Citace pro vybraný okres
Formulář obsahuje citace pro vybraný okres. Do seznamu jsou zahrnuty citace přiřazené k veškerým územně správním lokalitám okresu(okres až katastr) a k překrývajícím lokalitán typu NP,CHKO,PřP,MZCHU,PO,EVL, VKP a Stromy. Pomocí filtrů lze vybírat dle zobrazených kritérií. Maximální počet vybraných citací při jednom nastavení filtru je nastaven na 1000. Kliknutím na písmeno D (detail) se zobrazí v novém okně podrobné informace k citaci. Pokud je PDF modře podbarvené, je k citaci připojen souhrn nebo celý článek. Zdena Vacíková, mail: vacikova@tkv.cz
1234
LokalitaTypYearAuthorQuotationObsaženo v (In:)Typ pub.Typ cit.Vodní tok.DPDF.
Alej javorů, lip, topolů, jasanůPS 2008Kyzlík P. Jasany významné a památné v České republice a Evropě. Jasan, dřevina roku 2008. Zpevňující dřeviny a jejich místo ve schválených LPH a LHO. Sb. referátů : 30 -32. strana Jasan, dřevina roku 2008. Zpevňující dřeviny a jejich místo ve schválených LPH a LHO. Sb. referátůSborník z konference-referátyPřednáška, referát DPDF
Bernardov / KHKatastr 2013Weber M., Lipský Z., Stroblová L. & Šantrůčková M. Strategická vize rozvoje krajiny Novodvorska a Žehušicka. A Strategic Vision of the Landscape Development in the Nové Dvory and Žehušice Regions. Ochrana přírody 68(1) : 20 -23. strana Ochrana přírodyČasopisOdborná práce DPDF
Bohdaneč u Zbraslavic / KHKatastr 1974Fiedler J. Příspěvek k floristlcko-fytogeografickému průzkumu lesů mezi Chlumcem nad Cidlinou a Bohdančem. Beitrag zur floristisch-phytozönologlschen Durchforschung der Wälder zwiachen Chlumec nad Cidlinou und Bohdaneč. Zprávy Čsl. bot spol. při ČSAV 9(1) : 39 -52. strana Zprávy Čsl. bot spol. při ČSAVČasopisOdborná práce DPDF
Bohdaneč u Zbraslavic / KHKatastr 1954Hála J. Neopatrnost myslivce zavinila ztrátu lidského života. Myslivost 1954 : 110 . strana MyslivostČasopisKrátká zpráva DPDF
Bohdaneč u Zbraslavic / KHKatastr 1954N Myslivci jako příklad. Myslivost 1954 : 109 . strana MyslivostČasopisKrátká zpráva DPDF
Bohdaneč u Zbraslavic / KHKatastr 1964Svoboda J. Husí příběh. Myslivost 1964( 4) : 61 -62. strana MyslivostČasopisKrátká zpráva DPDF
Břehové porosty u KrasoňovicVKP 2007Babka J. a kol. Středočeský kraj životní prostředí. : 253 stran   Odborná práce DPDF
Cihelna v SedlciVKP 2007Babka J. a kol. Středočeský kraj životní prostředí. : 253 stran   Odborná práce DPDF
Čáslav / KHKatastr 2009Benešová G. Odstraňování nebezpečných odpadů na skládce Čáslav. Disposal of the hazardous waste on the landfill Čáslav. : 0   Bakalářská práce DPDF
Čáslav / KHKatastr 2010Vonšovský M. Sokolnictví a biologická ochrana vojenského letiště Čáslav. Falconry and biological protection of the military airport in Čáslav. : 0   Bakalářská práce DPDF
Čáslav / KHKatastr 1981Němec J. Geologicko-geomorfologieká exkurze do okolí Čáslavi. Přírodní vědy ve škole 32(6) : 210 -212. strana,1 mapa,5 foto Přírodní vědy ve školeČasopisOdborná práce DPDF
Čáslav / KHKatastr 2014Švingr P. Zprávy ze Záchranné stanice pro živočichy ČSOP Vlašim. Pod Blaníkem 18(40) č.2 : 99 příloha: XI.-XII. strana Pod BlaníkemČasopisInformační článek DPDF
Čáslav / KHKatastr 1958Kadlec O. Přehled činnosti kroužkovací stanice Čsl. ornithologické společnosti r. 1957. Zprávy ČSOS 2 : 1 -7. strana Zprávy ČSOSČasopisOdborná práce DPDF
