnekové v Českém lese. Zpr. Muz. Západočes. Kraje, Přír. 21 : 89 -90. strana Zpr. Muz. Západočes. Kraje, Přír.ČasopisOdborná práce DPDF
Český lesCHKO 1973Skuhravá M. Bejlomorky (Cecidomyiidae, Diptera) Českého lesa a jeho předhůří. Die Gallmücken (Cecidomyiidae, Diptera) des Gebirges und des Gebirgsvorlandes Český les. Sb. Jihočes. Muz. Čes. Budějovice, Přír. Vědy 13 : 9 -23. strana Sb. Jihočes. Muz. Čes. Budějovice, Přír. VědyČasopis recenzovaný, neimpakt.Odborná práce DPDF
Český lesCHKO 2006Řepa P. O vymizení posledních tetřívků v Českém lese. Český les - Příroda a historie 1 : 31 -35. strana Český les - Příroda a historieČasopisOdborná práce DPDF
Český lesCHKO 1969Řepa P. Zpráva o nálezu skokana ostronosého a skokana štíhlého v Českém lese. Zpr. Muz. Západočes. Kraje, Přír. 8-9 : 53 -54. strana Zpr. Muz. Západočes. Kraje, Přír.ČasopisOdborná práce DPDF
Český lesCHKO 1999Řepa P. Výzva k sčítání tetřívka. Columba 5(1) : 5 . strana ColumbaČasopisOdborná práce DPDF
Český lesCHKO 1993Anděra M. Výskyt rejska horského v pohoří Český les. Živa 41(1) : 44 . strana ŽivaČasopisOdborná práce DPDF
Český lesCHKO 2011Redakce Volně vložená příloha: Národní přírodní rezervace Čerchovské hvozdy. Veronica 25(3) : 99 příloha 8 stran VeronicaČasopis  DPDF
Český lesCHKO 2011Marešová E. Modelování úpravy toku pro zatraktivnění stanoviště pro bobra evropského. Modelling of river habitat for the attraction of the European beaver. : 0   Bakalářská práce DPDF
Český lesCHKO 2011Kušta T., Ježek J. & Keken Z. Snížení mortality savců na pozemních komunikacích pomocí aplikace pachových oplocenek. Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů : 125 . strana Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktůSborník z konference-abstraktAbstrakt posteru DPDF
Český lesCHKO 2011Korbelová J., Vorel A., Kadlecová H., Hamšíková L., Válková L. & Maloň J. Kdy chodí bobři do práce? ... aneb změny v jejich aktivitě v průběhu roku. Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů : 109 -110. strana Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktůSborník z konference-abstraktAbstrakt přednášky DPDF
Český lesCHKO 1959Tesař J Hromadné hnízdění lejska černohlavého v Českém lese. Ochrana přírody do r. 1992 14 : 84 . strana Ochrana přírody do r. 1992ČasopisOdborná práce DPDF
Český lesCHKO 1960Plachý J. Něco o jeřábkovi v Českém lese. Ochrana přírody do r. 1992 15 : 176 -177. strana Ochrana přírody do r. 1992ČasopisOdborná práce DPDF
Český lesCHKO 2008Růžička P. Sledování vývoje struktury krajiny ve vybraných k.ú. Chráněné krajinné oblasti Český les (k.ú. Železná u Smolova a Pleš). Landscape pattern changes in selected territories of CHKO Český les study area. : 73 stran   Diplomová práce DPDF
Český lesCHKO 2005Kolektiv autorů Kdo je strážce přírody? : 2 strany   Informační článek DPDF
Český lesCHKO 2014Vlček J. & Peške L. Satellitentelemetrie des Wachtelkönigs. : 24 stran   Populárně naučná DPDF
Český lesCHKO 2010Miko L. & Štursa J. a kol. Národní parky a chráněné krajinné oblasti v České republice. 2 vydání National Parks of the CR Nationalparks der Tschechischen Republik. : 71 stran   Populárně naučná DPDF
