Citace pro vybraný okres
Formulář obsahuje citace pro vybraný okres. Do seznamu jsou zahrnuty citace přiřazené k veškerým územně správním lokalitám okresu(okres až katastr) a k překrývajícím lokalitán typu NP,CHKO,PřP,MZCHU,PO,EVL, VKP a Stromy. Pomocí filtrů lze vybírat dle zobrazených kritérií. Maximální počet vybraných citací při jednom nastavení filtru je nastaven na 1000. Kliknutím na písmeno D (detail) se zobrazí v novém okně podrobné informace k citaci. Pokud je PDF modře podbarvené, je k citaci připojen souhrn nebo celý článek. Zdena Vacíková, mail: vacikova@tkv.cz
12
LokalitaTypYearAuthorQuotationObsaženo v (In:)Typ pub.Typ cit.Vodní tok.DPDF.
Albrechtice / STKatastr 1987  Kam kráčíš strome? Naší přírodou 7(12) : 270 -271. strana Naší přírodouČasopis  DPDF
Bavorov / STKatastr 2003Malcová L. Uplatnění krajinotvorných programů v procesu revitalizace krajiny v obci Bavorov na okrese Strakonice. : 67 stran   Bakalářská práce DPDF
Bavorov / STKatastr 2006Burešová E. Obnova rozptýlené zeleně u Bavorova. Ochrana přírody 61( 7) : 198 . strana Ochrana přírodyČasopisOdborná práce DPDF
Bažantnice u PracejovicPR 1987Marečková M. & Rubín J. Nová chráněná území přírody v ČSSR za rok 1986 (část 1). Památky a příroda 12( 6) : 369 -375. strana,6 foto Památky a přírodaČasopis  DPDF
Bažantnice u PracejovicPR 2003Hlaváč J. Inventarizační malakozoologický výzkum PR Bažantnice u Pracejovic (Jižní Čechy, okres Strakonice). Malacozoological inventory of the Bažantnice u Pracejovic Nature Reserve (Southern Bohemia, Strakonice District). Malacologica Bohemoslovaca 2 : 31 -36. strana Malacologica BohemoslovacaInternetový časopisOdborná práceOtava-VltavaDPDF
BlatnáEVL 1935Cingroš J. Zajímavý případ s hnízdící strakou. Stráž myslivosti 13(13) : 372 . strana Stráž myslivostiČasopisKrátká zpráva DPDF
Blatná - ůzemí obce s RPObec s RP 2013Šumberová K. & Ducháček M. Křehká víla z bahna rybníků – puchýřka útlá. Fragile Nymph from Fishpond Mud – Moss Grass. Živa 61(6) : 265 -271. strana ŽivaČasopisOdborná práce DPDF
Blatná - ůzemí obce s RPObec s RP 2007Trublová A. Z Vítání ptačího zpěvu 2007. Ptačí svět 14(2) : 20 . strana Ptačí světČasopisInformační článek DPDF
Blatná - ůzemí obce s RPObec s RP 1995Musil P. Sčítání hnízdních populací vodních ptáků v roce 1994. Water Birds Breeding Populations Monitoring in 1994. Zprávy ČSO 40 : 11 -17. strana Zprávy ČSOČasopisOdborná práce DPDF
Blatná / STKatastr 1980Skalický V. & VaněčejJ. a kol.* Příspěvek ke květeně Blatenská a přilehlých území, II. Sb. Západočes. Muz. Plzeň, Příroda 36 : 1 -136. strana,1 mapa,lit Sb. Západočes. Muz. Plzeň, PřírodaČasopis recenzovaný, neimpakt.  DPDF
Blatná / STKatastr 2008Podskalská H., Růžička J., Hoskovec M. & álek M. Preference infochemikálií hrobaříky (Coleoptera: Silphidae: Nicrophorinae). Zoologické dny České Budějovice 2008, Sb. abstraktů : 159 -160. strana Zoologické dny České Budějovice 2008, Sb. abstraktůSborník z konference-abstraktAbstrakt posteru DPDF
Blatná / STKatastr 2011Anonym Speciální zkoušky z vodní práce ohařů a retrívrů v Blatné. Myslivost - příloha Lovecký pes 2011/6 : 27 . strana Myslivost - příloha Lovecký pesČasopisOdborná práce DPDF
