Citace pro vybraný okres
Formulář obsahuje citace pro vybraný okres. Do seznamu jsou zahrnuty citace přiřazené k veškerým územně správním lokalitám okresu(okres až katastr) a k překrývajícím lokalitán typu NP,CHKO,PřP,MZCHU,PO,EVL, VKP a Stromy. Pomocí filtrů lze vybírat dle zobrazených kritérií. Maximální počet vybraných citací při jednom nastavení filtru je nastaven na 1000. Kliknutím na písmeno D (detail) se zobrazí v novém okně podrobné informace k citaci. Pokud je PDF modře podbarvené, je k citaci připojen souhrn nebo celý článek. Zdena Vacíková, mail: vacikova@tkv.cz
12345678910
LokalitaTypYearAuthorQuotationObsaženo v (In:)Typ pub.Typ cit.Vodní tok.DPDF.
Benešov nad Černou / CKKatastr 2010Procházka V., Matějka D. & Chlupáčová M. Uranem bohatý granit s ryzím bismutem z lokality Třebíčko (Benešov nad Černou). Uranium-rich granite with elementary bismuth from Třebíčko (Benešov nad Černou). Sb. Jihočes. Muz. Čes. Budějovice, Přír. Vědy 50 : 176 -177. strana Sb. Jihočes. Muz. Čes. Budějovice, Přír. VědyČasopis recenzovaný, neimpakt.Odborná práce DPDF
BlaniceNPP 2011Patzenhauerová H., Spisar O. & Bryja J. Genetická struktura populací perlorodky říční v ČR. Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů : 171 . strana Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktůSborník z konference-abstraktAbstrakt posteru DPDF
BlaniceNPP 2011Šumpich J. Buterflies and moths (Lepidoptera) of the Blanice National Nature Monument (Bohemian Forest, Czech Republic). Silva Gabreta 17(2-3) : 83 -132. strama Silva GabretaČasopis recenzovaný, neimpakt.Odborná práce DPDF
BlaniceNPP 2006Vašák P., Čech P., Křížek P., Podhorský V. †, Procházka P., Růžek M., Váňa R. & Vnouček M. Ptáci Podblanicka. : 261 stran   Odborná práce DPDF
BlaniceNPP 2008Růžičková M. Zprůtočnění odstaveného ramene Blanice– významná stavba k ochraně perlorodky říční. Making a Blanice River Cut-Off Meander Flowing – An Important Facility for the European Freshwater Pearl Mussel Conservation. Ochrana přírody 63( 3) : 8 -10. strana Ochrana přírodyČasopisOdborná práceBlanice-OtavaDPDF
BlaniceNPP 2013Matoušková M. České potoky a řeky ožívají. Vodní toky se mohou vrátit blíže k přírodě. Musíme jim ovšem pomoci. Přirodovědci.cz 2013(3) : 24 -25. strana Přirodovědci.czČasopisPopulárně naučná DPDF
BlaniceNPP 2014Bílek O. NATURA 2000 ve vojenských újezdech. Nika 35(Květen 2014) : 10 -13. strana NikaČasopisPopulárně naučná DPDF
Blanský lesCHKO 1980Svatoš I. Mufloní oblast Blanský les. Myslivost 1980( 5) : 111 . strana MyslivostČasopisOdborná práce DPDF
Blanský lesCHKO 1972Svatoš L. Návrat jelení zvěře do masivu Blanského lesa, Rückkehr der Hirsche in den Blanský les (Blansker Wald). Sb. Jihočes. Muz. Čes. Budějovice, Přír. Vědy 12 : 159 -161. strana Sb. Jihočes. Muz. Čes. Budějovice, Přír. VědyČasopis recenzovaný, neimpakt.Odborná práce DPDF
