Detail: Moták pochop (Circus aeruginosus) – populační dynamika a hnízdní úspěšnost na hnízdištích Českomoravské vysočiny v letech 1986-2005.
 
Autor: Ivan Kunstmüller
Název: Moták pochop (Circus aeruginosus) – populační dynamika a hnízdní úspěšnost na hnízdištích Českomoravské vysočiny v letech 1986-2005.
Překlad názvu: The Marsh Harrier (Circus aeruginosus) - population dynamic and breeding success in the Bohemian-Moravian Highlands in 1986-2005.
Typ publikace: Časopis
Rok vydání: 2006
Publikace: Crex - Zpravodaj Jihomoravské pobočky ČSO
Čislo publikace: 26
Strana: 40 -51. strana
ISSN: 1213-211X
Jazyk citace: Cz
Jazyk souhr.: En
Vydavatel:
Odkaz na: Abstrakt
Odkaz na Sk ČR: Odkaz na publikaci v Sk ČR
Typ citace: Odborná práce
V bibliotéce: Ornitologie;
Hesla: Populace;
ID: 46861 D.zařaz.: 04.02.2020 D.aktual.: 10.06.2020 Zdroj: Redakce
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348