Citace pro vybraný okres
Formulář obsahuje citace pro vybraný okres. Do seznamu jsou zahrnuty citace přiřazené k veškerým územně správním lokalitám okresu(okres až katastr) a k překrývajícím lokalitán typu NP,CHKO,PřP,MZCHU,PO,EVL, VKP a Stromy. Pomocí filtrů lze vybírat dle zobrazených kritérií. Maximální počet vybraných citací při jednom nastavení filtru je nastaven na 1000. Kliknutím na písmeno D (detail) se zobrazí v novém okně podrobné informace k citaci. Pokud je PDF modře podbarvené, je k citaci připojen souhrn nebo celý článek. Zdena Vacíková, mail: vacikova@tkv.cz
12345678910
LokalitaTypYearAuthorQuotationObsaženo v (In:)Typ pub.Typ cit.Vodní tok.DPDF.
Alej StředoklukyVKP 2007Babka J. a kol. Středočeský kraj životní prostředí. : 253 stran   Odborná práce DPDF
Boží skálaVKP 2007Babka J. a kol. Středočeský kraj životní prostředí. : 253 stran   Odborná práce DPDF
BrdyPřP 1994Ložek V. Měkkýši hradu Valdeka a poznámky k malakofauně Brd. Molluscs of the Valdek Castle and comments on the malacofauna of the Brdy Mts. Bohemia centralis 23 : 7 -14. strana, 2 tab. Bohemia centralisČasopisOdborná práce DPDF
BrdyPřP 2002Horecký J., Stuchlík E., Chvojka P., Bitušík P., Liška M., Pšenáková P. & Špaček J. Effects of acid atmospheric deposition on chemistry and benthic macroinvertebrates of forest streams in the Brdy Mts (Czech Republic). Acta Soc. Zool. Bohemicae 66(3) : 189 -203. strana Acta Soc. Zool. BohemicaeČasopis recenzovaný, neimpakt.Původní vědecká práce DPDF
BrdyPřP 1979Ludvík Z. Výskyt Jelence viržinského v jelení oblasti Brdy. Myslivost 1979( 8) : 177 . strana MyslivostČasopisOdborná práce DPDF
BrdyPřP 2006Moulis P. Tetřeva vrátili do Brd. Columba 12(1) : 10 -11. strana ColumbaČasopisOdborná práce DPDF
BrdyPřP 2003Sedláček O., Fuchs R., Riegert J., Mikeš V., Schröpfer L., Brotánek J. & Bureš J. Početnost sýce rousného (Aegolius funereus) v jižní části Brd. Numbers of Tengmalm´s Owl (Aegolius funereus) in southern part of Brdy. Zprav. SOVDS 9 : 4 -6. strana Zprav. SOVDSČasopisOdborná práce DPDF
BrdyPřP 1951Andreska Jiří Hnízdění pilicha šedého (Circus cyaneus) v Brdech. Breeding of the Hen Harrier (Circus cyaneus) in the Brdy Mts. / Nidification du busard saint-martin (Circus cyaneus) dans la foret de Brdy Sylvia 13(1) : 27 -28. strana SylviaČasopisOdborná práce DPDF
BrdyPřP 1995Holá Š. Posouzení vlivu vysoké zvěře na obnovu lesa v centrální části Brd (VLS Hořovice). : 71 stran   Diplomová práce DPDF
BrdyPřP 2005Kočandrlová E., Pivoňková L. & Vlček J. Přírodní parky Plzeňského kraje. Nature Parks in Pilsen Region. : 47 stran   Populárně naučná DPDF
BrdyPřP 2004Rys J. Třetí říje v brdských lesích. Myslivost 2004(11) : 12 -13. strana MyslivostČasopisOdborná práce DPDF
BrdyPřP 2016Kolář J. & Kučerová A. Pobřežnice jednokvětá – zajímavosti z ekologie jednoho kriticky ohroženého druhu. Botanika 4(1) : 18 -19. strana BotanikaČasopisOdborná práce DPDF
BrdyPřP 2016Klvaňová A. a kol. Kam za ptáky v České republice. : 263 stran   Populárně naučná DPDF
BrdyPřP 1944Konečný F. O jelenech a jiné dravé zvěři ve starých dobách v Brdech Stráž myslivosti 22( 1) : 5 . strana Stráž myslivostiČasopisKrátká zpráva DPDF