Český lesCHKO 2014Vlček J. & Peške L. Satelitní telemetrie chřástala polního. : 24 stran   Populárně naučná DPDF
Český lesCHKO 2010Pittnerová E. Analýza aktuálního stavu Kateřinského potoka v Chráněné krajinné oblasti Český les. Assessment of the current condition of Kateřinský brook in the Český les Protected Landscape Area. : 0   Bakalářská práceKateřinský p.-SvídniceDPDF
Český lesCHKO 2010Kůs E. Krajina jako memento dějin. Český les - Příroda a historie 7-8 : 4 -7. strana Český les - Příroda a historieČasopisOdborná práce DPDF
Český lesCHKO 2010Hlávka J. Mlýn na modré barvy v Železné. Český les - Příroda a historie 7-8 : 23 -28. strana Český les - Příroda a historieČasopisOdborná práce DPDF
Český lesCHKO 2010Kadera J. Zaniklá velká dřeva jedlová v Českém lese. Český les - Příroda a historie 7-8 : 54 -56. strana Český les - Příroda a historieČasopisOdborná práce DPDF
Český lesCHKO 2010Bezděčka P. Nový druh sekáče pro Českou republiku nalezen v chráněné krajinné oblasti Český les. Český les - Příroda a historie 7-8 : 40 -42. strana Český les - Příroda a historieČasopisOdborná práce DPDF
Český lesCHKO 2010Bezděčka P. & Bezděčková K. Mravenec podhorní (Formica lugubris) v Českém lese. Český les - Příroda a historie 7-8 : 43 -44. strana Český les - Příroda a historieČasopisOdborná práce DPDF
Český lesCHKO 2010Redakce Chcete vidět bobry? Máte šanci na nové naučné stezce v Českém lese! Český les - Příroda a historie 7-8 : 63 -64. strana Český les - Příroda a historieČasopisOdborná práce DPDF
Český lesCHKO 2010Sladký J. Za vemeníky. Český les - Příroda a historie 7-8 : 34 . strana Český les - Příroda a historieČasopisOdborná práce DPDF
Český lesCHKO 2010Řepa P. Kukačka obecná - pták roku 2010 v okrese Tachov. Český les - Příroda a historie 7-8 : 45 -49. strana Český les - Příroda a historieČasopisOdborná práce DPDF
Český lesCHKO 2010Redakce Za poznáním Českého lesa. Český les - Příroda a historie 7-8 : 33 . strana Český les - Příroda a historieČasopisInformační článek DPDF
Český lesCHKO 2010Redakce Vysazení památné lípy. Český les - Příroda a historie 7-8 : 49 . strana Český les - Příroda a historieČasopisInformační článek DPDF
Český lesCHKO 2008Horáček V. Lesy v Plzeňském kraji. Forests in the Pilsen Refion. / Die Wälder der region Pilsen. : 47 stran   Populárně naučná DPDF
Český lesCHKO 1959Plachý J. O jeřábku v Českém lese. Živa 7(6) : 237 -238. strana ŽivaČasopisOdborná práce DPDF
Český lesCHKO 2006Prokopová M. Proč existuje a co chrání NATURA 2000: Evropsky významné lokality na území chráněné krajinné oblasti Český les. Český les - Příroda a historie 1 : 41 -44. strana Český les - Příroda a historieČasopisOdborná práce DPDF
Český lesCHKO 2000Málková P., Šťastný K. & Bejček V. 4.3. Aktuální problémy ochrany ptáků a jejich prostředí. Tetřev hlušec (Tetrao urogallus). Capercaillie (Tetrao urogallus). Sylvia 36(1) : 47 -50. strana SylviaČasopisOdborná práce DPDF
Český lesCHKO 1986Jäger D. & Šedivý S. K dalšímu šíření čápa černého do západních oblastí ČSR. Živa 34(3) : 115 . strana ŽivaČasopisOdborná práce DPDF