Blatná / STKatastr 2003Bogusch P. Hnízdní výskyt sov na Blatensku v letech 1994 - 1999. Breeding occurrence of owls in the Blatná region in 1994-1999. Zprávy ČSO 57 : 44 -47. strana Zprávy ČSOČasopisOdborná práce DPDF
Blatná / STKatastr 1984Slavík F. Odchov a vypouštěni bažantí zvěře v MS Blatná. Myslivost 1984( 5) : 105 -106. strana MyslivostČasopisOdborná práce DPDF
Blatná / STKatastr 2008Bogusch P., Dvořák L. & Hlaváč J.Č. Výsledky průzkumu měkkýšů (Mollusca: Gastropoda, Bivalvia) v okolí města Blatná v jihozápadních Čechách. Results of the faunistic survey of molluscs in the vicinity of Blatná town in south-western Bohemia. Malacologica Bohemoslovaca 7 : 33 -46. strana Malacologica BohemoslovacaInternetový časopisPozorování, nálezy DPDF
Blatná / STKatastr 1989Smrček M., Malina J. & Buřič K. Ptáci Blatensko-lnářské rybniční soustavy v hnízdním období 1975–1981. The birds of the fish pond system near Blatná in the nesting period 1975–1981. Sb. Jihočes. Muz. Čes. Budějovice, Přír. Vědy 29 : 1 -12. strana Sb. Jihočes. Muz. Čes. Budějovice, Přír. VědyČasopis recenzovaný, neimpakt.Odborná práce DPDF
Blatná / STKatastr 1963Láznička P. Nerosty z granitoidových lomů v širším okolí Blatné. Čas. Nár. muzea, Řada přír. 132(1) : 132 -145. strana Čas. Nár. muzea, Řada přír.ČasopisOdborná práce DPDF
Blatná / STKatastr 1987Simandl J. Fauna tesaříkovitých v okolí Blatné (Cerambycidae, Coleoptera). The cerambycids fauna of the Blatná surroundings (Cerambycidae, Coleoptera). Zpr. Čs. spol. entomol. při ČSAV 23(2-3) : 39 -41. strana Zpr. Čs. spol. entomol. při ČSAVČasopisOdborná práce DPDF
Blatná / STKatastr 1954Lang J. Diplopoda okolí hydrobiologické stanice v Blatné. Čas. Nár. muzea, Řada přír. 123(1-2) : 215 -217. strana Čas. Nár. muzea, Řada přír.ČasopisOdborná práce DPDF
Blatná / STKatastr 1996Přibyla M. Příspěvek k ekologii druhu Lymnaea palustris Müller (Gastropoda: Pulmonata). : 46 stran   Diplomová práce DPDF
Blatná / STKatastr 2003Valda S. Malíř Mrkvička a Vidim. Sosna 2003(1) : 44 -45. strana SosnaČasopisOdborná práce DPDF
Blatná / STKatastr 1984Slavík F. Odchov a vypouštěni bažantí zvěře v MS Blatná. Myslivost 1984( 5) : 105 -106. strana MyslivostČasopisOdborná práce DPDF
Blatná / STKatastr 1937Jirsík J. O hnízdění kachny chocholaté Nyroca fuligula (L.) v ČSR. Das Nisten der Reigerente, Nyroca fuligula (L.) in der ČSR. Sylvia 2(4) : 50 -52. strana SylviaČasopisOdborná práce DPDF
Blatná / STKatastr 2009Kubelka V. Vodouš rudohohý 2008; aktuální stav; monitoring současných i historických hnízdišť v ČR - výsledky projektu. Vanellus 3 : 36 -37. strana VanellusČasopisOdborná práce DPDF
Blatná / STKatastr 2010Vonášek P. Vliv rozvoje obce Blatná na krajinný ráz. Impact of development of Blatná on landscape character. : 0   Diplomová práce DPDF
Blatná / STKatastr 1936Černý W. Rybák obecný západ. (Sterna h. hirundo L.). Sylvia 1(2) : 15 . strana SylviaČasopisPozorování, nálezy DPDF