Čáslav / KHKatastr 1941Beran B. Kachní druhy na Čáslavsku. Stráž myslivosti 19 : 504 -505. strana Stráž myslivostiČasopisOdborná práce DPDF
Čáslav / KHKatastr 1981Marek M. Tradice ornitologické práce na Čáslavsku. Tilia 14 : 0 TiliaČasopisOdborná práce DPDF
Čáslav / KHKatastr 2009Robovský J., Gregorová R., Hotový J. & Benda P. Addendum to the revised catalogue of the cetaceans (Cetacea) in collections in the Czech Republic. Doplněk k revidovanému katalogu kytovců (Cetacea) ve sbírkách v České republice. Lynx n. s. 40 : 141 -152. strana Lynx n. s.Časopis recenzovaný, neimpakt.Odborná práce DPDF
Čáslav / KHKatastr 1883Čermák K. Slavnostní odhalení pamětní desky Filipu Maxmilianu Opizovi, nestoru českých rostlinopisců, v Čáslavi. Vesmír XII : 207 -211. strana VesmírČasopisKrátká zpráva DPDF
Čáslav / KHKatastr 1989Wagner E. Péče o bažanty v MS Čáslav. Myslivost 1989( 5) : 104 . strana MyslivostČasopisOdborná práce DPDF
Čáslav / KHKatastr 2008Turoňová D. Flóra a vegetace národní přírodní rezervace Žehuňský rybník a návrh péče o chráněné území. Flora and Vegetation of the Žehuňský rybník National Nature Reserve and Proposal of the Management. Práce muzea v Kolíně, ř. přírodovědná 8 : 47 -72. strana Práce muzea v Kolíně, ř. přírodovědnáČasopis recenzovaný, neimpakt.Odborná práce DPDF
Čáslav / KHKatastr 2006Drdová L. Predace hnízd lysky černé (Fulica atra) na vybraných rybnících Čáslavska. : 0   Diplomová práce DPDF
Čáslav / KHKatastr 2006Dvořák Roman & Moravec Josef Nález tesaříka Exocentrus punctipennis (Coleoptera: Cerambycidae) na Čáslavsku. The record of longhorn beetle Exocentrus punctipennis (Coleoptera: Cerambycidae) ín the Čáslav Region. Práce muzea v Kolíně, ř. přírodovědná 7 : 99 -100. strana Práce muzea v Kolíně, ř. přírodovědnáČasopis recenzovaný, neimpakt.Pozorování, nálezy DPDF
Čáslav / KHKatastr 2016Dřevojan P. & Letz D. R. Laskavec vykrojený (Amaranthus emarginatus) - nový druh květeny České republiky a poznámky k jeho výskytu na Slovensku, v Maďarsku a Rakousku. Amaranthus emarginatus - a new species to the flora of the Czech Republic and notes on its occurrence in Slovakia, Hungary and Austria. Zpr. ČBS 51(2) : 189 -209. strana Zpr. ČBSČasopis recenzovaný, neimpakt.Odborná práce DPDF
Čáslav / KHKatastr 1938Vraný J. Z kachních lovů na Čáslavsku. Sylvia 3(4) : 71 -72. strana SylviaČasopisInformační článek DPDF
Čáslav / KHKatastr 1940Kadlec O. V. kroužkovací zpráva České společnosti ornithologické za rok 1939. 5th ringing report of the Czech Society for Ornithology for 1939. / V. Beringungsbericht der Tschechischen ornithologischen Gesellschaft für das Jahr 1939. Sylvia 5(4) : 49 -76. strana SylviaČasopisPřehled DPDF
Čáslav / KHKatastr 1939Vraný J. Z Čáslavska. Sylvia 4(1) : 13 . strana SylviaČasopisOdborná práce DPDF
Červené Janovice / KHKatastr 2014Chvapil S. Výsledky monitoringu hnízdění čápa bílého (Ciconia ciconia) v Libereckém, Středočeském a Ústeckém kraji v roce 2014. Kominíček 20 : 9 - 14. strana KominíčekČasopisPozorování, nálezy DPDF
FilipovVKP 2007Babka J. a kol. Středočeský kraj životní prostředí. : 253 stran   Odborná práce DPDF
HájekVKP 2007Babka J. a kol. Středočeský kraj životní prostředí. : 253 stran   Odborná práce DPDF
Haldy starého dolu Kuntery a ŠafaryVKP 2007Babka J. a kol. Středočeský kraj životní prostředí. : 253 stran   Odborná práce DPDF