BrdyPřP 1980Zikmundová E. Savci Brd. Dílčí úkol rezort. výzkum. úkolu R 21/73. : 0   Výzkumná zpráva DPDF
BrdyPřP 2011Tkadlec E., Baňař P., Barančeková M., Heroldová M., Homolka M., Kamler J., Krojerová J., Modlinger R., Purchart L., Suchomel J. & Zejda J. Synchronní populační fluktuace lesních a polních hrabošů. Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů : 230 . strana Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktůSborník z konference-abstraktAbstrakt posteru DPDF
BrdyPřP 2011Bezděčka P. & Bezděčková K. Horské druhy mravenců Formica s. str. v České republice. Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů : 35 . strana Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktůSborník z konference-abstraktAbstrakt přednášky DPDF
BrdyPřP 2011Homolka M., Baňař P., Barančeková M., Heroldová M., Kamler J., Krojerová J., Modlinger R., Purchart L. & Suchomel J. Struktura společenstva drobných savců na pasekách v prostředí hospodářských lesů ČR. Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů : 88 . strana Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktůSborník z konference-abstraktAbstrakt posteru DPDF
BrdyPřP 2004Šefl J. Povídání o Brdech. Sb. Muz. Dr. B. Horáka Rokycany Suppl.3.Příroda : 0 Sb. Muz. Dr. B. Horáka RokycanySborník vlastivědnýOdborná práce DPDF
BrdyPřP 2007Hlaváček R. & Sofron J. Anemo-orografický systém a vliv požárů na vegetaci v Brdech. An anemo-orographic system and fire-effects on vegetation in the Brdy Mountains. Bohemia centralis 28 : 321 -351. strana Bohemia centralisČasopisPůvodní vědecká práce DPDF
BrdyPřP 2003Holub J. † & Kučera T. Ostružiníky centrálních Brd. Brambles of the central part of the Brdy Mts. (Central Bohemia). Bohemia centralis 26 : 211 -223. strana Bohemia centralisČasopisPůvodní vědecká práce DPDF
BrdyPřP 2005Šilhánek M. Monografie Středních Brd se zaměřením na vojenský faktor. : 85 stran   Diplomová práce DPDF
BrdyPřP 2000Šmahel L. Flóra a vegetace chráněných území jihozápadních Brd a její změny v čase. : 45 stran   Bakalářská práce DPDF
BrdyPřP 2002Kolomazníková E. Macrozoobenthos of strongly acidified Smaragdové Lake (Brdy Mountains, Central Bohemia). : 0   Diplomová práce DPDF
BrdyPřP 2002Kothera L. Pytlácké intermezzo z brdských lesů. Myslivost - příloha Myslyvecké zábavy 2002/6 : 1 -2. strana Myslivost - příloha Myslyvecké zábavyČasopisKrátká zpráva DPDF
BrdyPřP 1994Anděra M. Význam ekosystémů Brd pro ochranu savců - I. etapa. : 20 stran   Výzkumná zpráva DPDF
BrdyPřP 1974Zikmundová E. Savci Brd. Vlast. sb. Podbrdska 8 : 315 -326. strana Vlast. sb. PodbrdskaSborník vlastivědný  DPDF
BrdyPřP 1967Hofman K. Poznámky o ptactvu třemšínských Brd. Zpr. Muz. Západočes. Kraje, Přír. 5 : 8 -17. strana Zpr. Muz. Západočes. Kraje, Přír.ČasopisOdborná práce DPDF
BrdyPřP 1962Štěpán J. Náprstník velkokvětý v jižních Brdech a poznámky k jeho rozšíření v Podbrdsku. Čas. Nár. muzea, Řada přír. 131(1-2) : 198 -202. strana Čas. Nár. muzea, Řada přír.ČasopisOdborná práce DPDF
BrdyPřP 1961Štěpán J. Poznámky k rozšíření některých rostlin v jižních Brdech. Čas. Nár. muzea, Řada přír. 130(1-2) : 51 -136. strana Čas. Nár. muzea, Řada přír.ČasopisOdborná práce DPDF
