Citace pro vybraný okres
Formulář obsahuje citace pro vybraný okres. Do seznamu jsou zahrnuty citace přiřazené k veškerým územně správním lokalitám okresu(okres až katastr) a k překrývajícím lokalitán typu NP,CHKO,PřP,MZCHU,PO,EVL, VKP a Stromy. Pomocí filtrů lze vybírat dle zobrazených kritérií. Maximální počet vybraných citací při jednom nastavení filtru je nastaven na 1000. Kliknutím na písmeno D (detail) se zobrazí v novém okně podrobné informace k citaci. Pokud je PDF modře podbarvené, je k citaci připojen souhrn nebo celý článek. Zdena Vacíková, mail: vacikova@tkv.cz
12345678910
LokalitaTypYearAuthorQuotationObsaženo v (In:)Typ pub.Typ cit.Vodní tok.DPDF.
Běleč u Litně / BEKatastr 2011Valeš Z. Projekt RAS v roce 2010. Kroužkovatel 11 : 5 -6. strana KroužkovatelČasopisOdborná práce DPDF
BerounOkres 2002Weinfurtová D. Revize výskytu netopýrů v okrese Beroun. : 6 stran   Výzkumná zpráva DPDF
BerounOkres 2005Brinke T. Hnízdní rozšíření skorce vodního (Cinclus cinclus) a ledňáčka říčního (Alcedo atthis) v povodí Litavky na Berounsku. Český kras XXXI : 25 -28. strana Český krasČasopis recenzovaný, neimpakt.Odborná práceLitavka-BerounkaDPDF
BerounOkres 1985Mottl S. & Šimek J. Chov bažantů na Berounsku. Myslivost 1985(11) : 244 -245. strana MyslivostČasopisOdborná práce DPDF
BerounOkres 2000Řezáč J. & Strnad L. Záchrana koroptve polní pomocí rodičovských párů. Myslivost 2000( 3) : 26 -27. strana MyslivostČasopisOdborná práce DPDF
BerounOkres 1999Anonym Koroptev potřebuje naši pomoc. Myslivost 1999( 6) : 19 . strana MyslivostČasopisKrátká zpráva DPDF
BerounOkres 1995Mottl S. Vracíme do polí koroptve. Myslivost 1995( 3) : 17 . strana MyslivostČasopisKrátká zpráva DPDF
BerounOkres 2008Brotánková J. Studie revitalizace Červeného a Stroupínského potoka (okr. Beroun). Restoration study of Cerveny and Stroupinsky brook (okr. Beroun) : 46 stran   Diplomová práceČervený p.-LitavkaDPDF
BerounOkres 1993Štefek V. & Bosák P. Morfologie terasového stupně u kruhového lomu mezi Srbskem a Tetínem. Český kras XVIII : 26 -28. strana Český krasČasopis recenzovaný, neimpakt.Odborná práce DPDF
BerounOkres 1993Lysenko V. Těžba nerostných surovin a životní prostředí na okrese Beroun. Český kras XVIII : 35 -39. strana Český krasČasopis recenzovaný, neimpakt.Odborná práce DPDF
BerounOkres 1993Žihlo J. Závislost imisních hodnot od absolutního množství emitovaných exhalací v „berounské kotlině“. Český kras XVIII : 44 -45. strana Český krasČasopis recenzovaný, neimpakt.Odborná práce DPDF
BerounOkres 1996Janda P. Hnízdní sezóna 1995 na rybníku Korno. Český kras XXII : 49 -51. strana Český krasČasopis recenzovaný, neimpakt.Odborná práce DPDF
BerounOkres 1994Lysenko V. Cementárenská výroba na Berounsku – minulost a budoucnost? Český kras XIX : 6 -13. strana Český krasČasopis recenzovaný, neimpakt.Odborná práce DPDF
BerounOkres 1994Sýkorová I. Zhodnocení valounové industrie z Bacína. Český kras XIX : 21 -23. strana Český krasČasopis recenzovaný, neimpakt.Odborná práce DPDF
BerounOkres 1994Benková I. Zhodnocení štípané industrie z Bacína. Český kras XIX : 23 -25. strana Český krasČasopis recenzovaný, neimpakt.Odborná práce DPDF
BerounOkres 1997Janda P. & Pojer F. Ptáci v lomech. Český kras XXIII : 43 -49. strana Český krasČasopis recenzovaný, neimpakt.Odborná práce DPDF