Horka nad Sázavou / KHKatastr 2013Musilová M. Zprávy ze záchranné stanice pro živočichy ČSOP Vlašim. Pod Blaníkem 17(39) č.2 : 99 příloha: XIV.-XVII. strana Pod BlaníkemČasopisInformační článek DPDF
Horní BučíceVKP 2007Babka J. a kol. Středočeský kraj životní prostředí. : 253 stran   Odborná práce DPDF
Hořany u Kutné Hory / KHKatastr 2010Rossi P. Variantní návrh agrotechnických a technických protierozních opatření v katastrálním území Hořany u Kutné Hory. Variant agrotechnical and technical concept of soil protection from erosion in cadastral territory Hořany near Kutná Hora. : 0   Diplomová práce DPDF
Hranice u Slavošova / KHKatastr 2013Funk A. Práce muzea v Kolíně – řada přírodovědná. Živa 61(5) : 9999 CXIV-CXV. strana ŽivaČasopisRecenze DPDF
Chabeřice / KHKatastr 2010Klaudys M. Pozemkový spolek pro přírodu a památky Podblanicka. : 4 strany   Populárně naučná DPDF
Chabeřické skályVKP 2007Babka J. a kol. Středočeský kraj životní prostředí. : 253 stran   Odborná práce DPDF
Chlístovice / KHKatastr 2003Juřičková L. Měkkýši hradů Sion a Vízmburk -- sukcese na znovuobjevených zříceninách Malacologica Bohemoslovaca 2 : 55 -57. strana Malacologica BohemoslovacaInternetový časopisOdborná práce DPDF
Chmeliště / KHKatastr 2013Moravec J. Místa pro přírodu. Malý průvodce po záchráněných lokalitách. 2. upravené vydání. : 23 stran   Populárně naučná DPDF
Jánský potokPP 1996Vítek J. Geomorfologicky výrazné údolí Jánského potoka. Uhlí - Rudy - Geologický průzkum 12 : 392 -393. strana, 1 obr., 1 foto, Uhlí - Rudy - Geologický průzkumČasopis recenzovaný, neimpakt.Odborná práce DPDF
Jánský potokPP 2007Babka J. a kol. Středočeský kraj životní prostředí. : 253 stran   Odborná práce DPDF
Jezírko u ZhořeVKP 2007Babka J. a kol. Středočeský kraj životní prostředí. : 253 stran   Odborná práce DPDF
Jindice / KHKatastr 1950Urban V. Konopka horská zjištěna na Kutnohorsku. Stráž myslivosti 28( 4) : 55 . strana Stráž myslivostiČasopisKrátká zpráva DPDF
Kácov / KHKatastr 2011Novák J. Revír Javorník se představuje. IZ LČR - Středočeský kraj 2011-07-19 : 1 . strana IZ LČR - Středočeský krajInternetový časopisInformační článek DPDF
Kácov / KHKatastr 2013Tůmová J. Dobrovolníci letos opět uklidili hladinu a břehy řeky Sázavy. Pod Blaníkem 17(39) č.2 : 99 příloha: VI.-VII. strana Pod BlaníkemČasopisInformační článekSázava-VltavaDPDF
Kácov / KHKatastr 2013Kysela M. Podpora hnízdních možností ptactva. Pod Blaníkem 17(39) č.2 : 7 -8. strana Pod BlaníkemČasopisPopulárně naučná DPDF
Kácov / KHKatastr 1986Michálková R. Průzkum měkkýšů okolí Kácova. Sb. vlastiv. prací Podblanicka. 27 : 67 -76. strana Sb. vlastiv. prací Podblanicka.ČasopisOdborná práce DPDF
Kácov / KHKatastr 1954Valenta Z. Rybí biocenosy v Sázavě u Kácova. Čas. Nár. muzea, Řada přír. 123(1-2) : 67 -68. strana Čas. Nár. muzea, Řada přír.ČasopisOdborná práceSázava-VltavaDPDF
Kácov / KHKatastr 2000Záruba P. Hubenka skrytá - ohrožená vodní ploštice. Aphelocheirus aestivalis – an endangered Water Bug. Ochrana přírody 55( 2) : 48 -49. strana Ochrana přírodyČasopisOdborná práceSázava-VltavaDPDF