BrdyPřP 1983Křivánek J. Savci části centrálních Brd a jejich podhůří. : 143 stran   Diplomová práce DPDF
BrdyPřP 1983Holý J. Savci západních brdských Hřebenů. : 72 stran   Diplomová práce DPDF
BrdyPřP 1995Anděra M. Význam ekosystémů Brd pro ochranu savců. Závěrečná zpráva pro OÚ Příbram, Národní muzeum, Praha.. Medz. : 44 stran   Výzkumná zpráva DPDF
BrdyPřP 1982Dyk V. Jelenec viržinský v genofondu naší spárkaté zvěře. Myslivost 1982(11) : 247 . strana MyslivostČasopisOdborná práce DPDF
BrdyPřP 1996Vítek J. Tvary zvětrávání křemenců na Velké Babce v Brdech. Uhlí - Rudy - Geologický průzkum 3 : 90 -91. strana, 1 foto Uhlí - Rudy - Geologický průzkumČasopis recenzovaný, neimpakt.Odborná práce DPDF
BrdyPřP 1983Petráček Z. Geomorfologické poměry jižní části Brd. : 70 stran,foto,mapy,tab.   Diplomová práce DPDF
BrdyPřP 1983Křivánek J. Savci centrálních Brd a jejich podhůří. : 143 stran   Diplomová práce DPDF
BrdyPřP 2005Pojer F., Absolon K., Anděra M., Bobek M., Bufka L., Červený J., Fischer D., Fischerová J., Fuchs R., Hlaváč J., Homolka P., Jícha V., Ložek V., Macek J., Pavlíčko A., Peške L., Riegert J., Sedláček O., Šimek J., Švátora M. & Urban S. Fauna. In: : 142 -175. strana   Kapitola v knize DPDF
BrdyPřP 1955Toufar J. Poznávejme lépe naše dravce. Myslivost 1955 : 11 . strana MyslivostČasopisOdborná práce DPDF
BrdyPřP 1959Štěpán J. Příspěvek ke květeně jižních Brd (Rožmitálska) a k floristické bibliografii tohoto území. Čas. Nár. muzea, Řada přír. 128(2) : 139 -145. strana Čas. Nár. muzea, Řada přír.ČasopisOdborná práce DPDF
BrdyPřP 2006Havelík V. Tetřevi se vrátili do Brd. Myslivost 2006( 4) : 58 . strana MyslivostČasopisOdborná práce DPDF
BrdyPřP 1929Žemlička J. Jeřábek u nás. Stráž myslivosti 7( 5) : 85 . strana Stráž myslivostiČasopisOdborná práce DPDF
BrdyPřP 2006Moulis P. Tetřeva vrátili do Brd. Myslivost 2006( 2) : 41 . strana MyslivostČasopisOdborná práce DPDF
BrdyPřP 1994Chlupáč I. Brdy a geologické vědy. Vesmír 73 : 80 -85. strana 7 foto, 1 obr. VesmírČasopisPopulárně naučná DPDF
BrdyPřP 1924Roubal J. & Štorkán J. Brdy po stránce zoologické. : 0   Populárně naučná DPDF
BrdyPřP 2003Jirát J. Hodnocení péče o tetřevy v uplynulých pěti letech v ČR. Myslivost 2003(10) : 15 -18. strana MyslivostČasopisPopulárně naučná DPDF
BrdyPřP 1994Ložek V. K problematice drolin v Brdech. Sb. Příroda Brd II. : 20 -25. strana Sb. Příroda Brd II. Sborník z konference-referátyPřednáška, referát DPDF
BrdyPřP 2004Sklenička P. Posouzení přírodních parků Plzeňského kraje z hlediska krajinářského hodnocení STUDIE. : 1 -32. strana   Výzkumná zpráva DPDF
BrdyPřP 2006Rydlo J. Vodní makrofyta ve stojatých vodách v brdských Hřebenech a v jejich podhůří. Muzeum a současnost, řada přírodov. 21 : 71 -125. strana Muzeum a současnost, řada přírodov.ČasopisOdborná práce DPDF
BrdyPřP 1996Vítek J. Povrchové tvary v kambrických slepencích na Koníčku v Brdech. Ochrana přírody 51( 2) : 50 -52. strana Ochrana přírodyČasopisOdborná práce DPDF
BrdyPřP 2008Moulis P. Ochranáři zavítali do brdských lesů. Columba 14(1) : 19 . strana ColumbaČasopisInformační článek DPDF
