Detail: Interspecific hybridization between rare and common plant congeners inferred from genome size data: assessing the threat to the Czech serpentine endemic Cerastium alsinifolium.
 
Autor: Petr Vít, Kateřina Wolfová, Tomáš Urfus, Přemysl Tájek & Jan Suda
Název: Interspecific hybridization between rare and common plant congeners inferred from genome size data: assessing the threat to the Czech serpentine endemic Cerastium alsinifolium.
Překlad názvu: Mezidruhová hybridizace mezi vzácným a hojným druhem, zjištěná na základě dat o velikosti genomu - zhodnocení ohrožení českého hadcového endemita Cerastium alsinifolium.
Typ publikace: Časopis
Rok vydání: 2014
Publikace: Preslia, The Journal of the Czech Botanical Society
Čislo publikace: 86(1)
Strana: 95 -118. strana
ISSN: 0032-7786
Jazyk citace: En
Jazyk abst.: En
Jazyk souhr.: Cz
Vydavatel:
Odkaz na: Open Access PDF
Odkaz na: Appendix
Odkaz na Sk ČR: Odkaz na publikaci v Sk ČR
Typ citace: Původní vědecká práce
Klíč. slova EN: Cerastium, conservation, Czech Republic, endemic, flow cytometry, genome size, interspecific hybridization, multivariate morphometrics, serpentine
V bibliotéce: Botanika; Ochrany přírody a krajiny;
Hesla: Druhová ochrana; Hybridi; Endemit; Genetika;
Poznámka: Appendices 1 až 5 - Locality details, pictures of vegetative and generative characters, canonical discriminant analysis, modified determination key and linear discriminant functions: http://www.preslia.cz/P141VitAppendix.pdf
ID: 204793 D.zařaz.: 04.02.2020 D.aktual.: 18.06.2020 Zdroj: www.Preslia
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348