Kácov / KHKatastr 2011Homolka M., Baňař P., Barančeková M., Heroldová M., Kamler J., Krojerová J., Modlinger R., Purchart L. & Suchomel J. Struktura společenstva drobných savců na pasekách v prostředí hospodářských lesů ČR. Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů : 88 . strana Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktůSborník z konference-abstraktAbstrakt posteru DPDF
Kácov / KHKatastr 2011Čížek O., Tropek R., Kadlec T. & Šamata J. Strusko-popílkové odkaliště jako klíčová lokalita pro přežití kriticky ohroženého okáče metlicového v Poohří. Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů : 47 -48. strana Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktůSborník z konference-abstraktAbstrakt posteru DPDF
Kácov / KHKatastr 2011Tkadlec E., Baňař P., Barančeková M., Heroldová M., Homolka M., Kamler J., Krojerová J., Modlinger R., Purchart L., Suchomel J. & Zejda J. Synchronní populační fluktuace lesních a polních hrabošů. Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů : 230 . strana Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktůSborník z konference-abstraktAbstrakt posteru DPDF
Kácov / KHKatastr 2015Elleder L., Šírová J. & Dragoun Z. Důsledky přívalové povodně na přelomu července a srpna 1714 pro střední Sázavu (3). Události za povodně v Kácově. Pod Blaníkem 19(41) č.3 : 9 -11. strana Pod BlaníkemČasopisOstatní texty DPDF
KačinaEVL 2011Hotovec P. Představujeme vám revír Kolín. IZ LČR - Středočeský kraj 2011-05-24 : 1 . strana IZ LČR - Středočeský krajInternetový časopisInformační článek DPDF
KačinaEVL 2011Němeček M. & Borusík P. Regenerace národní přírodní památky Kačina - část obora. IZ LČR - Středočeský kraj 2011-09-29 : 1 . strana IZ LČR - Středočeský krajInternetový časopisInformační článek DPDF
KačinaEVL 2013Weber M., Lipský Z., Stroblová L. & Šantrůčková M. Strategická vize rozvoje krajiny Novodvorska a Žehušicka. A Strategic Vision of the Landscape Development in the Nové Dvory and Žehušice Regions. Ochrana přírody 68(1) : 20 -23. strana Ochrana přírodyČasopisOdborná práce DPDF
KačinaEVL 2013Musilová M. Zprávy ze záchranné stanice pro živočichy ČSOP Vlašim. Pod Blaníkem 17(39) č.2 : 99 příloha: XIV.-XVII. strana Pod BlaníkemČasopisInformační článek DPDF
KačinaEVL 2006Moravec J. & Fabián J. Zajímavý nález tesaříka většího Necydalis major (Coleoptera: Cerambycidae) v zámeckém parku Kačina. Interesting record of the longhorn beetle Necydalis major (Coleoptera: Cerambycidae) in the Kačina castle park. Práce muzea v Kolíně, ř. přírodovědná 7 : 101 -103. strana Práce muzea v Kolíně, ř. přírodovědnáČasopis recenzovaný, neimpakt.Pozorování, nálezy DPDF
KamajkaPP 1976Němec J. Státní přírodní rezervace Kamajka - IP. : 27 stran,4 mapy,2 obr.,lit.   Inventarizační zpráva DPDF
KamajkaPP 2013Weber M., Lipský Z., Stroblová L. & Šantrůčková M. Strategická vize rozvoje krajiny Novodvorska a Žehušicka. A Strategic Vision of the Landscape Development in the Nové Dvory and Žehušice Regions. Ochrana přírody 68(1) : 20 -23. strana Ochrana přírodyČasopisOdborná práce DPDF
KamajkaPP 1986Chábera S. Na břehu křídového moře. Přírodní vědy ve škole 38(4) : 137 -139. strana,1 mapa Přírodní vědy ve školeČasopis  DPDF
KamajkaPP 1986Nekvasilová O. Rozšíření svrchnokřídových ramenonožců (Brachiopoda) na chráněných paleontologických lokalitách Středočeského kraje. Distribution of Upper Cretaceous brachiopods (Brachiopoda) on protected paleontological localities in the Central Bohemian Country. Bohemia centralis 15 : 7 -14. strana Bohemia centralisČasopisOdborná práce DPDF