Blanský lesCHKO 2007Tropek R. Pavouci (Araneae) xerotermních trávníků a lomů Chráněné krajinné oblasti Blanský les.. Spiders (Araneae) of xerothermic grasslands and quarries in the Blanský les Protected Landscape Area. Klapalekiana 43(1-2) : 65 -77. strana KlapalekianaČasopisPůvodní vědecká práce DPDF
Blanský lesCHKO 2006Hanč Z. Ohrožení a možnosti ochrany hnědáska rozrazilového – Melitaea diamina (Lang, 1789) v Blanském lese. Ochrana přírody 61( 5) : 143 . strana Ochrana přírodyČasopisOdborná práce DPDF
Blanský lesCHKO 2006Burešová E. Obnova a tvorba hnízdních ostrůvků na rybníku Dehtář. Ochrana přírody 61( 6) : 177 -178. strana Ochrana přírodyČasopisKrátká zpráva DPDF
Blanský lesCHKO 1987Bürger P., Anděra M. & Zbytovský P. Savci Blanského lesa (Šumavské podhůří). Säugetiere des Blanský les Gebietes (Böhmerwald Vorgebirge). Lynx n. s. 23 : 5 -42. strana Lynx n. s.Časopis recenzovaný, neimpakt.Původní vědecká práce DPDF
Blanský lesCHKO 2011Beran L. Příspěvek k poznání vodních měkkýšů Chráněné krajinné oblasti Blanský les. A contribution to the knowledge of aquatic molluscs of the Blanský les PLA (Southern Bohemia, Czech Republic. Sb. Jihočes. Muz. Čes. Budějovice, Přír. Vědy 51 : 89 -100. strana Sb. Jihočes. Muz. Čes. Budějovice, Přír. VědyČasopis recenzovaný, neimpakt.Odborná práce DPDF
Blanský lesCHKO 2011Hanč Z. Denní motýli a vřetenušky (Papilionoidea, Hesperioidea a Zygaeniidae) Chráněné krajinné oblasti Blanský les. Butterflies and Burnet moths (Papilionoidea, Hesperioidea and Zygaeniidae) of the Blanský les Protected Landscape Area. Sb. Jihočes. Muz. Čes. Budějovice, Přír. Vědy 51 : 101 -117. strana Sb. Jihočes. Muz. Čes. Budějovice, Přír. VědyČasopis recenzovaný, neimpakt.Odborná práce DPDF
Blanský lesCHKO 2005Kolektiv autorů Kdo je strážce přírody? : 2 strany   Informační článek DPDF
Blanský lesCHKO 2010Miko L. & Štursa J. a kol. Národní parky a chráněné krajinné oblasti v České republice. 2 vydání National Parks of the CR Nationalparks der Tschechischen Republik. : 71 stran   Populárně naučná DPDF
Blanský lesCHKO 2009Flašar J. & Vosátka T. Brzdíme vodu v Kremžské kotlině. : 2 strany   Populárně naučná DPDF
Blanský lesCHKO 1980Neumann J. Krása a mohutnost Blanského lesa. Les. práce 59(11) : 487 -488. strana Les. práceČasopis  DPDF
Blanský lesCHKO 2011Bezděčka P. & Bezděčková K. Horské druhy mravenců Formica s. str. v České republice. Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů : 35 . strana Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktůSborník z konference-abstraktAbstrakt přednášky DPDF
Blanský lesCHKO 2004Maradová M. Effect of streambed restoration on macroinvertebrates biodiversity : the case of Borová brook (Landscape Protected Area, Blanský les, Czech Republik). : 36 stran   Diplomová práce DPDF
Blanský lesCHKO 1997Flašar J. Revitalizace potoka Borová v chráněné krajinné oblast Blanský les. Zprav. MŽP ČR 7( 7) : 8 -9. strana Zprav. MŽP ČRČasopisInformační článek DPDF
Blanský lesCHKO 1999Šipan F. Návrh revitalizace toku Olešnice v chráněné krajinné oblasti Blanský les (studie). : 75 stran   Diplomová práce DPDF