Český lesCHKO 2004Hanák F. & Hudeček J. J. Kavče červenozobé (Pyrrhocorax pyrrhocorax) v Čechách. Red-billed Chough (Pyrrhocorax pyrrhocorax) in Bohemia. Zprávy MOS 62 : 91 -96. strana Zprávy MOSČasopis  DPDF
Český lesCHKO 1955Hlaváček F. Datel tříprstý v Českém lese. Živa 3(4) : 157 . strana ŽivaČasopisOdborná práce DPDF
Český lesCHKO 2007Cehláriková P. & Šraitová R. Jak je na tom chřástal polní v chráněné krajinné oblasti Český les. Český les - Příroda a historie 2 : 19 -20. strana Český les - Příroda a historieČasopisOdborná práce DPDF
Český lesCHKO 1997Burger P., Pykal J. & Hora J. Zpráva o činnosti skupiny pro výzkum chřestala polního za rok 1996. Report on activities of the Corncrake Research Group in 1996. Zprávy ČSO 44 : 19 -21. strana Zprávy ČSOČasopisZpráva o činnosti DPDF
Český lesCHKO 2009Buček A. & Vlčková V. Scénář změn vegetační stupňovitosti na území České republiky: deset let poté. Ochrana přírody 64(7) : Ochrana přírodyČasopisOdborná práce DPDF
Český lesCHKO 2005Andreska J. Myslivost, dějiny. In: Český les. : 0     DPDF
Český lesCHKO 2002Benešová L., Smazalová M. & Tonika J. Water Quality of Small Rivers in Bohemian Forest (Český les). Acta Univ. Carol. Environm. 16(2002)/1-2 : 29 -36. strana Acta Univ. Carol. Environm.ČasopisOdborná práce DPDF
Český lesCHKO 2001Pižl V. & Starý J. The effects of mountain meadows management on soil fauna communities (on example of earthworms and oribatid mites). Silva Gabreta 7 : 87 -96. strana Silva GabretaČasopis recenzovaný, neimpakt.Odborná práce DPDF
Český lesCHKO 2005Kočandrlová E. Nová chráněná krajinná oblast – Český les! New Protected Landscape Area – Český les! Ochrana přírody 60( 3) : 72 . strana Ochrana přírodyČasopisOdborná práce DPDF
Český lesCHKO 2007Pittnerová B. Plužiny, středověké krajnné struktury na území chráněné krajinné oblasti Český les - Korytany. Český les - Příroda a historie 3 : 8 -10. strana Český les - Příroda a historieČasopisOdborná práce DPDF
Český lesCHKO 1990Sofron J. Přirozená a polopřirozená rostlinná společenstva Českého lesa. : 134 strana   Odborná práce DPDF
Český lesCHKO 1996Kučera T., Guth J. „Opustíš-li mne, nezahynu" Stabilizace přírodního potenciálu 40 let opuštěné krajiny v pohraničí Českého lesa. Ochrana přírody 51( 4) : 98 -103. strana Ochrana přírodyČasopisOdborná práce DPDF
Český lesCHKO 1971Řepa P. Drobní savci pohoří Český les na území okresu Tachov II. Oblast Žebráky - Lesná. Zpr. Muz. Západočes. Kraje, Přír. 12 : 27 -46. strana Zpr. Muz. Západočes. Kraje, Přír.ČasopisOdborná práce DPDF
Český lesCHKO 1994Kučera T. Návrh sítě MCHÚ v jižní části Českého lesa. Ochrana přírody 49( 6) : 163 -169. strana Ochrana přírodyČasopisInformační článek DPDF
Český lesCHKO 2007Hlávka J. Nové sídlo správy CHKO Český les. Ochrana přírody 62( 5) : 35 -36. strana Ochrana přírodyČasopisInformační článek DPDF
Český lesCHKO 2001Šimek M.,Šantrůčková H., Uhlířová E., Záhora J., Picek T., Brychtová L. & Šetlík J. The effect of management practice of montane meadows in the Bohemian Forest on selected soil biological and chemical properties. Silva Gabreta 7 : 69 -78. strana Silva GabretaČasopis recenzovaný, neimpakt.Odborná práce DPDF
Český lesCHKO 2008Vorel A. Hurá na bobra. Český les - Příroda a historie 4 : 16 -17. strana Český les - Příroda a historieČasopisOdborná práce DPDF