KamajkaPP 1983Vítek J. Půlstoletí některých geologických rezervací. Geologický průzkum 25(12) : 24 . strana,12 obr. na příl. Geologický průzkumČasopisOdborná práce DPDF
KamajkaPP 1983Musil J. Na břehu křídového moře. Věda a život 28( 4) : 249 -250. strana Věda a životČasopisOdborná práce DPDF
KamajkaPP 2007Babka J. a kol. Středočeský kraj životní prostředí. : 253 stran   Odborná práce DPDF
KaňkNPP 2009Kočí T. Nnové nálezy a předběžná zpráva o revizi serpulidních červů (Polychaeta, Canalipalpata) z lokalit Velim a Kaňk - Na Vrších (příbojová facie české křídové pánve). New finds and preliminary reports of the revision of serpulid worms (Polychaeta, Canalipalpata) from localites Velim and Kaňk - Na Vrších, Czech Republic (nearshore facies of the Bohemian Cretaceous Basin). Vlast. zpravodaj Polabí 39 : 207 -238. strana Vlast. zpravodaj PolabíSborník vlastivědnýOdborná práce DPDF
KaňkNPP 1975Lipský Z Skála na Kaňku. Lidé a země 1975( 2) : 81 . strana Lidé a zeměČasopisOdborná práce DPDF
KaňkNPP 2010Štefánek M. Botanický průzkum navrhovaného rozšíření národní přírodní památky Kaňk (okres Kutná Hora). Botanical survey of the proposed enlargement of National nature monument Kank (district Kutná Hora). Práce muzea v Kolíně, ř. přírodovědná 9 : 39 -52. strana Práce muzea v Kolíně, ř. přírodovědnáČasopis recenzovaný, neimpakt.Odborná práce DPDF
KaňkNPP 2014Hanel L., Klaudys M. & Křížová I. Činnost Správy CHKO Blaník v roce 2013. Pod Blaníkem 18(40) č.1 : 99 příloha: VIII.-X. strana Pod BlaníkemČasopisZpráva o činnosti DPDF
KaňkNPP 2013Hanel L., Klaudys M. & Křížová I. Činnost Správy Chráněné krajinné oblasti Blaník v roce 2012. Pod Blaníkem 17(39) č.1 : 99 příloha: VII.-XI. strana Pod BlaníkemČasopisZpráva o činnosti DPDF
KaňkNPP 1986Chábera S. Na břehu křídového moře. Přírodní vědy ve škole 38(4) : 137 -139. strana,1 mapa Přírodní vědy ve školeČasopis  DPDF
KaňkNPP 1986Nekvasilová O. Rozšíření svrchnokřídových ramenonožců (Brachiopoda) na chráněných paleontologických lokalitách Středočeského kraje. Distribution of Upper Cretaceous brachiopods (Brachiopoda) on protected paleontological localities in the Central Bohemian Country. Bohemia centralis 15 : 7 -14. strana Bohemia centralisČasopisOdborná práce DPDF
KaňkNPP 1985Hynšl J. Nález pyrhotinu v alpské paragenezi na Kaňku u Kutné Hory. Čas. Minerál Geol, 30(3) : 330 . strana Čas. Minerál Geol, ČasopisOdborná práce DPDF
KaňkNPP 1983Vítek J. Půlstoletí některých geologických rezervací. Geologický průzkum 25(12) : 24 . strana,12 obr. na příl. Geologický průzkumČasopisOdborná práce DPDF
KaňkNPP 1983Musil J. Na břehu křídového moře. Věda a život 28( 4) : 249 -250. strana Věda a životČasopisOdborná práce DPDF
KaňkNPP 1993Pauliš P. Kaňk u Kutné Hory - místo neobyčejné historické a přírodovědné hodnoty. Ochrana přírody 48( 4) : 102 -104. strana Ochrana přírodyČasopisOdborná práce DPDF
KaňkNPP 2007Babka J. a kol. Středočeský kraj životní prostředí. : 253 stran   Odborná práce DPDF
KaňkNPP 2017Hanel L., Klaudys M. & Křížová I. Činnost Správy Chráněné krajinné oblasti Blaník v roce 2016. Pod Blaníkem 21(43) č.1 : 99 příloha: II.-VI. strana Pod BlaníkemČasopisZpráva o činnosti DPDF