Blanský lesCHKO 2007Francírková T. Naučné stezky v CHKO - CHKO Blanský les: za přírodním bohatstvím Kletě. Ochrana přírody 62( 1) : 24 . strana Ochrana přírodyČasopisPopulárně naučná DPDF
Blanský lesCHKO 1999Lodeová J. Chemismus a fototrofní mikroflóra v dendrotelmách Blanského lesa. : 31 stran   Bakalářská práce DPDF
Blanský lesCHKO 1999Recenze SCHKO Blanský les: Příroda a historie hory Kletě, Delbaere: Facts and figures on europe´s biodiverzity. Ochrana přírody 54( 7) : 0 Ochrana přírodyČasopisRecenze DPDF
Blanský lesCHKO 2005Šipan F. Program péče o krajinu v CHKO Blanský les. Ochrana přírody 60( 1) : 26 -28. strana Ochrana přírodyČasopisPopulárně naučná DPDF
Blanský lesCHKO 2001Vydrová A. Chráněná krajinná oblast Blanský les. Podyjské listí 2001(3) : 11 . strana Podyjské listíČasopisOdborná práce DPDF
Blanský lesCHKO 1997Vydrová A. Vodní makrofyta rybníků v chráněné krajinné oblasti Blanský les. Wasserpflanzen der Teichen im Landschaftsschutzgebiet Blanský les. Muzeum a současnost, řada přírodov. 11 : 47 -66. strana Muzeum a současnost, řada přírodov.ČasopisOdborná práce DPDF
Blanský lesCHKO 1994Moucha P. Správa chráněné krajinné oblasti Blanský les v novém. Ochrana přírody 49( 3) : 88 -89. strana Ochrana přírodyČasopisInformační článek DPDF
Blanský lesCHKO 2012Patzelt Z. & Šůlová K. (eds.) a kol. Nejkrásnější výlety do chráněných krajinných oblastí ČR. : 221 stran   Populárně naučná DPDF
Blanský lesCHKO 1981Chábera S. & Novák V. Za nálezy do Křemžaké kotliny. Turista na cestu 20(10) : 334 -335. strana,1 obr.,1 mapa. Turista na cestuČasopisOdborná práce DPDF
Blanský lesCHKO 1987Landa M. Historický vývoj připravované chráněné krajinné oblasti Blanský les v Jižních Čechách. Lesnictví 33 : 93 . strana LesnictvíČasopis  DPDF
Blanský lesCHKO 1986Urban F. Blanský les. Památky a příroda 11( 6) : 363 -371. strana,11 foto Památky a přírodaČasopis  DPDF
Blanský lesCHKO 1985Neuman J. Prospěšná spolupráce v ochraně životního prostředí. Les. práce 64( 6) : 267 -270. strana Les. práceČasopisOdborná práce DPDF
Blanský lesCHKO 1985Landa M. Chráněná krajinná oblast Blanský les. Les. práce 64( 7) : 332 . strana Les. práceČasopisOdborná práce DPDF
Blanský lesCHKO 1985Brázdová M. Navrhovaná chráněná krajinná oblast Blanský les a její problény. : 134 stran,14 foto,obr. v textu.   Diplomová práce DPDF
Blanský lesCHKO 1983Slabý J. Modální složení a petrochemie granulitů lišovského masivu a masivu Blanského lesa v jižních Čechách. Čas. Minerál Geol, 28(1) : 41 -60. strana,9 obr. Čas. Minerál Geol, ČasopisOdborná práce DPDF
Blanský lesCHKO 1983Zikkund J. Reliktní granity a problém geneze ortorul typu Blaník. Čas. Minerál Geol, 28(1) : 81 -87. strana,3 obr.,1 tftb. Čas. Minerál Geol, ČasopisOdborná práce DPDF
Blanský lesCHKO 1996Flašar J. Blanský les. Nika 17(5-6) : 122 -124. strana NikaČasopisOdborná práce DPDF
Blanský lesCHKO 1996Pivničková M. Učíme se hospodařit v chráněných územích. Ochrana přírody 51( 7) : 196 -201. strana Ochrana přírodyČasopisInformační článek DPDF