Český lesCHKO 2008Chvátal V. & Královec J. Přehraniční ochrana půdy. Část česko-bavorského projektu probíhá i v Českém lese. Český les - Příroda a historie 4 : 23 . strana Český les - Příroda a historieČasopisOdborná práce DPDF
Český lesCHKO 2007Kadera J. Památné a významné stromy, Pivoňské lípy. Český les - Příroda a historie 2 : 31 -33. strana Český les - Příroda a historieČasopisOdborná práce DPDF
Český lesCHKO 2007Mikeš V. Za nejvzácnějším savcem Českého lesa. Český les - Příroda a historie 3 : 19 -20. strana Český les - Příroda a historieČasopisOdborná práce DPDF
Český lesCHKO 2007Slámová I. Život v tůňkách a potůčcích II. Kdopak to v té louži hopká? Český les - Příroda a historie 3 : 21 -22. strana Český les - Příroda a historieČasopisOdborná práce DPDF
Český lesCHKO 2007Mudra P. Zajímavé rostliny Českého lesa. Rosnatka okrouhlolistá, rosnatka prostřední. Český les - Příroda a historie 3 : 23 -25. strana Český les - Příroda a historieČasopisOdborná práce DPDF
Český lesCHKO 2008Pavlásek J. Rostlinní vetřelci I. Bolševník velkolepý. Český les - Příroda a historie 4 : 24 . strana Český les - Příroda a historieČasopisOdborná práce DPDF
Český lesCHKO 2008Kadera J. Památné a významné stromy: "Roten Kreuz". Český les - Příroda a historie 4 : 29 -31. strana Český les - Příroda a historieČasopisOdborná práce DPDF
Český lesCHKO 2008Kadera J. Měření památného stromu "Smrk u zámečku". Český les - Příroda a historie 4 : 32 -33. strana Český les - Příroda a historieČasopisOdborná práce DPDF
Český lesCHKO 2007Růžek P. Proč se ptáci kroužkují? Český les - Příroda a historie 3 : 32 -37. strana Český les - Příroda a historieČasopisOdborná práce DPDF
Český lesCHKO 2007Šraitová R. Program péče o krajinu (PPK) v roce 2006. Český les - Příroda a historie 2 : 34 -35. strana Český les - Příroda a historieČasopisOdborná práce DPDF
Český lesCHKO 2007Kadera J. Tiše k nám hovoří..., aneb lesní velikáni Českého lesa - Smrky. Český les - Příroda a historie 3 : 28 -31. strana Český les - Příroda a historieČasopisOdborná práce DPDF
Český lesCHKO 2008Trégler M. O lípě pod Kňourkem. Český les - Příroda a historie 4 : 3 . strana Český les - Příroda a historieČasopisInformační článek DPDF
Český lesCHKO 2008Redakce Zprávy Správy. Český les - Příroda a historie 4 : 32 . strana Český les - Příroda a historieČasopisInformační článek DPDF
Český lesCHKO 2007Trégler M. O společných horách. Český les - Příroda a historie 3 : 3 . strana Český les - Příroda a historieČasopisInformační článek DPDF
Český lesCHKO 2007Redakce Zprávy Správy. Český les - Příroda a historie 3 : 31 , 33, 35, 37, 39, 40. strana Český les - Příroda a historieČasopisInformační článek DPDF
Český lesCHKO 2007Hlávka J. Tip na výlet: romantické Skály na Českém křemenném valu. Český les - Příroda a historie 3 : 38 -40. strana Český les - Příroda a historieČasopisPopulárně naučná DPDF
Český lesCHKO 2008Fischerová T. Motto. Český les - Příroda a historie 4 : 2 . strana Český les - Příroda a historieČasopisOstatní texty DPDF
12345678910
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2019      ISSN 1804-3348