BrdyPřP 1994Cílek V. Skalní ledovce a periglaciální jevy centrálních Brd. Sb. Příroda Brd II. : 14 -19. strana Sb. Příroda Brd II. Sborník z konference-referátyPřednáška, referát DPDF
BrdyPřP 1994Domin K. Geobotanický význam Brd. Sb. Příroda Brd II. : 1 -7. strana Sb. Příroda Brd II. Sborník z konference-referátyPřednáška, referát DPDF
BrdyPřP 1975Štěpán J. Příspěvek ke geobotanické charakteristice bučin v Brdech. Zpr. Muz. Západočes. Kraje, Přír. 17 : 49 -57. strana, 3 obr.,2 tab. Zpr. Muz. Západočes. Kraje, Přír.ČasopisOdborná práce DPDF
BrdyPřP 2009Heřman P. & Máca J. Výsledky Entomologických dnů 2005 – vybrané čeledi dvoukřídlých (Diptera: Tephritidae, Empididae, Hybotidae): příspěvek k fauně Brd a Středního Povltaví. Results of the meeting “Entomological Days 2005” – selected families of flies (Diptera: Tephritidae, Empididae, Hybotidae): contri­bution to the knowledge of the fauna of the Brdy hills and the Střední Povltaví region. Klapalekiana 45(1-2) : 123 -127. strana KlapalekianaČasopisOdborná práce DPDF
BrdyPřP 1997Svrček M. Tři pozoruhodné terčoplodé houby z Brdských Hřebenů. Three remarkable Discomycetes. Zprav. ochránců přírody okresu Praha-západ 17 : 20 -24. strana,2 obr.,1 foto Zprav. ochránců přírody okresu Praha-západČasopisOdborná práce DPDF
BrdyPřP 2009Zelený J. Výsledky entomologických dnů 2005 – Neuroptera Středního Povltaví a Brd. Results of “Entomo­logical Days 2005” – Neuroptera of the Střední Povltaví region and of the Brdy hills. Klapalekiana 45(1-2) : 129 -137. strana KlapalekianaČasopisOdborná práce DPDF
BrdyPřP 1998Anonym Bude příroda Brd chráněná? Nika 19(7-8) : 134 -135. strana,1 obr.,3 foto NikaČasopisOdborná práce DPDF
BrdyPřP 1997Sofron J. Několik poznámek k bioindikaci oreofytika Brd. Einige Bemerkungen Zur Bioindikation des Oreophytikums des Brdywaldes. Erica 6 : 29 -38. strana EricaČasopis recenzovaný, neimpakt.Odborná práce DPDF
BrdyPřP 1999Mejstřík V. Lišejníky okolí Padrťských rybníků v Brdech. Lichens of the Padrť ponds surroundings in the Brdy Mts, centrál Bohemia. Bryonora 24 : 22 -27. strana BryonoraČasopis recenzovaný, neimpakt.Odborná práce DPDF
BrdyPřP 2010Redakce IZ Dobříšští lesníci pečují o chráněná území. IZ LČR - Středočeský kraj 2010-01-19 : 1 . strana IZ LČR - Středočeský krajInternetový časopisInformační článek DPDF
BrdyPřP 2013Hadinec J. Dva nové druhy pcháčů v pražské květeně – může mít Praha po 150 letech novou Květenu? Two New Thistle (Cirsium) Species in the Flora of Prague. Will New Flora of Prague City Be Issued after 150 Years since the Last One? Živa 61(5) : 210 -212. strana ŽivaČasopisOdborná práce DPDF
BrdyPřP 2014Petrusková T. Co říkají lindušky svým trylkováním. Ptačí svět 21(3) : 19 . strana Ptačí světČasopisPopulárně naučná DPDF
BrdyPřP 1996Bürger P., Pykal J. & Hora J. Zpráva o činnosti Skupiny pro výzkum chřestala polního za rok 1995. Report on Corncrake Working Group in 1995. Zprávy ČSO 42 : 29 -30. strana Zprávy ČSOČasopisZpráva o činnosti DPDF
BrdyPřP 2008Zahradník P. Ochrana lesa a biodiverzita brouků v lesích. Brouci vázání na dřevo. Sb. ref. : 52 -58. strana Brouci vázání na dřevo. Sb. ref.Sborník z konference-referátyPřednáška, referát DPDF