Blanský lesCHKO 1997Štursa J. Chráněná krajinná oblast Blanský les.. Krkonoše 1997/ 4 : 25 . strana KrkonošeČasopisOdborná práce DPDF
Blanský lesCHKO 2010Rysová V. Současné možnosti návrhu zón ochrany přírody v Chráněné krajinné oblasti Blanský les. Current possibilities of designing zones of nature preservation in the Protected Landscape Area. : 0   Diplomová práce DPDF
Blanský lesCHKO 2000MŽP ČR Natura 2000 v České republice. CHKO Blanský les. Vyšenské kopce. : 17 minut   Populárně naučná DPDF
Blanský lesCHKO 1976Bromová R. Přírodní a turistické zvláštnosti rekr. území č. 23 - Blanský les a g. 17 - Horní Vltava. : 82 stran,mapy,obr.,lit.   Odborná práce DPDF
Blanský lesCHKO 2010Burianová K., Flašar J., Lepší P. & Rejnková T. Chráněná krajinná oblast Blanský les – čerstvá dvacítka The Blanský les Protected Landscape Area Ochrana přírody 65(1) : 2 5. strana Ochrana přírodyČasopisOdborná práce DPDF
Blanský lesCHKO 1976Chábera S. & Novák V. Kryogenní mezoformy v navrhované Chráněné krajinné oblasti Blanský les. Kryogene Mesoformen im vorgeschlagenen Landschaftsschutzgebiet Blanský les (Blansker-Wald). Sb. Jihočes. Muz. Čes. Budějovice, Přír. Vědy 16 : 41 -66. strana Sb. Jihočes. Muz. Čes. Budějovice, Přír. VědyČasopis recenzovaný, neimpakt.Odborná práce DPDF
Blanský lesCHKO 2012Hiltscher T. Návrh intenzifikace environmentálně šetrného rozvoje turismu ve venkovském mikroregionu Blanský les za účelem podpory jeho socioekonomického rozvoje Proposition of intensification of enviromentally thrifty tourism development in country-side microregion Blanský les in purpose of his socioeconomical expansion. : 0   Bakalářská práce DPDF
Blanský lesEVL 2007Barták R., Bajer V. & Vlčková P. Příklady dobré praxe v ochraně přírody a krajiny v ČR a ostatních zemích EU. : 46 stran   Populárně naučná DPDF
BoleticeEVL 2014Bílek O. NATURA 2000 ve vojenských újezdech. Nika 35(Květen 2014) : 10 -13. strana NikaČasopisPopulárně naučná DPDF
BoleticePO 2004Hora J. Ptačí oblast Boletice vs. projekt mamutího střediska zimních sportů. Boletice SPA versus Monstrous Ski Resort Project. Ochrana přírody 59( 7) : 215 -218. strana Ochrana přírodyČasopisOdborná práce DPDF
BoleticePO 2004Lumpe P. SPA - ptačí oblasti. Sosna 2004 : 18 -22. strana SosnaČasopisOdborná práce DPDF
BoleticePO 2006Grulich V. & Hora J. Boletice - významné ptačí území roku 2006. : 20 stran   Populárně naučná DPDF
BoleticePO 2006Brinke T. Program "Významná ptačí území" vstoupil do nové etapy. Srdcem a rozumem – 80 let ČSO, sb. z konference : 33 -34. strana Srdcem a rozumem – 80 let ČSO, sb. z konferenceSborník z konference-abstraktAbstrakt přednášky DPDF
BoleticePO 2014Bílek O. NATURA 2000 ve vojenských újezdech. Nika 35(Květen 2014) : 10 -13. strana NikaČasopisPopulárně naučná DPDF
BoleticePO 2006Málková P. Kam až došel program Významná ptačí území. Ptačí svět 13(1) : 6 -8. strana Ptačí světČasopisInformační článek DPDF