BerounOkres 1997Falc Z. Problematika výskytu starých důlních děl na Berounsku. Český kras XXIII : 49 -50. strana Český krasČasopis recenzovaný, neimpakt.Odborná práce DPDF
BerounOkres 1990Lysenko V. Životní prostředí v berounské kotlině (část I.). Český kras XVI : 5 -14. strana Český krasČasopis recenzovaný, neimpakt.Odborná práce DPDF
BerounOkres 1992Matoušek V. Raně středověké nálezy z Berouna-Králova Dvora (o. Beroun). Český kras XVII : 5 -10. strana Český krasČasopis recenzovaný, neimpakt.Odborná práce DPDF
BerounOkres 1992Lysenko V. Životní prostředí v berounské kotlině (část II.). Český kras XVII : 24 -30. strana Český krasČasopis recenzovaný, neimpakt.Odborná práce DPDF
BerounOkres 1987Jančaříková I. Zajímavé textury vápenců v lomu Kosov u Berouna. Český kras XIII : 36 -46. strana Český krasČasopis recenzovaný, neimpakt.Odborná práce DPDF
BerounOkres 1987Kácha S. Abnormální poklesy hladiny vody v propasti na Čeřince. Český kras XIII : 51 -54. strana Český krasČasopis recenzovaný, neimpakt.Odborná práce DPDF
BerounOkres 1989Lysenko V. Geofaktory životního prostředí na Berounsku. Český kras XV : 49 -55. strana Český krasČasopis recenzovaný, neimpakt.Odborná práce DPDF
BerounOkres 1989Jančaříková I. Dusík B.: Toulky berounským krajem. ČTK Pressfoto, Praha 1988, 165 str. Český kras XV : 119 . strana Český krasČasopis recenzovaný, neimpakt.Recenze DPDF
BerounOkres 1984Matoušek V. Zpráva o třetí sezoně archeologického výzkumu jeskyně č. 1504 v Údolí děsu u Srbska. Český kras X : 7 -8. strana Český krasČasopis recenzovaný, neimpakt.Odborná práce DPDF
BerounOkres 1983Matoušek V. Zpráva o druhé sezoně archeologického výzkumu jeskyně č. 1504 v Údolí děsu u Srbska. Český kras VIII : 7 -8. strana Český krasČasopis recenzovaný, neimpakt.Odborná práce DPDF
BerounOkres 1983Kyncl J. 4. Výsledek determinace uhlíků z jeskyně č. 1504 v Údolí děsu v Českém krasu. Český kras VIII : 17 -22. strana Český krasČasopis recenzovaný, neimpakt.Odborná práce DPDF
BerounOkres 1983Peške L. 5. Výsledky osteologického rozboru materiálu získaného při archeologickém výzkumu chodby č. 2 v Jeskyni č. 1504 v Údolí děsu. Český kras VIII : 23 . strana Český krasČasopis recenzovaný, neimpakt.Odborná práce DPDF
BerounOkres 1983Kácha S. Nové prostory v Propasti na Čeřince. Český kras VIII : 71 -72. strana Český krasČasopis recenzovaný, neimpakt.Informační článek DPDF
BerounOkres 1977Blüml A. & Kovanda J. Nález křišťálu z lomu Kosov u Berouna. Český kras II : 21 -28. strana Český krasČasopis recenzovaný, neimpakt.Odborná práce DPDF
BerounOkres 1979Švenek J. & Jehlička J. Neobvyklý výskyt pyritu v Kosově u Berouna. Český kras IV : 93 -94. strana Český krasČasopis recenzovaný, neimpakt.Odborná práce DPDF
BerounOkres 1982Matoušek V. Předběžná zpráva o první sezoně archeologického výzkumu jeskyně č. 1504 v Údolí děsu. Český kras VII : 7 -14. strana Český krasČasopis recenzovaný, neimpakt.Odborná práce DPDF
BerounOkres 1977Lysenko V. Geologické sbírky v muzeích na Berounsku. Český kras II : 47 -50. strana Český krasČasopis recenzovaný, neimpakt.Informační článek DPDF
BerounOkres 2006Prošková T. Těžba nerostných surovin na okrese Beroun a její vliv na životní prostředí. : 74 stran   Bakalářská práce DPDF