Kopec VysokáVKP 2007Babka J. a kol. Středočeský kraj životní prostředí. : 253 stran   Odborná práce DPDF
Kralice / KHKatastr 2014Chvapil S. Výsledky monitoringu hnízdění čápa bílého (Ciconia ciconia) v Libereckém, Středočeském a Ústeckém kraji v roce 2014. Kominíček 20 : 9 - 14. strana KominíčekČasopisPozorování, nálezy DPDF
Kutná HoraOkres 2007Kloučková B. Rudisti - zajímavý mlži křídového moře Kolínska a Kutnohorska. Rudists - interesting bivalves of Kolín and Kutná Hora Region in the Bohemian Cretaceous Basin. Vlast. zpravodaj Polabí 38 : 214 -238. strana Vlast. zpravodaj PolabíSborník vlastivědnýOdborná práce DPDF
Kutná HoraOkres 2010Rydlo Jar. Vodní makrofyta v severovýchodní části Kutnohorské pahorkatiny. Aquatic macrophytes in the NE part of the Kutnohorská pahorkatina fytogeographical district (Central Bohemia). Práce muzea v Kolíně, ř. přírodovědná 9 : 23 -38. strana Práce muzea v Kolíně, ř. přírodovědnáČasopis recenzovaný, neimpakt.Odborná práce DPDF
Kutná HoraOkres 2010Vrabec V. & Šebková N. Nový nález modrásků rodu Phengaris (Lepidoptera: Lycaenidae) na území okresu Kutná Hora. New record of Large Blues from genus Phengaris (Lepidoptera: Lycaenidae) in the District of Kutna Hora. Práce muzea v Kolíně, ř. přírodovědná 9 : 133 -137. strana Práce muzea v Kolíně, ř. přírodovědnáČasopis recenzovaný, neimpakt.Pozorování, nálezy DPDF
Kutná HoraOkres 2010Rejl J. & Novotný F. Letní kolonie netopýra velkého (Myotis myotis) ve východním Kutnohorsku. Summer colony of the Greater mouse-eared bat (Myotis myotis) in the eastern of distrikt of Kutná Hora. Práce muzea v Kolíně, ř. přírodovědná 9 : 138 . strana Práce muzea v Kolíně, ř. přírodovědnáČasopis recenzovaný, neimpakt.Krátká odborná zpráva DPDF
Kutná HoraOkres 2010Moravec J & Starý M. Nález páchníka Osmoderma barnabita (Coleoptera: Scarabaeidae: Cetoniinae: Trichiini) v údolí Vrchlice na Kutnohorsku. Scarabaeidae: Cetoniinae: Trichiini) in the proposed Údolí Vrchlice Nátuře Reservě (Kutná Hora region, Central Bohemia). Práce muzea v Kolíně, ř. přírodovědná 9 : 108 -112. strana Práce muzea v Kolíně, ř. přírodovědnáČasopis recenzovaný, neimpakt.Pozorování, nálezyVrchlice-KlejnárkaDPDF
Kutná HoraOkres 2013Jakubec P., Růžička J. Rozšíření ohrožených hrobaříků (Coleoptera: Silphidae: Nicrophorinae) otevřené krajiny ve vybraných nížinných oblastech České republiky. Zoologické dny Brno 2013, Sb. abstraktů : 92 . strana Zoologické dny Brno 2013, Sb. abstraktůSborník z konference-abstraktAbstrakt posteru DPDF
Kutná HoraOkres 2014Praus L. Vymizí chocholouš obecný z českých zemí? Will the Crested Lark Disappear in the Czech Republic? Živa 62(2) : 83 -85. strana ŽivaČasopisOdborná práce DPDF
Kutná HoraOkres 2012Strakatá M. Memoriál Jaromíra Dostála. Myslivost - příloha Lovecký pes 2012/2 : 16 . strana Myslivost - příloha Lovecký pesČasopisOdborná práce DPDF
Kutná HoraOkres 2011Hotovec P. Představujeme vám revír Kolín. IZ LČR - Středočeský kraj 2011-05-24 : 1 . strana IZ LČR - Středočeský krajInternetový časopisInformační článek DPDF
Kutná HoraOkres 1995Brandl P. & Šimek J. Faunistická pozorování v České republice (1993-1994). Rare and uncommon records of birds in the Czech Republic (1993-1994). Zprávy ČSO 41 : 21 -31. strana Zprávy ČSOČasopisPozorování, nálezy DPDF