Borová u Chvalšin / CKKatastr 2014Just T. Uplatnění vodohospodářských revitalizací v protipovodňové ochraně se zřetelem k příkladu revitalizace potoka Borová u Chvalšin. Applying water revitalization in flood protection with regard to the example of the revitalization of Borová Brook at Chvalšiny. Povodně a sucho, krajina jako základ řešení. Sb. příspěvků ze seminářů Komise pro ŽP AV ČR : 79 -82. strana Povodně a sucho, krajina jako základ řešení. Sb. příspěvků ze seminářů Komise pro ŽP AV ČRSborník z konference-referátyPřednáška, referátBorová-Třebovický p.DPDF
BořinkaPR 1984Albrechtová A. Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace Bořinka. : 34 stran,3 mapy   Inventarizační zpráva DPDF
Cetviny / CKKatastr 2009Cipínová P. Studie revitalizace Cetviny. Restoration project of the Cetviny. : 0   Diplomová práce DPDF
Černá v Pošumaví / CKKatastr 2011Pech P. An unusual nesting of the ant Manica rubida (Hymenoptera: Formicidae) in nests with mounds. Silva Gabreta 17(2-3) : 69 -72. strama Silva GabretaČasopis recenzovaný, neimpakt.Odborná práce DPDF
Černá v Pošumaví / CKKatastr 1999Hora J. Pomozte při sčítání čápů bílých. Ptačí svět 6(1) : 7 . strana Ptačí světČasopisInformační článek DPDF
Čertova stěna-LučNPR 1980Havlík I. Čertoviny. Turista : 131 . strana TuristaČasopis  DPDF
Čertova stěna-LučNPR 1977Bürger P. Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace Čertova stěna - Obratlovci. KSSPPOP České Budějovice : 22 stran KSSPPOP České BudějoviceČasopis  DPDF
Čertova stěna-LučNPR 1987Němec J. & Král Z, Státní přírodní rezervace Čertova stěna. Věda techn. ml. 61(20) : 27 -28. strana,1 obr. Věda techn. ml.Časopis  DPDF
Čertova stěna-LučNPR 1985Němec J. Kamenná moře. Naší přírodou 5( 1) : 15 . strana Naší přírodouČasopisOdborná práce DPDF
Čertova stěna-LučNPR 1984Neumannová Š. Inventarizační geologická zpráva o státní přírodní rezervaci Čertova stěna. : 4 strany,3 mapy   Inventarizační zpráva DPDF
Čertova stěna-LučNPR 1984Neumannová Š. Geologické poměry chráněných území Jihočeského kraje. : 66 stran,mapy v textu   Inventarizační zpráva DPDF
Čertova stěna-LučNPR 1997Janove M. jun. Ekologové brání národní přírodní rezervace Čertova stěna - Luč. Nika 18(3-4) : 38 . strana,1 foto NikaČasopisOdborná práce DPDF
Čeřínská hrušeňPS 2006Kyzlík P. Ohrožené druhy jako památné stromy. Vzácné a ohrožené druhy lesních dřevin. Sb. ze semináře : 40 -44. strana Vzácné a ohrožené druhy lesních dřevin. Sb. ze seminářeSborník z konference-referátyPřednáška, referát DPDF
Český JílovecPR 1984Neumannová Š. Inventarizační geologická zpráva o státní přírodní rezervaci Český Jílovec. : 4 strany,3 mapy   Inventarizační zpráva DPDF
Český JílovecPR 1984Neumannová Š. Geologické poměry chráněných území Jihočeského kraje. : 66 stran,mapy v textu   Inventarizační zpráva DPDF
Český JílovecPR 1984Albrecht J. & Urban F. Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace Český Jílovec. : 31 stran,10 map   Inventarizační zpráva DPDF
Český KrumlovOkres 1955Čejchan A. Rovnokřídlý hmyz (Orthoptera) státní přírodní rezervace u Českého Krumlova Čas. Nár. muzea, Řada přír. 124(1-2) : 142 -144. strana Čas. Nár. muzea, Řada přír.ČasopisOdborná práce DPDF