BerounOkres 1997Lysenko V. Cementárenská výroba na Berounsku: minulost a budoucnost? Zprav. MŽP ČR 7( 1) : 5 -8. strana Zprav. MŽP ČRČasopisInformační článek DPDF
BerounOkres 1999Domasová M. Měření ozónu a oxidu dusičitého pasivní dosimetrií na hoře Kleti. : 0   Diplomová práce DPDF
BerounOkres 1999Chlustina V. Berounsko - krajina postižená těžbou. : 0   Diplomová práce DPDF
BerounOkres 2008Špryňar P., Palice Z. & Soldán Z. Výcházka za mechorosty, lišejníky a cévnatými rostlinami z Berouna do Srbska. Excursion focused on bryophytes, lichens and vascular plants from Beroun to Srbsko. Český kras XXXIV : 44 -53. strana Český krasČasopis recenzovaný, neimpakt.Odborná práce DPDF
BerounOkres 2008Lysenko V. Geologické mapování na Berounsku (CHKO Křivoklátsko a CHKO Český kras) v měřítku 1 : 25 000. Geological mapping of the Beroun area (Křivoklátsko and Czech Karst Protected Landscape Areas at 1 : 25,000 scale. Český kras XXXIV : 59 -60. strana Český krasČasopis recenzovaný, neimpakt.Odborná práce DPDF
BerounOkres 1886Šedý E Vzácnější hlemýždi okolí Berounského. Vesmír XV : 0 VesmírČasopisOdborná práce DPDF
BerounOkres 2008Šmídová R. Kontaminace pískovišť škrkavkami rodu Toxocara v oblasti Berounska. Sandpits contamination of Toxocara ascarids in region Berounsko. :   Bakalářská práce DPDF
BerounOkres 2006Žák K., Diedrich C. G. Sedimenty výplní krasových dutin v lomu Plešivec u Měňan – předběžná zpráva o výzkumu. Český kras XXXII : 26 -31. strana Český krasČasopis recenzovaný, neimpakt.Výzkumná zpráva DPDF
BerounOkres 2004Blažková D. Vegetace obnaženého dna řeky Berounky rok po povodni roku 2002. Muzeum a současnost, řada přírodov. 19 : 31 -42. strana Muzeum a současnost, řada přírodov.ČasopisOdborná práceBerounkaDPDF
BerounOkres 2005Jančařík A. Československé opevnění z let 1936–1938 v údolí Berounky. Český kras XXXI : 29 -39. strana Český krasČasopis recenzovaný, neimpakt.Odborná práceBerounkaDPDF
BerounOkres 2008Vacík R. Mapování ptáků v Branžovském hvozdě. Columba 14(1) : 19 . strana ColumbaČasopisOdborná práce DPDF
BerounOkres 2002Javůrková B. Srážková charakteristika berounské kotliny. Český kras XXVIII : 31 -33. strana Český krasČasopis recenzovaný, neimpakt.Odborná práce DPDF
BerounOkres 2007Kaasová K. Navštívili jsme OMS Beroun. Myslivost 2007( 5) : 60 . strana MyslivostČasopisRozhovor DPDF
BerounOkres 2001Horný R. & Zdobnická N. Otomar Pravoslav Novák (1851–1892) a Berounsko. Český kras XXVII : 56 -59. strana Český krasČasopis recenzovaný, neimpakt.Osobní zpráva DPDF
BerounOkres 2000Likovský Z. Účelové známky okresu Beroun. Český kras XXVI : 53 -56. strana Český krasČasopis recenzovaný, neimpakt.Odborná práce DPDF
BerounOkres 1953Pujman V. & Vostál Z. Měďnaté lizy v boji proti strongylose srnčí zvěře. Myslivost 1953 : 40 . strana MyslivostČasopisOdborná práce DPDF
BerounOkres 1957Šavrda E. Náš zálomek tentokrát Berounským. Myslivost 1957 : 114 . strana MyslivostČasopisOstatní texty DPDF
BerounOkres 1938Barchánek V. Tetřev, který tokal na akátu u silnice. Stráž myslivosti 16(19) : 478 -479. strana Stráž myslivostiČasopisOstatní texty DPDF
BerounOkres 1960Zíma A. Jak jsme loni hospodařili na berounském okrese. Myslivost 1960( 5) : 71 . strana MyslivostČasopisOstatní texty DPDF
