Detail: Bioakumulace těžkých kovů a radionuklidů ve sladkovodních houbách a sedimentech v nádrži Mohelno, ovlivněné provozem Jaderné elektrárny Dukovany.
 
Autor: Zdeňka Žáková, Eva Kočková, Petr Dvořák & Petr Mlejnek
Název: Bioakumulace těžkých kovů a radionuklidů ve sladkovodních houbách a sedimentech v nádrži Mohelno, ovlivněné provozem Jaderné elektrárny Dukovany.
Překlad názvu: Bioaccumulation of Heavy Metals and Radionuclides in Freshwater Sponges and Sediments in the Mohelno Reservoir Influenced by Operation of the Dukovany Nuclear Power Plant.
Typ publikace: Časopis recenzovaný
Rok vydání: 2006
Publikace: Acta rerum naturalium - Přírodovědný časopis Vysočiny
Čislo publikace: 2
Strana: 85 -97. strana
ISSN: 1801-5972
ISSN on line: 1803-1587
Jazyk citace: Cz
Jazyk abst.: En
Jazyk souhr.: En
Vydavatel:
Odkaz na: PDF
Odkaz na Sk ČR: Odkaz na publikaci v Sk ČR
Typ citace: Odborná práce
Klíč. slova EN: freshwater sponges, sediments, bioaccumulation, Daleöice and Mohelno reservoirs, nuclear power plant, heavy metals, radionuclides
V bibliotéce: Ostatní bezobratlí;
Hesla: Toxikologie;
ID: 116225 D.zařaz.: 04.02.2020 D.aktual.: 08.06.2020 Zdroj: webové stránky Muzea Vysočiny Jihlava
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348