Český KrumlovOkres 2003Urbanec R. Teritorialita a migrace černé zvěře na Českokrumlovsku. Svět myslivosti 4( 3) : 10 -12. strana Svět myslivostiČasopisOdborná práce DPDF
Český KrumlovOkres 1979Svatoš I. Losi opět na Krumlovsku. Myslivost 1979( 8) : 183 . strana MyslivostČasopisOdborná práce DPDF
Český KrumlovOkres 1993Pavlík P. Dravec se lvím srdcem. Myslivost 1993( 7) : 16 -18. strana MyslivostČasopisOdborná práce DPDF
Český KrumlovOkres 1979-nn- Ochrana tetřevovitých v okrese Český Krumlov. Myslivost 1979( 1) : 16 . strana MyslivostČasopis  DPDF
Český KrumlovOkres 1986Andreska Jiří Hospodaření s tetřevem hlušcem (Tetrao urogallus L.) na panství Český Krumlov v letech 1858 -1936. Management of capercaillie (Tetrao urogallus) on the estate Český Krumlov from 1858 to 1936. Folia Venatoria 16 : 211 -222. strana Folia VenatoriaČasopisOdborná práce DPDF
Český KrumlovOkres 1982Frencl M. Hnízdění včelojeda lesního (Pemis apivorus L.) na Českokrumlovsku. Das Nisten des Wespenbussards (Pernis apivorus L.) auf dem Gebiet von Český Krumlov. Sb. příspěvků k ornitologickému výzkumu Jihočeského kraje : 46 -47. strana Sb. příspěvků k ornitologickému výzkumu Jihočeského krajeSborník tematických článkůOdborná práce DPDF
Český KrumlovOkres 2011Procházka V. & Petáková Z. Základní chemická charakterizace erlanů a mramorů sušicko-votické a českokrumlovské pestré jednotky moldanubika. Basic chemical characteristics of calc-silicate rocks and marbles of the Sušice-Votice and Český Krumlov Varied units of Moldanubicum. Sb. Jihočes. Muz. Čes. Budějovice, Přír. Vědy 51 : 21 -26. strana Sb. Jihočes. Muz. Čes. Budějovice, Přír. VědyČasopis recenzovaný, neimpakt.Odborná práce DPDF
Český KrumlovOkres 2011Bodnár L. Jarní svod loveckých psů na okrese Český Krumlov. Myslivost - příloha Lovecký pes 2011/4 : 10 . strana Myslivost - příloha Lovecký pesČasopisOdborná práce DPDF
Český KrumlovOkres 1994Korčáková-Bartošová L. Chráněná území okresu Český Krumlov. : 94 stran   Diplomová práce DPDF
Český KrumlovOkres 1992Korkobcová H. Některé historické a přírodní zajímavosti okr. Č. Krumlov a jejich využití ve výuce přírodovědy a vlastivědy. : 101 stran   Diplomová práce DPDF
Český KrumlovOkres 1980Neumann J. Českokrumlovský sokolník. Myslivost 1980( 8) : 183 . strana MyslivostČasopisPopulárně naučná DPDF
Český KrumlovOkres 1994Kletečka Z., Holub A. & Miesbauer J. Některé teplomilné druhy hmyzu (Coleoptera, Orthoptera-Gryllidae) zjištěné na severním okraji Českého Krumlova. Some thermophilous insects (Coleoptera, Orthoptera-Gryllidae) found near Český Krumlov. Sb. Jihočes. Muz. Čes. Budějovice, Přír. Vědy 34 : 68 -70. strana Sb. Jihočes. Muz. Čes. Budějovice, Přír. VědyČasopis recenzovaný, neimpakt.Odborná práce DPDF
Český KrumlovOkres 2008Bodnár L. Přehlídka trofejí okresu Český Krumlov. Svět myslivosti 9( 7) : 41 . strana Svět myslivostiČasopisPopulárně naučná DPDF