BerounOkres 1978Šťastný K. Stav současného rozšíření dravců v Čechách a na Moravě. Dravci 1977 Sb. ref. 1. díl : 54 -70. strana Dravci 1977 Sb. ref. 1. dílSborník z konference-referátyPřednáška, referát DPDF
BerounOkres 2006Bürger P., Pykal J. & Hora J. Deset let činnosti skupiny pro chřástala polního: od výzkumu k ochraně. Srdcem a rozumem – 80 let ČSO, sb. z konference : 18 . strana Srdcem a rozumem – 80 let ČSO, sb. z konferenceSborník z konference-abstraktAbstrakt přednášky DPDF
BerounOkres 1997Cepák J. & Pavelka J. Návrat kukaček z Afriky. Ptačí svět 4(4) : 3 . strana Ptačí světČasopisOdborná práce DPDF
BerounOkres 1997Brandl P. & Šimek J. (eds.) Faunistická pozorování v České republice v roce 1996. Rare and uncommon records of birds in the Czech Republic in 1996. Zprávy ČSO 44 : 53 -65. strana Zprávy ČSOČasopisPozorování, nálezy DPDF
BerounOkres 1996Šimek J. & Brandl P. Faunistická pozorování v České republice v roce 1995. Zprávy ČSO 42 : 46 -56. strana Zprávy ČSOČasopisPozorování, nálezy DPDF
BerounOkres 2014Cepák J. & Klvaňa P. Zpráva Kroužkovací stanice Národního muzea za rok 2013. Report on Czech Bird Ringing for 2013. Kroužkovatel 18 : 24 stran KroužkovatelČasopisPřehled DPDF
BerounOkres 2005Šálek M. & Schröpfer L. Rozšíření a početnost sýčka obecného (Athene noctua) v České republice - průběžná zpráva za rok 2005. Zprávy ČSO 61 : 37 -38. strana Zprávy ČSOČasopisOdborná práce DPDF
BerounOkres 2014Vít P., Wolfová K., Urfus T., Tájek P. & Suda J. Interspecific hybridization between rare and common plant congeners inferred from genome size data: assessing the threat to the Czech serpentine endemic Cerastium alsinifolium. Mezidruhová hybridizace mezi vzácným a hojným druhem, zjištěná na základě dat o velikosti genomu - zhodnocení ohrožení českého hadcového endemita Cerastium alsinifolium. Preslia 86(1) : 95 -118. strana PresliaČasopisPůvodní vědecká práce DPDF
BerounOkres 2005Mourková J. & Bergmann P. Zimní sčítání vodních ptáků ve středních Čechách v zimě 2003/2004. Winter waterfowl census in central Bohemia in winter 2003/2004. Zprávy ČSO 60 : 5 -18. strana Zprávy ČSOČasopisOdborná práceBerounkaDPDF
BerounOkres 2009Rak Š. Výskyt netrilobitových členovců v křemencích letenského souvrství v okolí Berouna. The occurrence of non-trilobite arthropods from the quartzites of Letná Formation from the vicinity of Beroun. Český kras XXXV : 14 -25. strana Český krasČasopis recenzovaný, neimpakt.Odborná práce DPDF
BerounOkres 2009Hradilová D. Podnikatelská rodina Kubinzky a její aktivity na Berounsku. Entrepreneurial family of Kubinzky and its activities in the Beroun Area. Český kras XXXV : 57 -62. strana Český krasČasopis recenzovaný, neimpakt.Ostatní texty DPDF
BerounOkres 2010Šenková M. Management populace koroptve polní (Perdix perdix) na Berounsku. Management of Grey partridge (Perdix perdix) in Beroun Region (Central Bohemia, Czech Republic). : 0   Bakalářská práce DPDF
BerounOkres 2009Nešvarová J. Chovatelské přehlídky v oblasti Berounska. Breeder parades in the area of Berounsko. : 0   Bakalářská práce DPDF
BerounOkres 2010Havel J. Změna atraktivity území Berouna pro dojížďku do Prahy v důsledku uvažovaného napojení vysokorychlostní trati. Changing attractiveness of territory of Beroun for commuting to Prague as result of planned high-speed rail connection. : 0   Diplomová práce DPDF