BrdyPřP 2013Kinštová A., Pišvejcová I., Mula Laguna J., Cortezón A., Petrusek A., Petrusková T. Lze rozpoznat agresivní motivaci lindušky lesní podle zpěvu? Zoologické dny Brno 2013, Sb. abstraktů : 110 . strana Zoologické dny Brno 2013, Sb. abstraktůSborník z konference-abstraktPřednáška, referát DPDF
BrdyPřP 2011Navrátil P., Krylová A. & Zeman M. Přehled o výskytu jilmu v České republice. Jilm dřevina roku 2011, Sb. referátů : 11 -15. strana Jilm dřevina roku 2011, Sb. referátůSborník z konference-referátyPřednáška, referát DPDF
BrdyPřP 1944Hildprandt B. Tetřívci pod Třemšínem. In: Stráž myslivosti 22( 2) : 13 . strana Stráž myslivostiČasopisKapitola v knize DPDF
BrdyPřP 1942Pujman F. Tah sluk v červnu. Stráž myslivosti 20( 9) : 240 . strana Stráž myslivostiČasopisOdborná práce DPDF
BrdyPřP 1959Suchopár J. A. Několik poznatků o brdských muflonech. Myslivost 1959 : 150 . strana MyslivostČasopisOdborná práce DPDF
BrdyPřP 1956Kadlec V. Vraťme brdským lesům zdravou jelení zvěř. Myslivost 1956 : 43 . strana MyslivostČasopisOdborná práce DPDF
BrdyPřP 1958Suchopár J. A. Jelen v říji v prosinci. Myslivost 1958 : 140 -141. strana MyslivostČasopisKrátká zpráva DPDF
BrdyPřP 2009Rys J. Na Podbrdsku straší jeptišky. Myslivost 2009( 3) : 40 -41. strana MyslivostČasopisOstatní texty DPDF
BrdyPřP 1959Borek V. O druzích Monotarsobius VERH (Chilopoda) z východních Čech. De speciebus generis Monotarsobius VARH. (Chilopoda) e Bohemia orientali. Acta Mus. Reginaehradec. ser. A 2 : 209 -214. strana Acta Mus. Reginaehradec. ser. AČasopis recenzovaný, neimpakt.Odborná práce DPDF
BrdyPřP 1979Kokeš O. Původ, příčiny a konec šíření tetřeva hlušce (Tetrao urogallus L.) v pražském okolí. Bohemia centralis 8 : 175 -191. strana Bohemia centralisČasopisOdborná práce DPDF
BrdyPřP 1938Světlík R. Starý liz. Stráž myslivosti 16(18) : 458 -459. strana Stráž myslivostiČasopisOstatní texty DPDF
BrdyPřP 1938Dyk V. Kdysi na jaře. Stráž myslivosti 16( 6) : 148 -149. strana Stráž myslivostiČasopisOstatní texty DPDF
BrdyPřP 2011Kamler J. & Homolka M. Needles in faeces: an index of quality of wild ungulate winter diet. Folia Zoologica 60(1) : 63 -69. strana Folia ZoologicaČasopis impaktovanýPůvodní vědecká práce DPDF
Černé rokleNPP 2007Babka J. a kol. Středočeský kraj životní prostředí. : 253 stran   Odborná práce DPDF
Černé rokleNPP 1984Němec J. CHPV Černá rokle. Věda techn. ml. 64( 9) : 57 -58. strana,1 foto Věda techn. ml.ČasopisInventarizační zpráva DPDF
Černé rokleNPP 1984Němec J. Proč se kosořskému údolí říká Černá rokle. ABC ml. tech. přírodov. 28(21) : 3 . strana,1 foto ABC ml. tech. přírodov.ČasopisInventarizační zpráva DPDF
Černé rokleNPP 1983Anonym Proč se Kosorskému údolí říká Černá rokle. ABC ml. tech. přírodov. 28(21) : 3 . strana,1 foto ABC ml. tech. přírodov.ČasopisOdborná práce DPDF
Černé rokleNPP 1983Chlupáč I. Český devon mezinárodním standartem. Geologický průzkum 25(12) : 75 . strana,1 foto Geologický průzkumČasopisOdborná práce DPDF
Černé rokleNPP 2009Kolektiv autorů Chráněná krajinná oblast Český Kras. : 2 strany   Populárně naučná DPDF
Černé rokleNPP 2005Kolektiv autorů Chráněná krajinná oblast Český Kras. : 2 strany   Populárně naučná DPDF