Blatná / STKatastr 1937Černý W. Výskyt kachny chocholaté (Nyroca fuligula /L./) na Blatensko-Lnářsku. Sylvia 2(4) : 57 . strana SylviaČasopisPozorování, nálezy DPDF
Čekanice / STKatastr 2003Louda P. & Loudová I. Neobvyklý počet mláďat vlaštovky obecné. Unusual number of hatchlings in Swallow Hirundo rustica. Zprávy ČSO 56 : 20 . strana Zprávy ČSOČasopisOdborná práce DPDF
Čekanice / STKatastr 2013Jelínek M. Projekt CES v ČR v roce 2012. Kroužkovatel 15 : 2 -4. strana KroužkovatelČasopisOdborná práce DPDF
Čekanice / STKatastr 2005Cepák J. & Škopek J. Projekt CES v České republice 2004. CES project in the Czech Republic in 2004. Zprávy ČSO 60 : 62 -65. strana Zprávy ČSOČasopisOdborná práce DPDF
Čekanice / STKatastr 1995Formánek J., Škopek J. & Chutný B. „Cílové druhy" 1994 až 1995 Zprávy ČSO 40 : 49 -50. strana Zprávy ČSOČasopisInformační článek DPDF
Čekanice / STKatastr 1996Formánek J. & Škopek J. Pozoruhodné nejnovější výsledky kroužkování ptáků. Remarkable actual recoveries of the Praha Bird Ringing Centre. Zprávy ČSO 42 : 57 -59. strana Zprávy ČSOČasopisPřehled DPDF
Čekanice / STKatastr 2011Jelínek M. Projekt CES v ČR v roce 2010. Kroužkovatel 11 : 2 -5. strana KroužkovatelČasopisOdborná práce DPDF
Čekanice / STKatastr 2012Jelínek M. Projekt CES v ČR v roce 2011. Kroužkovatel 13 : 2 -4. strana KroužkovatelČasopisOdborná práce DPDF
Čekanice / STKatastr 2010Klozík P. Nožíři v Čekanicích u Tábora. Myslivost 2010( 7) : 35 . strana MyslivostČasopisOdborná práce DPDF
Čestice / STKatastr 2014Kaminiecká B. Čápí ohlédnutí. Ptačí svět 21(3) : 20 . strana Ptačí světČasopisPozorování, nálezy DPDF
Čestice / STKatastr 1940Kadlec O. V. kroužkovací zpráva České společnosti ornithologické za rok 1939. 5th ringing report of the Czech Society for Ornithology for 1939. / V. Beringungsbericht der Tschechischen ornithologischen Gesellschaft für das Jahr 1939. Sylvia 5(4) : 49 -76. strana SylviaČasopisPřehled DPDF
Dolejší rybníkPR 1987Marečková M. & Rubín J. Nová chráněná území přírody v ČSSR za rok 1986 (část 1). Památky a příroda 12( 6) : 369 -375. strana,6 foto Památky a přírodaČasopis  DPDF
Dolejší rybníkPR 1996Hadinec J. & Lesák L. Přírodní rezervace Dolejší rybník. : nestránko, tab., grafy, mapy v textu, 1 foto   Inventarizační zpráva DPDF
Dolejší rybníkPR 1996Bárta F. Obratlovci přírodní rezervace Polom v Chráněné krajinné oblasti Železné hory. The vertebrates of the Polom Nature reserve in Železné hory Protected area (East Bohemia). Vč. sb, přír. - Práce a studie, Pardubice 4 : 137 -142. strana Vč. sb, přír. - Práce a studie, PardubiceČasopis recenzovaný, neimpakt.Odborná práce DPDF
Dolní Poříčí / STKatastr 2014Otisková V., Koutecký T., Kolář F. & Koutecký P. Occurrence and habitat preferences of diploid and tetraploid cytotypes of Centaurea stoebe in the Czech Republic. Výskyt obou cytotypů Centaurea stoebe v České republice a jejich stanovištní nároky. Preslia 86(1) : 67 -80. strana PresliaČasopisPůvodní vědecká práce DPDF