BerounOkres 1976Zvelebil J. Shrnutí hydrogeologických poměrů západní části okresu Beroun. : 58 . strana,10 gr.,2 obr.,3 tab.,lit.,3 příl.   Diplomová práce DPDF
BerounOkres 1974Ciprová J. Stav vegetace v ohroženém území lomu Čertovy schody na Berounsku. : 184 stran,21 foto,16 map,38 tab.,11 graf.,26 schem.,příl.,mapa,lit.   Diplomová práce DPDF
BerounOkres 1978Fencl J. & Zeman O. Sesuvy v silurských a devonských horninách na Berounsku Landslides in the Silurian and Devonian rocks of the Beroun area /English summary/. Čas. Minerál Geol, 23 : 53 -65. strana,4 obr. v textu,2 tabule,lit. * Čas. Minerál Geol, ČasopisOdborná práce DPDF
BerounOkres 1976Bělař F. Přehled hydrogeologických poměrů východní části okresu Beroun. : 43 stran,3 grafy v textu,lit.,4 příl.   Přehled DPDF
BerounOkres 2012Valeš Z. Projekt RAS – 1. rok. Kroužkovatel 13 : 4 -5. strana KroužkovatelČasopisOdborná práce DPDF
BerounOkres 1947Šašek L. Zvláštní úlovek - zdivočelý kůň. Stráž myslivosti 25( 8) : 142 -143. strana Stráž myslivostiČasopisOstatní texty DPDF
BerounOkres 2012Brinke T. & Petrusková T. Linduška lesní a projekt RAS. Zpr. RAS 4 : 9 -10. strana Zpr. RASInternetový časopisOdborná práce DPDF
BerounOkres 2012Šinkner J. Barvářské zkoušky honičů v okrese Beroun. Myslivost - příloha Lovecký pes 2012/5 : 3 . strana Myslivost - příloha Lovecký pesČasopisOdborná práce DPDF
BerounOkres 1938Scheiner Drobnosti z berounského kraje. Stráž myslivosti 16(14) : 361 . strana Stráž myslivostiČasopisOstatní texty DPDF
BerounOkres 2012Šimek J. Vliv typu využití krajiny na hodnocení biotopů v lesní a zemědělské krajině v okolí Berouna. Evaluation of habitat and land use in the forest and agriculture landscape in the vicinity of Beroun. : 0   Bakalářská práce DPDF
Beroun / BEKatastr 1995Ježek M. Archeologie k podobě středověkého Berouna. Český kras XXI : 23 -26. strana Český krasČasopis recenzovaný, neimpakt.Odborná práce DPDF
Beroun / BEKatastr 1983Petr V. Teratologické pygidium trilobita Radioscutellum intermixtum (Hawle et Corda, 1847) z koněpruských vápenců ve sbírkách Okresního muzea v Berouně. Český kras VIII : 56 -59. strana Český krasČasopis recenzovaný, neimpakt.Odborná práce DPDF
Beroun / BEKatastr 1983Petr V. Staré sbírky ostnokožců (Echinodermata) staršího paleozoika Barrandienu v Okresním muzeu v Berouně. Český kras VIII : 60 -62. strana Český krasČasopis recenzovaný, neimpakt.Odborná práce DPDF
Beroun / BEKatastr 1984Petr V. 2. stupeň evidence a kategorizace paleontologických sbírek Okresního muzea v Berouně. Český kras X : 87 -91. strana Český krasČasopis recenzovaný, neimpakt.Informační článek DPDF
Beroun / BEKatastr 1981Petr V. Anomální pygidium trilobita Platyscutellum formosum formosum (Barrande, 1846) ve sbírkách Okresního muzea v Berouně. Český kras VI : 36 -39. strana Český krasČasopis recenzovaný, neimpakt.Odborná práce DPDF
Beroun / BEKatastr 1981Petr V. Sbírky trilobitů v Okresním muzeu v Berouně a výstava „Trilobiti starších prvohor středních Čech“ v roce 1981. Český kras VI : 67 -70. strana Český krasČasopis recenzovaný, neimpakt.Odborná práce DPDF
Beroun / BEKatastr 1976Lysenko V. Činnost geologického oddělení Okresního muzea v letech 1970–75. Český kras I : 60 -65. strana Český krasČasopis recenzovaný, neimpakt.Odborná práce DPDF