Kutná HoraOkres 2004Vavřík M. Zpráva Faunistické komise ČSO za rok 2003. Rare birds in the Czech Republic in 2003. Zprávy ČSO 59 : 24 -32. strana Zprávy ČSOČasopisPozorování, nálezy DPDF
Kutná HoraOkres 1997Brandl P. & Šimek J. (eds.) Faunistická pozorování v České republice v roce 1996. Rare and uncommon records of birds in the Czech Republic in 1996. Zprávy ČSO 44 : 53 -65. strana Zprávy ČSOČasopisPozorování, nálezy DPDF
Kutná HoraOkres 1996Šimek J. & Brandl P. Faunistická pozorování v České republice v roce 1995. Zprávy ČSO 42 : 46 -56. strana Zprávy ČSOČasopisPozorování, nálezy DPDF
Kutná HoraOkres 1996Šimek J. & Brandl P. (eds.) Faunistická pozorování v České republice (1990 - 1995). Rare and uncommon records in the Czech Republic (1990 - 1995). Zprávy ČSO 43 : 48 -57. strana Zprávy ČSOČasopisPozorování, nálezy DPDF
Kutná HoraOkres 2005Jelínek M. (ed.) Faunistická pozorování v České republice v roce 2004. Rare and uncommon records of birds in the Czech Republic in 2004. Zprávy ČSO 60 : 23 -44. strana Zprávy ČSOČasopisPozorování, nálezy DPDF
Kutná HoraOkres 2014Cepák J. & Klvaňa P. Zpráva Kroužkovací stanice Národního muzea za rok 2013. Report on Czech Bird Ringing for 2013. Kroužkovatel 18 : 24 stran KroužkovatelČasopisPřehled DPDF
Kutná HoraOkres 1978Randík A. K problematike rozšírenia, výskumu a ochrany dravých vtákov v Československu (Správa o priebehu a výsledkoch rokovania pracovného seminára "Dravé vtáky - Nitra 1976"). Dravci 1977 Sb. ref. 1. díl : 10 -35. strana Dravci 1977 Sb. ref. 1. dílSborník z konference-referátyPřednáška, referát DPDF
Kutná HoraOkres 2014Vít P., Wolfová K., Urfus T., Tájek P. & Suda J. Interspecific hybridization between rare and common plant congeners inferred from genome size data: assessing the threat to the Czech serpentine endemic Cerastium alsinifolium. Mezidruhová hybridizace mezi vzácným a hojným druhem, zjištěná na základě dat o velikosti genomu - zhodnocení ohrožení českého hadcového endemita Cerastium alsinifolium. Preslia 86(1) : 95 -118. strana PresliaČasopisPůvodní vědecká práce DPDF
Kutná HoraOkres 2005Čech P. & Čech M. Unikátní nález ještěrky v potravě ledňáčka říčního (Alcedo atthis). Unique record of lizard in the diet of kingfisher Alcedo atthis. Zprávy ČSO 60 : 47 -48. strana Zprávy ČSOČasopisOdborná práceLosinský p.-SázavaDPDF
Kutná HoraOkres 2013Horčičková E., Janovský Z., Pavlíková A., Mikát M., Hadrava J., Kmecová K., Požárová D., Smyčka J., Herben T. Factors influencing abundances of hoverfly pollinators in agricultural landscape: Do unmown verges provide quality catering? Zoologické dny Brno 2013, Sb. abstraktů : 84 -85. strana Zoologické dny Brno 2013, Sb. abstraktůSborník z konference-abstraktAbstrakt posteru DPDF
Kutná HoraOkres 2013Hadrava J., Janovský Z., Mikát M. Rozmanitost struktury opylovacích sítí v rámci jedné louky. Zoologické dny Brno 2013, Sb. abstraktů : 72 -73. strana Zoologické dny Brno 2013, Sb. abstraktůSborník z konference-abstraktAbstrakt posteru DPDF
Kutná HoraOkres 2013Weber M., Lipský Z., Stroblová L. & Šantrůčková M. Strategická vize rozvoje krajiny Novodvorska a Žehušicka. A Strategic Vision of the Landscape Development in the Nové Dvory and Žehušice Regions. Ochrana přírody 68(1) : 20 -23. strana Ochrana přírodyČasopisOdborná práce DPDF
1234
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2019      ISSN 1804-3348