Domanice / STKatastr 2014Otisková V., Koutecký T., Kolář F. & Koutecký P. Occurrence and habitat preferences of diploid and tetraploid cytotypes of Centaurea stoebe in the Czech Republic. Výskyt obou cytotypů Centaurea stoebe v České republice a jejich stanovištní nároky. Preslia 86(1) : 67 -80. strana PresliaČasopisPůvodní vědecká práce DPDF
Dračí jilmPS 2011Kyzlík P. Jilmy památné a významné. Jilm dřevina roku 2011, Sb. referátů : 53 -55. strana Jilm dřevina roku 2011, Sb. referátůSborník z konference-referátyPřednáška, referát DPDF
Dračí jilmPS 2006Kyzlík P. Ohrožené druhy jako památné stromy. Vzácné a ohrožené druhy lesních dřevin. Sb. ze semináře : 40 -44. strana Vzácné a ohrožené druhy lesních dřevin. Sb. ze seminářeSborník z konference-referátyPřednáška, referát DPDF
Drahonice / STKatastr 2011Cuhrová P. Bezkontaktní norování v Drahonicích se stalo tradicí. Myslivost - příloha Lovecký pes 2011/5 : 3 . strana Myslivost - příloha Lovecký pesČasopisOdborná práce DPDF
Drahonice / STKatastr 2011Cuhrová P. Excelentní "ohrádka" na lesních zkouškách ohařů. Myslivost - příloha Lovecký pes 2011/6 : 18 . strana Myslivost - příloha Lovecký pesČasopisOdborná práce DPDF
Drahonice / STKatastr 2010Cuhrová P. Bezkontaktní norování v Drahonicích. Myslivost - příloha Lovecký pes 2010/5 : 10 . strana Myslivost - příloha Lovecký pesČasopisOdborná práce DPDF
Drahonice / STKatastr 2012Cuhrová P. Zkoušky loveckých psů v okrese Strakonice. Myslivost - příloha Lovecký pes 2012/5 : 4 . strana Myslivost - příloha Lovecký pesČasopisOdborná práce DPDF
Drahonice / STKatastr 2010Cuhrová P. Lesním zkouškám v Drahonicích počasí přálo! Myslivost - příloha Lovecký pes 2010/5 : 11 . strana Myslivost - příloha Lovecký pesČasopisOdborná práce DPDF
Drahonice / STKatastr 2012Cuhrová P. Bezkontaktní norování v Drahonicích. Myslivost - příloha Lovecký pes 2012/5 : 5 . strana Myslivost - příloha Lovecký pesČasopisOdborná práce DPDF
Dražejov u Strakonic / STKatastr 2011Cuhrová P. Zkoušky vloh loveckých psů byly opět v Dražejově. Myslivost - příloha Lovecký pes 2011/4 : 10 . strana Myslivost - příloha Lovecký pesČasopisKrátká zpráva DPDF
Droužetice / STKatastr 2014Otisková V., Koutecký T., Kolář F. & Koutecký P. Occurrence and habitat preferences of diploid and tetraploid cytotypes of Centaurea stoebe in the Czech Republic. Výskyt obou cytotypů Centaurea stoebe v České republice a jejich stanovištní nároky. Preslia 86(1) : 67 -80. strana PresliaČasopisPůvodní vědecká práce DPDF
Hoslovice / STKatastr 1979Braun Š. Netypické paroží. Myslivost 1979( 8) : 183 . strana MyslivostČasopisOdborná práce DPDF
Chelčice / STKatastr 1967Mikeš V. Srna s třemi běhy. Myslivost 1967( 7) : 160 . strana MyslivostČasopisKrátká zpráva DPDF
Chvalšovické pastvinyPP 1996Hadinec J. & Lesák L. Přírodni památka Chvalšovické pastviny. : nestránkováno, tab., grafy, mapy v textu, 5 foto   Inventarizační zpráva DPDF
Jinín / STKatastr 1950Dřímal L. Hranostaj, největší nepřítel naší drobné zvěře. Stráž myslivosti 28(13) : 175 . strana Stráž myslivostiČasopisKrátká zpráva DPDF
Jinín / STKatastr 1940Redakce Letošní invase labutí velkých (Cygnus olor Gm.) Sylvia 5(2-3) : 41 -42. strana SylviaČasopisPozorování, nálezy DPDF