Český KrumlovOkres 1996Novotná M. Hodnocení zemědělského využívání krajiny v regionu Pošumaví. Land use assessment in the piedmont of the Šumava Mountains. Silva Gabreta 1 : 257 -270. strana Silva GabretaČasopis recenzovaný, neimpakt.Odborná práce DPDF
Český KrumlovOkres 2010Smrčková K. Hodnocení revitalizačních opatření na Ostřici, okr. Český Krumlov. Evalution of restoration project on Ostrice brook, district of Cesky Krumlov. : 0   Bakalářská práceOstřice-VltavaDPDF
Český KrumlovOkres 1978Husák F. Vliv dravců na hospodaření v mysliveckých sdruženích. Návrh opatření k současné situaci. Dravci 1977 Sb. ref. 1. díl : 81 -90. strana Dravci 1977 Sb. ref. 1. dílSborník z konference-referátyPřednáška, referát DPDF
Český KrumlovOkres 1995Brandl P. & Šimek J. Faunistická pozorování v České republice (1993-1994). Rare and uncommon records of birds in the Czech Republic (1993-1994). Zprávy ČSO 41 : 21 -31. strana Zprávy ČSOČasopisPozorování, nálezy DPDF
Český KrumlovOkres 1996Šimek J. & Brandl P. Faunistická pozorování v České republice v roce 1995. Zprávy ČSO 42 : 46 -56. strana Zprávy ČSOČasopisPozorování, nálezy DPDF
Český KrumlovOkres 1996Šimek J. & Brandl P. (eds.) Faunistická pozorování v České republice (1990 - 1995). Rare and uncommon records in the Czech Republic (1990 - 1995). Zprávy ČSO 43 : 48 -57. strana Zprávy ČSOČasopisPozorování, nálezy DPDF
Český KrumlovOkres 2004Vavřík M. Zpráva Faunistické komise ČSO za rok 2003. Rare birds in the Czech Republic in 2003. Zprávy ČSO 59 : 24 -32. strana Zprávy ČSOČasopisPozorování, nálezy DPDF
Český KrumlovOkres 1997Brandl P. & Šimek J. (eds.) Faunistická pozorování v České republice v roce 1996. Rare and uncommon records of birds in the Czech Republic in 1996. Zprávy ČSO 44 : 53 -65. strana Zprávy ČSOČasopisPozorování, nálezy DPDF
Český KrumlovOkres 2005Jelínek M. (ed.) Faunistická pozorování v České republice v roce 2004. Rare and uncommon records of birds in the Czech Republic in 2004. Zprávy ČSO 60 : 23 -44. strana Zprávy ČSOČasopisPozorování, nálezy DPDF
Český KrumlovOkres 2014Otisková V., Koutecký T., Kolář F. & Koutecký P. Occurrence and habitat preferences of diploid and tetraploid cytotypes of Centaurea stoebe in the Czech Republic. Výskyt obou cytotypů Centaurea stoebe v České republice a jejich stanovištní nároky. Preslia 86(1) : 67 -80. strana PresliaČasopisPůvodní vědecká práce DPDF
Český KrumlovOkres 1929Vondrášek V. Ptactvo na Česko-Krumlovsku. Stráž myslivosti 7( 6) : 102 -103. strana Stráž myslivostiČasopisOdborná práce DPDF
Český KrumlovOkres 2013Bodnár L. Problematika odstřelu ročních srnců. Myslivost 2013( 9) : 56 -57. strana MyslivostČasopisOdborná práce DPDF
Český KrumlovOkres 1967Siegl L. Rekordní paroží. Myslivost 1967( 9) : 211 . strana MyslivostČasopisOdborná práce DPDF
Český KrumlovOkres 1973Kučera S. & Urban F Státní přírodní rezervace v okrese Český Krumlov. : 95 stran,26 foto   Metodika, návod DPDF
12345678910
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2019      ISSN 1804-3348