Černé rokleNPP 2002Kolektiv autorů Český kras chráněná krajinná oblast. Czech karst protected landscape area. : 2 strany   Populárně naučná DPDF
Černé rokleNPP 1982Němec J. & Šindelářová Š. Chráněný přírodní výtvor Černé rokle. Zprav. ochránců přírody okresu Praha-západ 1982(4) : 11 -14. strana ,foto Zprav. ochránců přírody okresu Praha-západČasopisOdborná práce DPDF
Černolické skályPP 2007Babka J. a kol. Středočeský kraj životní prostředí. : 253 stran   Odborná práce DPDF
Černošice / PZKatastr 2012Marešová K., Slejška A. & Benešová L. Bio-degradable municipal waste management: source-separation awareness campaign, composition analysis, verification of d2w plastics’ decomposability. Acta Univ. Carol. Environm. 24(2010)/1-2 : 61 -82. strana Acta Univ. Carol. Environm.ČasopisOdborná práce DPDF
Černošice / PZKatastr 1959Čejchan A. Příspěvek k rozšíření některých vzácných druhů orthopteroidního hmyzu v Čechách a na Slovensku. A Contribution to the Distribution of Some Rare Species of Orthopteroid Insects in Bohemia and Slovakia. Acta Mus. Reginaehradec. ser. A 2 : 173 -182. strana Acta Mus. Reginaehradec. ser. AČasopis recenzovaný, neimpakt.Pozorování, nálezy DPDF
Černošice / PZKatastr 1936Musílek J. & Černý W. Invase strakapúda velkého severoevropského (Dryobates major major /L./) na podzim a v zimě 1935 v ČSR. Invasion des nordischen Buntspechtes (Dryobates major major /L./ 1935 in der tschechoslowakischen Republik. Sylvia 1(1) : 5 -8. strana SylviaČasopisOdborná práce DPDF
Červený Újezd / PZKatastr 2004Křovák F. Mokřady na Větráku v Červeném Újezdě. Zahrada - Park - Krajina 14 : 18 -21. strana Zahrada - Park - KrajinaČasopisOdborná práce DPDF
Český krasCHKO 2000Kůrka A. Sukcese arachnocenóz v povrchových vápencových lomech v Českém krasu (pavouci – Araneae). Český kras XXVI : 22 -27. strana Český krasČasopis recenzovaný, neimpakt.Odborná práce DPDF
Český krasCHKO 2001Veselý J. Rozšíření obojživelníků v CHKO Český kras. Český kras XXVII : 52 -54. strana Český krasČasopis recenzovaný, neimpakt.Odborná práce DPDF
Český krasCHKO 2003Špryňar P. Modrásek bahenní v Českém krasu. Český kras XXIX : 4 . strana Český krasČasopis recenzovaný, neimpakt.Odborná práce DPDF
Český krasCHKO 1986Ložek V. Doplňky a poznámky k malakofauně Českého krasu. Bohemia centralis 15 : 143 -145. strana Bohemia centralisČasopisOdborná práce DPDF
Český krasCHKO 1993Skuhravá M. & Skuhravý V. Bejlomorky Českého krasu (Cecidomyidae, Diptera). Die Gallmücken des Böhmischen Karstes (Cecidomyiidae, Diptera). Bohemia centralis 22 : 51 -81. strana Bohemia centralisČasopisOdborná práce DPDF
Český krasCHKO 2000Pfleger V. Měkkýši (Mollusca) modelových lokalit Českého krasu. Český kras XXVI : 28 -32. strana Český krasČasopis recenzovaný, neimpakt.Odborná práce DPDF
Český krasCHKO 2002Hlaváč J. Malakofauna koněpruské oblasti (Český kras) – lesní, stepní a druhotná stanoviště. Český kras XXVIII : 4 -8. strana Český krasČasopis recenzovaný, neimpakt.Odborná práce DPDF
Český krasCHKO 1974Ložek V. Měkkýši Českého krasu z hlediska ochrany přírody. Bohemia centralis 3 : 163 -174. strana Bohemia centralisČasopisOdborná práce DPDF
12345678910
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2019      ISSN 1804-3348