Kadovský viklanPP 1987  Kadovský viklan. Věda techn. ml. 60( 7) : 27 -28. strana,1 foto Věda techn. ml.Časopis  DPDF
Kadovský viklanPP 1983Macháčková J Kadovský viklan. Věda techn. ml. 62(19) : 55 -56. strana,1 foto Věda techn. ml.ČasopisOdborná práce DPDF
Kadovský viklanPP 1985Chábera S. Zajímavé tvary zvětrávání a odnosu granodioritu v okolí Kadova (jz. od Blatné). Interessante Formen der Verwitterung und Abtragung des Granodiorits in der Umgebung von Kadov (südwestlich von Blatná). Sb. Jihočes. Muz. Čes. Budějovice, Přír. Vědy 25 : 1 -7. strana Sb. Jihočes. Muz. Čes. Budějovice, Přír. VědyČasopis recenzovaný, neimpakt.Odborná práce DPDF
Kadovský viklanPP 1984Chábera S. Kadovský viklan. Památky a příroda 9( 8) : 506 -507. strana,1 foto Památky a přírodaČasopisInventarizační zpráva DPDF
Kadovský viklanPP 1984Fröhlich J. Vyléčený viklan. Naší přírodou 4( 2) : 7 -9. strana Naší přírodouČasopisInventarizační zpráva DPDF
Katovice / STKatastr 1981Broža A. Chov mufloní zvěře na Katovicku. Myslivost 1981( 8) : 180 -171. strana MyslivostČasopisOdborná práce DPDF
Katovice / STKatastr 1948Hanuš O. Nový druh avifauny v Čechách. Stráž myslivosti 26(13) : 212 . strana Stráž myslivostiČasopisOdborná práce DPDF
Katovice / STKatastr 1967Opava M. Nepravidelný čtrnácterak. Myslivost 1967(12) : 282 . strana MyslivostČasopisPopulárně naučná DPDF
Katovice / STKatastr 1957Jelínek B. Liščí rodina ve stohu slámy. Myslivost 1957 : 109 . strana MyslivostČasopisKrátká zpráva DPDF
Katovice / STKatastr 2014Otisková V., Koutecký T., Kolář F. & Koutecký P. Occurrence and habitat preferences of diploid and tetraploid cytotypes of Centaurea stoebe in the Czech Republic. Výskyt obou cytotypů Centaurea stoebe v České republice a jejich stanovištní nároky. Preslia 86(1) : 67 -80. strana PresliaČasopisPůvodní vědecká práce DPDF
Kněží horaPR 1993Albrechtová A. Inventarizační průzkum Knězi hora. Inventarizační zpráva. : 24 stran   Výzkumná zpráva DPDF
Kocelovické pastvinyPR 2008Bogusch P., Dvořák L. & Hlaváč J.Č. Výsledky průzkumu měkkýšů (Mollusca: Gastropoda, Bivalvia) v okolí města Blatná v jihozápadních Čechách. Results of the faunistic survey of molluscs in the vicinity of Blatná town in south-western Bohemia. Malacologica Bohemoslovaca 7 : 33 -46. strana Malacologica BohemoslovacaInternetový časopisPozorování, nálezy DPDF
Kocelovické pastvinyPR 2013Brabec J. Hoře, hořce, hořečky III. Hořeček drsný Sturmův – němá oběť odsunu. Gentians III. Gentianella obtusifolia subsp. sturmiana – a Species of Border Areas and Moist Habitats. Živa 61(5) : 206 -209. strana ŽivaČasopisOdborná práce DPDF
Kovašínské loukyPR 2008Bogusch P., Dvořák L. & Hlaváč J.Č. Výsledky průzkumu měkkýšů (Mollusca: Gastropoda, Bivalvia) v okolí města Blatná v jihozápadních Čechách. Results of the faunistic survey of molluscs in the vicinity of Blatná town in south-western Bohemia. Malacologica Bohemoslovaca 7 : 33 -46. strana Malacologica BohemoslovacaInternetový časopisPozorování, nálezy DPDF