Beroun / BEKatastr 1978Lysenko V. Geologické sbírky Okresního muzea Beroun. Český kras III : 96 -97. strana Český krasČasopis recenzovaný, neimpakt.Informační článek DPDF
Beroun / BEKatastr 1980Petr V. Zpráva o 2. stupni evidence geologických sbírek v Okresním muzeu v Berouně za období 1978–1980. Český kras V : 60 -66. strana Český krasČasopis recenzovaný, neimpakt.Informační článek DPDF
Beroun / BEKatastr 1983Pleticha P. Orchis má v Budoucnosti budoucnost. Naší přírodou 3( 2) : 7 . strana Naší přírodouČasopisOdborná práce DPDF
Beroun / BEKatastr 2005Brinke T. & Jančaříková I. Zoologické sbírky Muzea Českého krasu. Český kras XXXI : 47 -48. strana Český krasČasopis recenzovaný, neimpakt.Odborná práce DPDF
Beroun / BEKatastr 2006Jančaříková I. & Teichmann J. Otevření nové expozice „Život v době mamutů aneb diorama pleistocenní krajiny“ v Muzeu Českého krasu. Český kras XXXII : 61 -62. strana Český krasČasopis recenzovaný, neimpakt.Informační článek DPDF
Beroun / BEKatastr 2002Jančaříková I. Povodeň v Muzeu Českého krasu v Berouně. Český kras XXVIII : 47 . strana Český krasČasopis recenzovaný, neimpakt.Informační článek DPDF
Beroun / BEKatastr 2002Kmínek P. & Čapková J. 110 let berounského muzea. Český kras XXVIII : 48 -49. strana Český krasČasopis recenzovaný, neimpakt.Informační článek DPDF
Beroun / BEKatastr 2004Elleder L. Povodně v Berouně. Český kras XXX : 59 -62. strana Český krasČasopis recenzovaný, neimpakt.Informační článek DPDF
Beroun / BEKatastr 2003Anonym Geologické exkurze k desetiletí Muzea Českého krasu. Český kras XXIX : 49 . strana Český krasČasopis recenzovaný, neimpakt.Informační článek DPDF
Beroun / BEKatastr 2002Kmínek P. Rukopis archiváře Jana Königa „Soupis pomístních jmen pro město Beroun“ z archivu Muzea Českého krasu v Berouně (Arch H13). Český kras XXVIII : 42 -45. strana Český krasČasopis recenzovaný, neimpakt.Informační článek DPDF
Beroun / BEKatastr 2002Kalašová Z. Seznam regionální literatury v Muzeu Českého krasu v Berouně v letech 2001–2002. Český kras XXVIII : 51 -52. strana Český krasČasopis recenzovaný, neimpakt.Přehled DPDF
Beroun / BEKatastr 1998Jančaříková I. Historie berounského muzea s přihlédnutím ke geologickým sbírkám. Český kras XXIV : 5 -16. strana Český krasČasopis recenzovaný, neimpakt.Odborná práce DPDF
Beroun / BEKatastr 1998Pretel J. Současný stav kvality ovzduší v Berouně. Český kras XXIV : 42 -46. strana Český krasČasopis recenzovaný, neimpakt.Odborná práce DPDF
Beroun / BEKatastr 1993Anonym Zpráva o stavu životního prostředí České republiky. Sosna 1993 : 13 -16. strana SosnaČasopisOdborná práce DPDF
Beroun / BEKatastr 2014Pařízek P. Mechanické automatofonické nástroje ve sbírkách Muzea Českého krasu. Self-playing musical instruments in the collections of the Museum of the Czech Karst. Český kras XL : 27 -32. strana Český krasČasopis recenzovaný, neimpakt.Ostatní texty DPDF
Beroun / BEKatastr 2005Brinke T. Hnízdění vlaštovky obecné (Hirundo rustica) v hnízdě rehka domácího (Phoenicurus ochruros) a na hnízdní podložce. Breeding of the Swallow Hirundo rustica in the nest of Black Redstart Phoenicurus ochruros and in an artificial nest. Zprávy ČSO 60 : 49 . strana Zprávy ČSOČasopisOdborná práce DPDF
12345678910
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2019      ISSN 1804-3348