Krajníčko / STKatastr 2012Sobolík M. Využití starých map a leteckých snímků pro sledování změn ve vývoji lesa (Lesní správa Vodňany). Use of old maps and aerial photographs to monitor changes in forest development (Forest Management Authority Vodňany). : 0   Diplomová práce DPDF
Krejnice / STKatastr 2008Šímová L. Návrh ekostabilizujících krajinných prvků v oblasti Z Strakonicka. Project of ecostabilizing landscape components in the area of Strakonicko. : 0 stran   Diplomová práce DPDF
Krty u Strakonic / STKatastr 2014Otisková V., Koutecký T., Kolář F. & Koutecký P. Occurrence and habitat preferences of diploid and tetraploid cytotypes of Centaurea stoebe in the Czech Republic. Výskyt obou cytotypů Centaurea stoebe v České republice a jejich stanovištní nároky. Preslia 86(1) : 67 -80. strana PresliaČasopisPůvodní vědecká práce DPDF
KuřidloPR 1987Marečková M. & Rubín J. Nová chráněná území přírody v ČSSR za rok 1986 (část 1). Památky a příroda 12( 6) : 369 -375. strana,6 foto Památky a přírodaČasopis  DPDF
KuřidloPR 2014Pech P. Jak reagují společenstva mravenců na změny prostředí. How Communities of Ants React to Changes in the Environment. Živa 62(2) : 79 -82. strana ŽivaČasopisOdborná práce DPDF
Kváskovice / STKatastr 1985Trpák P. Strach má velké očí. Památky a příroda 10( 6) : 380 . strana, 1 foto Památky a přírodaČasopisOdborná práce DPDF
Kváskovice / STKatastr 1996Formánek J. & Škopek J. Pozoruhodné nejnovější výsledky kroužkování ptáků. Remarkable actual recoveries of the Praha Bird Ringing Centre. Zprávy ČSO 42 : 57 -59. strana Zprávy ČSOČasopisPřehled DPDF
Libějovice / STKatastr 2011Frajman J. Vyhodnocení provozu kořenové čistírny Stožice a vytvoření návrhu kořenové čistírny Libějovice. Evaluation of a constructed wetland at Stožice and the design of a constructed wetland at Libějovice. : 0   Diplomová práce DPDF
Libějovice / STKatastr 2000bo 17 krajinných památkových zón. (Zprávy památkové péče). Ochrana přírody 55( 2) : 46 . strana Ochrana přírodyČasopisInformační článek DPDF
Libějovice / STKatastr 2004Pfeifer Karel MVZ dlouhosrstých ohařů. Myslivost - příloha Lovecký pes 2004/6 : 12 . strana Myslivost - příloha Lovecký pesČasopisKrátká zpráva DPDF
Libějovice / STKatastr 2013Smetanová M., Hulva P., Bolfíková B. Genetic composition of Czechoslovakian Wolfdog. Zoologické dny Brno 2013, Sb. abstraktů : 216 . strana Zoologické dny Brno 2013, Sb. abstraktůSborník z konference-abstraktAbstrakt posteru DPDF
Libějovice / STKatastr 2009Volmut F. Přehlídka práce německých dlouhosrstých a velkých a malých müst.oha.. Myslivost 2009( 1) : 42 . strana MyslivostČasopisOdborná práce DPDF
Lnáře / STKatastr 1983Hůda J. Chov divokých kachen v Mysliveckém sdružení Lnáře. Myslivost 1983( 5) : 106 -107. strana MyslivostČasopisOdborná práce DPDF
Lnáře / STKatastr 1938Černý W. Chování se špačků při napadení dravcem. Sylvia 3(4) : 73 -74. strana SylviaČasopisPozorování, nálezy DPDF
Lnáře / STKatastr 2003Valda S. Malíř Mrkvička a Vidim. Sosna 2003(1) : 44 -45. strana SosnaČasopisOdborná práce DPDF
Lnáře / STKatastr 1937Černý W. Výskyt kachny chocholaté (Nyroca fuligula /L./) na Blatensko-Lnářsku. Sylvia 2(4) : 57 . strana SylviaČasopisPozorování, nálezy DPDF
Lnáře / STKatastr 1940Kadlec O. V. kroužkovací zpráva České společnosti ornithologické za rok 1939. 5th ringing report of the Czech Society for Ornithology for 1939. / V. Beringungsbericht der Tschechischen ornithologischen Gesellschaft für das Jahr 1939. Sylvia 5(4) : 49 -76. strana SylviaČasopisPřehled DPDF
Lnáře / STKatastr 1940Černý W. I. ornitologická zpráva z Hydrobiologické stanice na Lnářských rybnících za rok 1937–1939 (2). I. ornith. Bericht der Hydrobiologischen Station auf den Lnáře-Teichen für d.j. 1937-1939. Sylvia 5(2-3) : 17 -21. strana SylviaČasopisPozorování, nálezy DPDF
Lnáře / STKatastr 1940Černý W. I. ornitologická zpráva z Hydrobiologické stanice na lnářských rybnících za rok 1937–1939 (1). 1st ornithological report from the Hydrobiological Station in the Lnáře fishponds for 1937–1939 (1). Sylvia 5(1) : 1 -6. strana SylviaČasopisPozorování, nálezy DPDF
Malenice / STKatastr 2003Dvořák L. Snails in the limestone caves of the Bohemian Forest foothills (SW-Bohemia). Plži obývající vápencové jeskyně v Pošumaví (JZ Čechy). Malacologica Bohemoslovaca 2 : 27 -30. strana Malacologica BohemoslovacaInternetový časopisOdborná práce DPDF
Mečichov / STKatastr 1981Matoušek M. Socialistická soutěž — cesta k dobrým výsledkům v myslivosti. Myslivost 1981( 5) : 107 . strana MyslivostČasopisPopulárně naučná DPDF
Mečichov / STKatastr 2012Cuhrová P. Speciální zkoušky z vodní práce v honitbě MS Mečichov v okrese Strakonice. Myslivost - příloha Lovecký pes 2012/6 : 14 . strana Myslivost - příloha Lovecký pesČasopisOdborná práce DPDF
Mečichov / STKatastr 1995Formánek J., Škopek J. & Chutný B. „Cílové druhy" 1994 až 1995 Zprávy ČSO 40 : 49 -50. strana Zprávy ČSOČasopisInformační článek DPDF
Mečichov / STKatastr 2014Otisková V., Koutecký T., Kolář F. & Koutecký P. Occurrence and habitat preferences of diploid and tetraploid cytotypes of Centaurea stoebe in the Czech Republic. Výskyt obou cytotypů Centaurea stoebe v České republice a jejich stanovištní nároky. Preslia 86(1) : 67 -80. strana PresliaČasopisPůvodní vědecká práce DPDF
Měkynec / STKatastr 2012Sobolík M. Využití starých map a leteckých snímků pro sledování změn ve vývoji lesa (Lesní správa Vodňany). Use of old maps and aerial photographs to monitor changes in forest development (Forest Management Authority Vodňany). : 0   Diplomová práce DPDF
MíchovPR 1987Marečková M. & Rubín J. Nová chráněná území přírody v ČSSR za rok 1986 (část 1). Památky a příroda 12( 6) : 369 -375. strana,6 foto Památky a přírodaČasopis  DPDF
Mnichov / STKatastr 2010Cuhrová P. Speciální zkoušky z vodní práce psů. Myslivost - příloha Lovecký pes 2010/6 : 14 -15. strana Myslivost - příloha Lovecký pesČasopisOdborná práce DPDF
Modlešovice / STKatastr 1936Koch J. Drop velký evrop. (Otis t. tarda L.). Sylvia 1(3) : 44 . strana SylviaČasopisPozorování, nálezy DPDF
Mutěnice u Strakonic / STKatastr 2012Valeš Z. Další rok projektu RAS. Zpr. RAS 4 : 1 -6. strana Zpr. RASInternetový časopisOdborná práce DPDF
12
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2019      ISSN 1804-3348